อาจารย์ ส. แสงตะวัน

           ประวัติอาจารย์ ส. แสงตะวัน 

         

                ประวัติย่อ

ส. แสงตะวัน ชื่อจริง สำราญ ตัณฑะนุช 

บ้านเดิมอยู่ที่ หมู่ ๕ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
นามสกุลเดิมฝ่ายบิดา พันธุ์ทวี ฝ่ายมารดา บุณยเกียรติ
ภรรยาเกิดที่ตำบลเขาขุมทอง อ.ร่อนพิบูลช์ จ.นครศรีธรรมราช นามสกุลเดิม แสงวิเชียร

นายสำราญ ตัณฑะนุช
เกิดวันพฤหัสบดี ปีมะโรง พ.ศ. 2459
มรณะวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เวลา 04.35 น. รวมอายุ 86 ปี
สมรสกับนางเจียมจิต  แสงวิเชียร ไม่มีบุตร มีพี่น้อง 8 คน เสียชีวิต 6 คน
เหลือ 2 คน คือนางสำออย พูนสุข และพระปราโมทย์ ตัณฑะนุช

จบม้ธยมบีที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีข้นธ์  ก่อนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี ๒๔๗๕
เคยรับราชการครู ปี ๒๔๘๖
เริ่มเรียนโหราศาสตร์กับพระอาจารย์ ซ้อน วรธัมโม เจ้าอาวาสวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ต่อมาเรียนกับอาจารย์แปลก อำเภอเมือง จ้งหวัดนครศรีธรรมราช
จากนั้นได้ศึกษาด้วยตนเอง และเคยเป็นรองประธานกรรมการวิชาการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถ้มภ์

 

#คุณยายกลิ่นโสม
#ยายกลิ่นเล่าเรื่องจากเรือนดาว
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด
#เรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#อ่านดวงไทยสบายสบาย ตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม   
#เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรี ที่เวปนี้นะ:: htthttp://www.baankhunyai.com
  --------------------  
 

 • โหราศาสตร์ คืออะไร โดย .. อาจารย์ส.แสงตะวัน "โหราศาสตร์คืออะไร"หรืออะไรคือโหราศาสตร์ อันคำว่า โหราศาสตร์ ในที่นี้มิได้หมายถึงว่าเอาตัวอักษรมาแปลความหมายกัน กระผมหมายถึงว่า อะไรกั...

 • โลกแห่งโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวันปัจจุบันมีนักโหราศาสตร์เกือบทั่วโลก ต่างให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ของโลกกันมาก แต่จับทิศทางพยากรณ์ไม่ค่อยถูกต้องตามหลักวิชาการ มักจะเดาสุ่มจ...

 • โหราศาสตร์- วิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ ส.แสงตะวัน นักโหราศาสตร์รุ่นเก่าก่อน เขาถือทำเนียมกันมาแต่โบราณว่า วิชาโหรเป็นวิชาลี้ลับที่ควรปกปิดและหวงแหนสุดยอด เขาจะไม่ยินยอมเปิดเผย หรือ ...

 • โหราศาสตร์หายไปไหน โดยอาจารย์ ส.แสงตะวันคำนิยมโหราศาสตร์ในสมัยโบราณนับว่ามีคุณค่าที่สูงมาก ระบอบการปกครองสมัยนั้น ส่วนมากนิยมสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข มีพระราชอำนาจเหนือกฎ...

 • วันใหม่ตามหลักโหรโดย ส. แสงตะวัน ประมาณปี 2483 (อาจผิดได้) รัฐบาลสมัยท่านจอมพล ป.พิบูลย์สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเป็นทางการให้เปลี่ยนวัน เดือน ปีเสีย...

 • หลักโหราศาสตร์ โดยอาจารย์ ส. แสงตะวัน​​​​​​ปัจจุบันเราได้ยอมรับกันแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลก ทุกสิ่งท...

 • ความบางส่วนหลักโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส.แสงตะวัน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโ...

 • ดวงตัวอย่างที่น่าศึกษา โดยอาจารย์ส. แสงตะวัน เมื่อไม่นานมานี้ มีนักศึกษารุ่นใหม่หอบตำราไปหาผู้เขียนที่บ้าน ถามข้อข้องใจและสงสัยบางอย่างกับผู้เขียนจาก ตำราหลายล่ม และหลายอ...

 • ของดีดวงสงกรานต์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน ดวงสงกรานต์ เป็นดวงขึ้นที่ไม่สมัยโบราณซึ่งท่านโหราจารย์คิดคำนวณขึ้นใช้นับเบ็นพันปีมาแล้ว โดยถือทางจันทรคติวันขึ้น๑ ค่ำ ดือน ๕ หรือ...

 • โลก ราหู โดย อาจารย์ ส.แสงตะวัน โลก ราหู โดย อาจารย์ ส.แสงตะวันได้มีหลายท่านด้วยกันในบทความของผมว่า โลกคือราหู และมีท่าน"พลูหลวง" ได้กรุณาอธิบ...

