อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม

    

   ต้อนรับเข้าสู่ บ้านคุณยายกลิ่นโสม  

  "baankhunyai.com" นี้ เกิดขึ้นตามคำชี้แนะของพระเดชพระคุณ  พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) ปฐมเจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่ท่านได้แนะนำให้มีการสอนโหราศาสตร์ไทย เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน เพื่อสงเคราะห์คนที่ต้องการมีความรู้ทางโหราศาสตร์ไทย

 
เพื่อที่ให้เวปนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษา เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมชาติ(โหราศาสตร์)เพื่อให้คลายทุกข์ เพื่อให้ทุกข์นั้นบรรเทาลง ซึ่งจะเน้นให้มีการปรับแก้ไขด้วยการปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการเผยแผ่คำสอนของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง อุทัยธานี) ตลอดถึงพระสุปฎิปันโณฯ และแจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆ ฯ

ซึ่งใน เวปฯนี้ ยายไม่ได้รับดูดวง  ซึ่งในเวปนี้จะเห็นว่าไม่มีเวปบอร์ด ซึ่งยายจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแบบเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้สนใจและศึกษาศาสตร์นี้  ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นผูกดวงชะตา จนกระทั่งฝึกอ่านดวงชะตาของตนเอง  หากใครมีความสามารถมากหน่อยก็จะสามารถที่จะอ่านดวงของผู้อื่น หรือช่วยเหลือผู่อื่นได้ หรือจะทำเป็นวิชาชีพเลี้ยงตน ก็สุดแท้แต่ความสามารถของแต่ละท่าน

นอกจากนี้ทางเวปฯ จะมีศาสตร์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นบทความหรือจากตำราน่าสนใจ ซึ่งนอกจากจักรราศี เช่น ทักษา เลขเจ็ดตัว ชื่อดี บ้านมงคล ชัยภูมิ(ฮวงจุ้ย) อัญมณี นรลักษณ์ ลายมือ ทำนายฝัน ฯลฯ ซึ่งจะทะยอยค่อยๆเพิ่มขึ้นภายหลัง ตามความสามารถของยาย จากวัน และเวลาที่ว่าง และกำลังความสามารถของยายที่จะอำนวยให้ 102

ซึ่งในการเขียนโหราศาสตร์ไทย ในเวปฯนี้ ยายได้อ่านจากตำรา และเก็บเกร็ดจากหลายๆตำรา จากอาจารย์โหรฯหลายๆท่าน จากครูพักลักจำ เก็บเกร็ดจากการไปดูดวง(เป็นคนชอบดูดวง) และเก็บเกร็ดจากประสพการณ์จากการดูดวง แล้วนำมาสรุปออกมา และเป็นการเขียนลงไป หนังสือของครูโหร ที่ยายนำมาอ้างอิง และเขียนลงเวปฯนี้บ่อยๆก็มี อาทิเช่น  อาจารย์ ส. แสงตะวัน
             อาจารย์ประทีบ อัครา
             อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ(หมอเถาว์)

             อาจารย์ยอดธง ทับทิวไม้
             อาจารย์เชียร บางบอน
             อาจารย์เทพย์  สาริกบุตร
             อาจารย์อ้น สาริกบุตร
             อาจารย์เอื้อน มณเฑียรทอง
             อาจารย์ประจวบ วัชรปาน  และครูโหรฯอีกหลายๆท่าน ที่ยายมิได้เอ่ยนาม
 
ด้วยความรู้ใดๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้ อ่านรู้ เรียน เขียนเข้าใจ รู้จำ สรรพวิชาเหล่านี้ได้เข้าใจ มาได้จนกระทั่งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ นั่นเป็นเพราะครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตบรรพกาลมาจนถึงปัจจุบันได้เมตตาสงเคราะห์ แนะนำ อบรมสั่งสอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาด้วยกันทั้งสิ้น 

