ปัญหาโหร โดยอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ

      

                             คำนำ

วันนี้ของเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้น ที่ผมได้เรียนรู้โหราศาสตร์ไทย แนวทางของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ อย่างมีครูอาจารย์ เป็นครั้งแรก ผมระลึกไว้เสมอและตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งที่เป็นกุศล ในแนวทางวิชาการของอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาและถ่ายทอดไว้

ในปีนี้จึงได้นำสำเนาเอกสาร การตอบปัญหาโหรของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ ซึ่งท่านได้ตอบปัญหา ข้อสงสัย ต่างๆ ของสมาชิกลงในพยากรณ์สาร ในช่วงประมาณปี 2528 - 2534 ซึ่งท่านดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย และ บรรณาธิการ พยากรณ์สาร เอกสารที่รวบรวมไว้นี้ อาจตกหล่นไม่ครบทุกฉบับของพยากรณ์สาร แต่ก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ กับผู้ริเริ่ม หรือ สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยได้ นำไปเพิ่มพูนดวามรู้ หรือเป็นแนวทางในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์

อนึ่งตำแหน่งดวงดาวที่ปรากฎในบทความบางบทความอาจเป็นตำแหน่งตามสากล  (ปฏิทินอาจารย์เทพย์) เนื่องจากระบุตำแหน่งดวงดาว ตามปฏิทินของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยแต่ในความเป็นจริง อาจารย์อรุณ ท่านใช้ตำแหน่งดาวตามดัมภีร์สุริยยาตร์ (ปฏิทินอาจารย์ทองเจือ)

start astro
19 กุมภาพันธ์ 2547

 

CR : คุณ.start astro  _/l\_ และขอขอบพระคุณ คุณ.start astro ที่นำบทความโหราศาสตร์ของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ มารวมรวบและเผยแพร่ 

#คุณยายกลิ่นโสม
#ยายกลิ่นเล่าเรื่องจากเรือนดาว
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด
#เรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#อ่านดวงไทยสบายสบาย ตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม   
#เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรี ที่เวปนี้นะ:: htthttp://www.baankhunyai.com
  --------------------  
 

 • อาจารย์อรุณ ตอบปัญหาโหร เรื่อง :: การเรียนโหราศาสตร์เรียนอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญที่นับถือผมเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมโหร และรับพยากรณ์สารได้ติดตามบทความในหน้าปัญหาโหรมาตลอด เพราะให้ความรู...

 • ปัญหาโหร :: เกษตร ประ อุจ นิจ ---------------------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรร...

 • ปัญหาโหร : กาลีกุมลัคน์------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำล...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง .. ดวงฝาแฝด----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่...

 • ปัญหาโหร : ดาวตก ภพ อริ มรณะ วินาสน์ ----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสต...

 • ปัญหาโหร : ดวงภินทุบาทว์ ----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง .. ปัญหาโหร----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง ฤกษ์งาม ยามดี--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง .. ดวงกาลชะตา----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเ...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง .. ดวงไม่มีลัคน์----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเ...

 • ปัญหาโหร : กาลกิณีกุมอายุ( อายุยืน) ----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร...

 • ดวงดาวเป็นผู้ลิขิต โดย อรุณ ลำเพ็ญเพื่อเป็นการสนับสนุน วิทยาศาสตร์ ทางโหราศาสตร์ว่า ลึกล้ำแค่ไหนเป็นประการแรก แลพเพื่อแสดงว่า มนุษย์อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของดวงดาว หรือภายใต้กฎแห่...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง ประกาศสงกรานต์--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริ...

 • ดวงอีแปะ V.S. การลบหลู่อันเนื่องมาจากบทความเรื่องดวงอิแปะ VS. ดวงสมผุส ซึ่งโดยกรรมการฝ่ายรักษาการของสมาคมโหรท่านหนึ่ง ได้ลงตีพิมพ์ไปในวารสารพยากรณสาร ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๒๔...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง เคราะห์กรรม กับโหราศาสตร์--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหรา...

 • ปัญหาโหร :: คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน1. ---------------------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บ...

 • ปัญหาโหร :: คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน2. -------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร...

 • ปัญหาโหร :: คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน 3 ---------------------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานัก...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่)--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานัก...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) 2.--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรด...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) 3.--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดา...

 • ปัญหาโหร ::การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 1. ---------------------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แ...

 • ปัญหาโหร ::การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 2.----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศ...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง ทางเล่นดวงนวางค์จักร (ผสมภพเรือน)----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรด...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง ราหูทับลัคน์ จะเกิดผลร้าย(หรือไม่)--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรด...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง เรียนโหราครูผู้ห้ามการทำนาย (จริงหรือ )--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แ...

 • ปัญหาโหร : วิจารณ์ดวงหญิงชีวิตเหลวแหลก(หรือไม่)----------------------------------------------อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานัก...

 • ปัญหาโหร : เรื่อง คุ่มิตรใหญ่ ๗๘ ให้ความสำเร้จ ลาภผลเงินทอง(จริงหรือ)--------------------------------------------- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นกา...

 • ปัญหาโหร ::โหราศาสตร์ไทย(ดวงอีแปะ)ต่ำต้อย จริงหรือ โดยอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ที่ริเริ่มและกำล...
Visitors: 176,785