ปัญหาโหร โดยอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ

      

                             คำนำ

วันนี้ของเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้น ที่ผมได้เรียนรู้โหราศาสตร์ไทย แนวทางของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ อย่างมีครูอาจารย์ เป็นครั้งแรก ผมระลึกไว้เสมอและตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งที่เป็นกุศล ในแนวทางวิชาการของอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาและถ่ายทอดไว้

ในปีนี้จึงได้นำสำเนาเอกสาร การตอบปัญหาโหรของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ ซึ่งท่านได้ตอบปัญหา ข้อสงสัย ต่างๆ ของสมาชิกลงในพยากรณ์สาร ในช่วงประมาณปี 2528 - 2534 ซึ่งท่านดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย และ บรรณาธิการ พยากรณ์สาร เอกสารที่รวบรวมไว้นี้ อาจตกหล่นไม่ครบทุกฉบับของพยากรณ์สาร แต่ก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ กับผู้ริเริ่ม หรือ สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยได้ นำไปเพิ่มพูนดวามรู้ หรือเป็นแนวทางในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์

อนึ่งตำแหน่งดวงดาวที่ปรากฎในบทความบางบทความอาจเป็นตำแหน่งตามสากล  (ปฏิทินอาจารย์เทพย์) เนื่องจากระบุตำแหน่งดวงดาว ตามปฏิทินของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยแต่ในความเป็นจริง อาจารย์อรุณ ท่านใช้ตำแหน่งดาวตามดัมภีร์สุริยยาตร์ (ปฏิทินอาจารย์ทองเจือ)

start astro
19 กุมภาพันธ์ 2547

 

 

R : คุณ.start astro 

_/l\_ และขอขอบพระคุณ คุณ.start astro ที่นำบทความโหราศาสตร์ของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ มารวมรวบและเผยแพร่ 

ดิฉันคุณยายกลิ่นโสมจึงขอนำบทความ ตอบปัญหาโหร ที่คุณ.start astro รวบรวมไว้ มาเผยแพร่ต่ออีกทอดหนึ่ง

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 164,284