ซึ่งในการเขียนแนะนำความรุ้ทางโหราศาสตร์ในเวปนี้ เป็นไปตามความคิดในแบบฉบับของยายเท่านั้น ซึ่งมิสามารถนำไปอ้างอิงเป็นตำราได้  ซึ่งยายได้พยายามเรียบเรียงเขียนเอาตามความเข้าใจของยายเอง หากมีท่านที่สนใจท่านหนึ่งท่านใดสามารถอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปอ่านดวงตนเองหรืออ่านดวงสงเคราะห์ผู้อื่นได้ด้วย ยายก็จักยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าขอก้มกราบน้อมอภิวาทครูบาอาจารย์ ตั้งแต่บรมองค์สมเด็จองค์ปฐม องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ตั้งแต่กาลก่อนในกาลณ.ปัจจุบัน โดยเฉพาะ..
      พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน(องค์หลวงพ่อฤาษีฯ) วัดท่าซุง อุทัยธานี
      พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา
      พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปญฺญาคโม วัดพุทธธรรมยาน ฉะเชิงเทรา

ที่เมตตาสงเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทในสรรพวิชาให้รู้ เรียน อ่าน เขียน เข้าใจ จนกระทั่งให้ข้าพเจ้า สามารถนำมาแนะนำ เขียนเล่าบอกต่อแก่ผู้อื่นได้ทุกวันนี้นั้น นั่นเป็นเพราะบารมีของพระคุณ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาสงเคราะห์สั่งสอนแก่ข้าพเจ้าเสมอมา 

แต่ด้วยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกิดขึ้นผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในการแนะนำ บอกต่อ ในวิชาโหราศาสตร์ไทย ในส่วนที่ข้าพเจ้าได้เขียนแนะนำลงไปแล้วนั่น ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
 
 
#By_คุณยายกลิ่นโสม 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
  ------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          

 • 1559719409.jpg
  ดูดวงจากลัคนาหรือราศีดีล่ะ มาคุยกันสักนิดนะจ๊ะ เพื่อความเข้าใจเรื่องลัคนานานแล้วเนอะที่ยายไม่ได้เข้ามาเขียนบทความ “โหราศาสตร์”เพราะตั้งใจไว้ว่าขอพ้นช่วง งานปิดทองลูกนิมิตที่วัด...

 • Capture15.png
  ทายนิสัยจากธาตุ .. อ่านดูกันได้เลยนะจ๊ะ ธาตุตามโหราศาสตร์ มีสองแบบค่ะ 1. ธาตุประจำราศี 2. ธาตุประจำดาวพระเคราะห์ ธาตุกำเนิดมักชอบอะไรดั่งใจคือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต...

 • 05b0c103760e8b5b193d89ebd2a205ec.jpg
  เวลาตกฟาก...บอกนิสัย (เวลาเกิด บอกตัวตนของคุณ ) ผู้ที่เกิดเวลาตี 5 ถึง 7 โมงเช้าช่วงเวลานี้เป็นเวลากระต่ายจะทำให้คุณเป็นคนรักสวยรักงาม ทำอะไรละเอียดอ่อน สะอาดสะอ้าน ชอบแต่งตัวให้ดู...

 • 149adb288a5de560a7d2a41c21bc6e28.jpg
  ดูดวงวันเกิด คนวันอาทิตย์ ... เค้าน่าจะเป็นคน....คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนธาตุไฟ จึงมักมีอารมณ์ร้อน ใจร้อน ใจเร็ว ค่อนข้างวู่วามง่าย ตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จขาด รวดเร็ว คิดปุบทำปับ มีคุ...

 • 601d092db26f9c291a35ca5b4696c175.jpg
  คนรักที่เกิดวันที่ 1 ภายนอกดูผิด คิดว่าเจ้าชู้ แต่เป็นคนที่มีความรักความจริงจังไม่ลวงหลอกใครชอบเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามอยากให้คนที่รักเห็นคุณค่า และให้ความสำคัญแก่ตนถ้าไม่สนใจขอลา...

