เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเองฟรี _ บ้านคุณยายกลิ่นโสม

    

  ต้อนรับเข้าสู่ บ้านคุณยายกลิ่นโสมSmiley

  " baankhunyai.com " นี้ เกิดขึ้นตามคำชี้แนะของพระเดชพระคุณ  พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) ปฐมเจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่ท่านได้แนะนำให้มีการสอนโหราศาสตร์ไทย เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน เพื่อสงเคราะห์คนที่ต้องการมีความรู้ทางโหราศาสตร์ไทย
 
เพื่อที่ให้เวปนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษา เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมชาติ(โหราศาสตร์)เพื่อให้คลายทุกข์ เพื่อให้ทุกข์นั้นบรรเทาลง ซึ่งจะเน้นให้มีการปรับแก้ไขด้วยการปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการเผยแผ่คำสอนของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ) ตลอดถึงพระสุปฎิปันโณฯ และแจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆ ฯ

ซึ่งใน เวปฯนี้ ยายไม่ได้รับดูดวง  ซึ่งในเวปนี้จะเห็นว่าไม่มีเวปบอร์ด ซึ่งยายจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแบบเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้สนใจและศึกษาศาสตร์นี้  ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นผูกดวงชะตา จนกระทั่งฝึกอ่านดวงชะตาของตนเอง  หากใครมีความสามารถมากหน่อยก็จะสามารถที่จะอ่านดวงของผู้อื่น หรือช่วยเหลือผู่อื่นได้ หรือจะทำเป็นวิชาชีพเลี้ยงตน ก็สุดแท้แต่ความสามารถของแต่ละท่าน

นอกจากนี้ทางเวปฯ จะมีศาสตร์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นบทความหรือจากตำราน่าสนใจ ซึ่งนอกจากจักรราศี เช่น ทักษา เลขเจ็ดตัว ชื่อดี บ้านมงคล ชัยภูมิ(ฮวงจุ้ย) อัญมณี นรลักษณ์ ลายมือ ทำนายฝัน ฯลฯ ซึ่งจะทะยอยค่อยๆเพิ่มขึ้นภายหลัง ตามความสามารถของยาย จากวัน และเวลาที่ว่าง และกำลังความสามารถของยายที่จะอำนวยให้ 102

ซึ่งในการเขียนโหราศาสตร์ไทย ในเวปฯนี้ ยายได้อ่านจากตำรา และเก็บเกร็ดจากหลายๆตำรา จากอาจารย์โหรฯหลายๆท่าน  จากครูพักลักจำ  เก็บเกร็ดจากการไปดูดวง(เป็นคนชอบดูดวง) และเก็บเกร็ดจากประสพการณ์จากการดูดวง แล้วนำมาสรุปออกมา และเป็นการเขียนลงไป หนังสือของครูโหร ที่ยายนำมาอ้างอิง และเขียนลงเวปฯนี้บ่อยๆก็มี อาทิเช่น  
   อาจารย์ ส. แสงตะวัน
   อาจารย์ประทีบ อัครา
   อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ(หมอเถาว์)

   อาจารย์ยอดธง ทับทิวไม้
   อาจารย์เชียร บางบอน
   อาจารย์เทพย์  สาริกบุตร
   อาจารย์อ้น สาริกบุตร
   อาจารย์เอื้อน มณเฑียรทอง
   อาจารย์ประจวบ วัชรปาน
   และ ครูโหรฯ อีกหลายๆท่าน ที่ยายมิได้เอ่ยนาม
 
ด้วยความรู้ใดๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้ อ่านรู้ เรียน เขียนเข้าใจ รู้จำ สรรพวิชาเหล่านี้ได้เข้าใจ มาได้จนกระทั่งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ นั่นเป็นเพราะครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตบรรพกาลมาจนถึงปัจจุบันได้เมตตาสงเคราะห์ แนะนำ อบรมสั่งสอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาด้วยกันทั้งสิ้น 

ซึ่งในการเขียนแนะนำความรุ้ทางโหราศาสตร์ในเวปนี้ เป็นไปตามความคิดในแบบฉบับของยายเท่านั้น ซึ่งมิสามารถนำไปอ้างอิงเป็นตำราได้  ซึ่งยายได้พยายามเรียบเรียงเขียนเอาตามความเข้าใจของยายเอง หากมีท่านที่สนใจท่านหนึ่งท่านใดสามารถอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปอ่านดวงตนเองหรืออ่านดวงสงเคราะห์ผู้อื่นได้ด้วย ยายก็จักยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าขอก้มกราบน้อมอภิวาทครูบาอาจารย์ ตั้งแต่บรมองค์สมเด็จองค์ปฐม องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ตั้งแต่กาลก่อนในกาลณ.ปัจจุบัน โดยเฉพาะ..
      พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน(องค์หลวงพ่อฤาษีฯ) วัดท่าซุง อุทัยธานี
      พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา
      พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปญฺญาคโม วัดพุทธธรรมยาน ฉะเชิงเทรา

ที่เมตตาสงเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทในสรรพวิชาให้รู้ เรียน อ่าน เขียน เข้าใจ จนกระทั่งให้ข้าพเจ้า สามารถนำมาแนะนำ เขียนเล่าบอกต่อแก่ผู้อื่นได้ทุกวันนี้นั้น นั่นเป็นเพราะบารมีของพระคุณ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาสงเคราะห์สั่งสอนแก่ข้าพเจ้าเสมอมา 

แต่ด้วยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกิดขึ้นผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในการแนะนำ บอกต่อ ในวิชาโหราศาสตร์ไทย ในส่วนที่ข้าพเจ้าได้เขียนแนะนำลงไปแล้วนั่น ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว


    หมายเหตุนะจ๊ะ : โหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในบล๊อคนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะ 
 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  

  • เกริ่นกันก่อนเรียนดวง ที่เวปแห่งนี้ยายเขียนเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ทางโหราศาสตร์ฯ ที่ยายรู้มาเพียงเล็กๆน้อยๆ ซึ่งยายจะเขียนตามความรู้ ความเข้...

  • เกริ่นกันก่อนเรียน ..อีกนิดดดด นึง ยายจะขอเล่าเรื่องดาวคร่าวๆนะ โหราศาสตร์ไทยอ่ะ ไม่มีหลักฐานข้อมูลชัดๆว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่น่าที่จะมีมา พันกว่าปีแล้ว โห!!! นานเน๊อะ ว่าแต่ย...

  • จักรราศี จักรวาลก็คือท้องฟ้า ที่มีปริมณฑลกว้างใหญ่ไพศาล จนไม่อาจกำหนดขอบเขตได้ ในปริมณฑลนี้มีดวงดาวมากมาย จึงมีได้การสังเกตุเห็นการโคจรจริงของดวงดาว ซึ่งทำให้กำหนดเป็นข้อมูล...

  • วัน เดือน ปี เรามาคุยคร่าวๆเรื่อง วัน เดือน ปี ตามโหราศาสตร์ กันก่อนเรียนนะจ๊ะ วัน...ในสมัยโบราณ เค้าใช้การสังเกตุและจดจำ การโคจรของดวงดาว เพื่อใช้ประโยชน์แก่กาลเวล...

  • นิยามศัพท์ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์(Definition) ในหัวข้อนี้ คำบางคำเราอาจจะรู้ความหมายแล้วตั้งแต่เริ่มศึกษามา แต่จะนำมารวบรวมกันไว้ในหัวข้อคำนิยามศัพท์นี้อีก เพื่อให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัด...
Visitors: 164,255