ปัญหาโหร_อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ

                     คำนำ

วันนี้ของเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้น ที่ผมได้เรียนรู้โหราศาสตร์ไทย แนวทางของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ อย่างมีครูอาจารย์ เป็นครั้งแรก ผมระลึกไว้เสมอและตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งที่เป็นกุศล ในแนวทางวิชาการของอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาและถ่ายทอดไว้

ในปีนี้จึงได้นำสำเนาเอกสาร การตอบปัญหาโหรของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ ซึ่งท่านได้ตอบปัญหา ข้อสงสัย ต่างๆ ของสมาชิกลงในพยากรณ์สาร ในช่วงประมาณปี 2528 - 2534 ซึ่งท่านดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย และ บรรณาธิการ พยากรณ์สาร เอกสารที่รวบรวมไว้นี้ อาจตกหล่นไม่ครบทุกฉบับของพยากรณ์สาร แต่ก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ กับผู้ริเริ่ม หรือ สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยได้ นำไปเพิ่มพูนดวามรู้ หรือเป็นแนวทางในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์

อนึ่งตำแหน่งดวงดาวที่ปรากฎในบทความบางบทความอาจเป็นตำแหน่งตามสากล  (ปฏิทินอาจารย์เทพย์) เนื่องจากระบุตำแหน่งดวงดาว ตามปฏิทินของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยแต่ในความเป็นจริง อาจารย์อรุณ ท่านใช้ตำแหน่งดาวตามดัมภีร์สุริยยาตร์ (ปฏิทินอาจารย์ทองเจือ)start astro
19 กุมภาพันธ์ 2547


 

CR : คุณ.start astro  _/l\_ และขอขอบพระคุณ ที่นำบทความโหราศาสตร์ของอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ มารวมรวบและเผยแพร่ 

 
#By_คุณยายกลิ่นโสม 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
  ------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          

 • การเรียนโหราศาสตร์ .jpg
  อาจารย์อรุณ ตอบปัญหาโหร เรื่อง: การเรียนโหราศาสตร์ เรียนอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญที่นับถือผมเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมโหร และรับพยากรณ์สารได้ติดตามบทความในหน้าปัญหาโหรมาตลอด เพราะให้ความรู้ทา...

 • เกษตร ประ อุจ นิจ.jpg
  ปัญหาโหร :: เกษตร ประ อุจ นิจ -----อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเก...

 • กาลีกุมลัคน์.jpg
  ปัญหาโหร : กาลีกุมลัคน์----- อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญหาขัด...

 • ดวงฝาแฝด.jpg
  ปัญหาโหร: เรื่อง ดวงฝาแฝด อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญหาขัดข้...

 • ดาวตกภพ-อริ-มรณะ-วินาสน์.jpg
  ปัญหาโหร: ดาวตกภพ อริ มรณะ วินาสน์-อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญห...

 • ดวงภินทุบาทว์ .jpg
  ปัญหาโหร : ดวงภินทุบาทว์ อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญหาขัดข้อง...

 • ปัญหาโหรฯ.jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง .. ปัญหาโหร---อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญหาขั...

 • ฤกษ์งาม ยามดี.jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง ฤกษ์งาม ยามดี อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญหาขั...

 • ดวงกาลชะตา.jpg
  หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญหาขัดข้องในการเรียน การอ่าน ตำรับตำราทั้งหลายขึ้น...

 • ดวงไม่มีลัคน์ .jpg
  ปัญหาโหร :เรื่อง .. ดวงไม่มีลัคน์ อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปั...

 • กาลกิณีกุมอายุ( อายุยืน)  .jpg
  ปัญหาโหร : กาลกิณีกุมอายุ( อายุยืน) อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิด...

 • ดวงดวเป็นผู้ลิขิต .jpg
  ดวงดาวเป็นผู้ลิขิต โดย อรุณ ลำเพ็ญเพื่อเป็นการสนับสนุน วิทยาศาสตร์ ทางโหราศาสตร์ว่า ลึกล้ำแค่ไหนเป็นประการแรก แลพเพื่อแสดงว่า มนุษย์อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของดวงดาว หรือภายใต้กฎแห่งก...

 • ประกาศสงกรานต์.jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง ประกาศสงกรานต์ อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญห...

 • ดวงอีแปะVS.การลบหลู่.png
  ดวงอีแปะ V.S. การลบหลู่ โดย.. อาจารย์อรุญ ลำเพ็ญอันเนื่องมาจากบทความเรื่องดวงอิแปะ VS. ดวงสมผุส ซึ่งโดยกรรมการฝ่ายรักษาการของสมาคมโหรท่านหนึ่ง ได้ลงตีพิมพ์ไปในวารสารพยากรณสาร ฉบั...

 • เคราะห์กรรมกับโหราศาสตร์.png
  ปัญหาโหร : เรื่อง เคราะห์กรรม กับโหราศาสตร์ อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ ม...

 • คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน1..jpg
  ปัญหาโหร :: คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน1. อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดป...

 • คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน2..jpg
  ปัญหาโหร :: คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน2. อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเ...

 • คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน3..jpg
  ปัญหาโหร :: คู่มิตร คู่ธาตุ ตอน 3 อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญ...

 • (ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) 1..jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร...

 • (ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น (หรือไม่) 2..jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) 2. อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ใน...

 • (ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น (หรือไม่) 3..jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง(ต้อง)ตัดเวลาท้องถิ่น(หรือไม่) 3. อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหร...

 • การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 1..jpg
  ปัญหาโหร ::การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 1. อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร...

 • การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 2.jpg
  ปัญหาโหร ::การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว 2. อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร...

 • ทางเล่นดวงนวางค์จักร (ผสมภพเรือน).jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง ทางเล่นดวงนวางค์จักร (ผสมภพเรือน) อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหร...

 • ราหูทับลัคน์จะเกิดผลร้าย (หรือไม่).jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง ราหูทับลัคน์ จะเกิดผลร้าย(หรือไม่) อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหรา...

 • เรียนโหราครูห้ามการทำนาย (จริงหรือ).jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง เรียนโหราครูผู้ห้ามการทำนาย (จริงหรือ ) อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ใ...

 • วิจารณ์ดวงหญิงชีวิตเหลวแหลก(หรือไม่).jpg
  ปัญหาโหร : วิจารณ์ดวงหญิงชีวิตเหลวแหลก(หรือไม่) อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสต...

 • คุ่มิตรใหญ่ ๗๘ ให้ความสำเร็จ ลาภผลเงินทอง(จริงหรือ).jpg
  ปัญหาโหร : เรื่อง คุ่มิตรใหญ่ ๗๘ ให้ความสำเร็จ ลาภผลเงินทอง(จริงหรือ) ... อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม แ...

 • โหราศาสตร์ไทย(ดวงอีแปะ)ต่ำต้อย จริงหรือ.jpg
  ปัญหาโหร :โหราศาสตร์ไทย(ดวงอีแปะ)ต่ำต้อย จริงหรือ อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ที่ริเริ่มและกำลังเรี...
Visitors: 183,193