 • b04163aaa979b9462078bd43b222e76e.jpg
  เราจะ "ดูดวงจาก ลัคนา/ราศี" ยังไงดี มาคุยกันสักนิดนะจ๊ะ เพื่อความเข้าใจเรื่องลัคนาราศีนานแล้วเนะที่ยายไม่ได้เข้ามาเขียนบทความ “โหราศาสตร์”เพราะตั้งใจไว้ว่าขอพ้นช่วงงาน...

 • g123-768x525.jpg
  ส่อง “ตำรานรลักษณ์” สาวมีไฝใต้หน้าอก-ที่ลับ เหมาะกับชายรับเป็นภรรยา? ตำราดูลักษณะคนมีอยู่แพร่หลายไปทั่วทั้งตะวันตกและตะวันออก แต่ตอนนี้ศาสตร์ที่ว่านี้ในตะวันตกได้ถูกม...

 • 1.png
  ดวงคนเกิด ปีชวด ดูดวงคนเกิดปีชวดอย่างละเอียด ชาติและธาตุกำเนิด คนเกิดปีชวด ชาติกำเนิดเทวดา ทรงประทับอยู่บนหลังหนูเป็นพาหนะ ธาตุน้ำ ตามธรรมดาของคนเกิดปีชวดเรียกกันว่าเป็น “...

 • 1_จิตกรรมฝาผนัง-สังวาส.jpg
  “ตำราตรีภพ” ดูวันเดือนปีเกิด ทำนายลักษณะอวัยวะเพศ ฤๅเป็นงานเขียนของเจ้านาย?วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศและเชิงสังวาสปรากฏอยู่ในหลักฐานโบราณหลากหลายแหล่งทั้งในตะวันตกและตะ...

 • 1614507693.jpg
  ดูดวงจาก ตำราพรหมชาติตำราพรหมชาติ เป็นการดูดวงแบบโบราณ ชายหญิงมีหลักการนับปีที่ต่างกัน เริ่มต้นนับจากเจดีย์ถ้าเป็นชายนับเริ่มจากรูปเจดีย์แล้วเวียนไปทางขวาจนครบอายุในปัจจุบันถ้าเป็...

 • รัชกาลที่-4-803x420.jpg
  ดูดวงชะตาตนเอง ฉบับ “นับเศษ” ของรัชกาลที่ 4 ฮิตมากจนสตรีชาววังนับเป็นกันทุกคน! เรื่อง“ดวง”กับคนไทยนั้นถือเป็นของคู่กันมาตั้งแต่โบราณ ผสมผสานเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชี...

 • Screenshot 2024-06-16 081201.png
  ตำรา “โลกสิทธิ”ประพันธ์โดยพระอาจารย์อะเฟาะ เมื่อปี พ.ศ. 2283 ว่าด้วยครรลองการดำเนินชีวิตทั้งปวง เช่น การดูวัน การดูทิศ การเดินทาง การปลูกบ้าน การดูสัตว์ การปลูกต้นไม้ ...

 • คนเลือดกรุ๊ป A มีลักษณะคนเลือดกรุ๊ปเอ (A blood type)โดยทั่วไปมีนิสัยที่ชอบคิด ชอบวางแผน ระมัดระวังและรอบคอบเสมอ อะไรหลุดแพลนคือจะอารมณ์เสียแล้ว และอย่าให้หงุดหงิดเชียว หายช้ามา...

 • พระอาจารย์ซ้อน วรธัมโมเจ้าอาวาสวัดกลาง สุราษฎร์ฯ ครูของอาจารย์ ส.แสงตะวันอาจารย์แปลก อ.เมือง นครศรีฯ

 • group-blood.jpg
  คนเลือดกรุ๊ป A มีลักษณะคนเลือดกรุ๊ปเอ (A blood type)โดยทั่วไปมีนิสัยที่ชอบคิด ชอบวางแผน ระมัดระวังและรอบคอบเสมอ อะไรหลุดแพลนคือจะอารมณ์เสียแล้ว และอย่าให้หงุดหงิดเชียว หายช้ามากก ข...
Visitors: 178,800