อาทิตย์กุมลัคน์

อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์

อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์  จะเป็นไงนะ

ลัคน์ หรือ ลัคนา หมายถึง สภาวะแวดล้อมของเจ้าชะตา ลักษณะบุคลิก หรือสิ่งที่เจ้าชะตาเผชิญ อยู่

ส่วนอาทิตย์ เราก็มาดูความหมายของดาวอาทิตย์ 

มีคำนิยามสั้นๆ ของอาทิตย์ คือ "ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ "   หรือ  "ทายสถานฟุ้งเฟื่องทายอาทิตย์" 

ถ้าเป็นบุคคล 
จะหมายถึง พ่อผู้ให้กำเนิด  พระราชา  เจ้าเมือง  เจ้านาย  ผู้นำ  ผู้นำฝ่ายบริหาร  ผู้มีอำนาจในการปกครอง  ผู้ที่มีตำแหน่งสูง  คนที่มีความชื่นชอบจากประชาชน นายทหารชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา  ประธานาธิบดี  นายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ  ข้าราชการชั้นหัวหน้า  นายกเทศมนตรี  หัวหน้าปกครองบ้าน  ผู้ให้ชีวิต  สามีในดวงหญิง (ในบางตำรา)   เจ้าของกิจการ  ข้าราชการ  ผู้จัดการ  หัวหน้า  หัวหน้าช่างฯ

ถ้าแสดงถึงจิตใจ หมายถึง ความใจร้อน  ใจเร็ว ใจไม่สงบ  หงุดหงิด  ติดยศศักดิ์  ติดเกรียติ์  ติดชื่อเสียง  ติดดูดี  ดิ้นรน  มักใหญ่ใฝ่สูง  ทะเยอทะยาน ชอบควบคุมครอบงำ ใจใหญ่ ใจนักเลง ไม่ชอบเสียหน้า  ชอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า 

แล้วถ้าเป็นบุคลิกภาพ หมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกโดดเด่น ดูมีอำนาจ ดูสง่า ดูดี ดูภูมิฐาน ดูน่าเชื่อถือ น่านับถือ ดูมีเกรียติ ดูองอาจ ดูน่าเกรงขาม ดูน่ายำเกรง 

ฉะนั้นเมื่ออาทิตย์มากุมลัคนาหรือ กุมลัคน์  อาทิตย์จึงบ่ม บุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ ให้เจ้าชะตามีคุณลักษณะคล้อยตามดาวอาทิตย์ไป ถ้าในลัคนานั้นๆไม่มีดาวอื่นๆมาร่วมกุมลัคน์ด้วย จึงถูกอาทิตย์ครอบทำให้ติดคุณลักษระของอาทิตย์ไปเต็มๆ  และเมื่ออาทิตย์ กุมลัคน์ จึงส่งผลให้เจ้าชะตา มีบุคคลิกลักษณะดูโดดเด่น ดูสง่าภูมิฐาน  องอาจ เป็นผู้นำ กล้าหาญ ทำอะไรรวดเร็ว ดูเด็ดขาด ดูใจร้อน คล่องแคล่ว ดูถือตัว ดูหยิ่งๆ ดูไม่ชอบเล่น ดูเป็นคนเชื่อมั่นตนเอง ติดดื้อ ติดดี มากหน่อยติดรั้น เอาแต่ใจฯ (หาอ่านเพิ่มเติมที่ความหมายดาวอาทิตย์นะจ๊ะ)


Visitors: 183,187