 • ราหูอวตาร โดยอาจารย์ ส.แสงตะวันประมาณ ๒o ปีกว่ามาแล้ว ผู้เขียนเคยเขียนบทความเรื่องราหูคือโลกมาครั้งหนึ่งได้ถูกคัดค้านอย่างรุนแรงในขณะนั้น ทำให้หวลรำลึกนึกถึงคำพูดของครูอาจารย์ผู...

 • ราหู จันทร์ โดย อาจารย์ส.แสงตะวันราหู คือเงามืดที่เกิดขึ้น ระหว่างดาวพระอาทิตย์กับโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ โดยที่โลกซีกส่วนหนึ่งได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ส่วนอีกซีกหน...

 • ดวงเมืองไทย โดย อาจารย์ ส. แสงตะวันดวงเมืองไทยเป็นนดวงปริศนาลึกลับ ที่ท่านบรมครูโหรจากอินเดีย ๔ ท่านไต้ร่วมใจกันวางแบบฉบับฤกษ์ลับเฉพาะ เล่นเอาบรรดาโหรรุ่นหลังคลำหาจุดกัน...

 • ๑๒ ราศีที่ควรศึกษา โดย อาจารย์ ส. แสงตะวันมีนักศึกษาจดหมายถามมาบ่อยๆว่าวิชาโหราศาสกร์จะมีวิธีร่ำเรียนกันอย่างไร จึงจะได้รับผลสมความปรารถนา สามารถนำไปพยากรณ์เขาได้ถูกต้อง บาง...

 • มโนภาพกับโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวันสิทธิการิยะ ผิวผู้ใดก็ตามทำนเก่งในเชิงโหร และคงในการสร้างมโนภาพด้วยท่านว่าผู้นั้นเก่งแลบรมครูรุ่นโบราณท่านมักจะยกย่องสรรสรรเสริญผู้ท...

 • แนะแนววิธีผสมธาตุ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน บรรยายที่สมาคมโหร ฯ เมื่อ ๙ กค. ๑๒บันทึกปาฐกถาเรื่อง ....แนะแนววิธีผสมธาตุ วันนี้ทางสมาคมได้ให้เกียรติโดยเช...

 • ดาวพระเสาร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวันวิชาโหรศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ เรามักจะใช้ดวงfาวเล่นกันอยู่ ๑๐ ดวงด้วยกัน คือเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์จนถึงดาวมฤตยูเป็นดาวสุดท้าย เนื...

 • ดาวมฤตยูกับผู้นำ โดยอาจารย์ ส. แสงตะวันวิชาโหราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน เท่าที่สังกตจากการเรียนหรือจากตำราและบทความเท่าที่ผ่านมา รู้สึกจะไขว้เขวออกนอกลู่ทางไปมาก ถ้าหากจะกล่าวกันแบบกำ...

 • ​​​​​​​ ราชโยค โดย อาจารย์ ส.แสงตะวัน วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาลี้ลับชั้นสูงที่หาเรียนได้ยากในสมัยนี้ เล่นเอานักศึกษาต้องเลิกราไปมากต่อมาก แต่ก็ยังมีรุ่นใหม่ๆ ต้องกา...

 • คุยกับหลานเรื่องโยค โดยอาจารย์ ส. แสงตะวัน คุยกับหลานเรื่องโยค โดยอาจารย์ ส. แสงตะวันวันนี้ลุง ส. รู้สึกสบายใจที่ได้มาคุยกับหลานๆ และเหลนๆ ที่สนใจในวิชาโหรไทยเพระพวกหลานๆ และเหล...

 • คุยกับหลานเรื่องลัคนา โดยอาจารย์ ส. แสงตะวัน สวัสดีปีใหม่ ปีใหม่ที่ใครๆ ต่างก็หวังไว้ว่า เส้นสูตรวิถีชีวิตคงจะดีกว่าปีเก่าอันความหวังที่ได้ตั้งความหวังไว้ก่อนนั้น แต่ต่อนี้ไ...

 • จันทร์สัมพันธ์ฤกษ์ โดย ส.แสงตะวัน (ต่อจากฉบับเดือนเมษายน ๒๕๒๐)การให้ฤกษ์ยามประกอบพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลายประเทศที่ยังนิยมใช้กันอยู่ โหรผู้ชำนาญการให้ฤกษ...

 • ตะนุจันทร์ โดย อาจารย์ ส.แสงตะวัน

 • จดหมายจากผู้สนใจระบบธาตุโคจร โดยอาจารย์ส. แสงตะวันมีนักศึกษาหลายคนให้ความสนใจบทความระบบธาตุระหว่างโคจร ในโหราเวสม์ฉบับประจำเดือนตุลาคมเป็นอันมาก ได้จดหมายถึงผู้เขียนถามข้อข้องใ...
Visitors: 176,669