ต่ำแหน่งดาวมาตราฐาน

  ต่ำแหน่งดาวมาตราฐาน 

ดาวแต่ละดวง เมื่อสถิตย์เข้าราศีๆหนึ่ง จะส่งผลให้ รุ่งเรือง รุ่งโรจน์  แจ่มใส โด่งดัง มีภาวะมั่นคง แข็งแรง เข้มแข็ง มีอำนาจ  แต่เมื่อเข้าสถิตย์อีก ราศีๆหนึ่ง กลับให้ผลตรงกันข้าม คือ ด้อย  อ่อนแอ เสื่อมพลัง ตกต่ำให้ผลด้อยลง 
 
เมื่อดาวเข้าราศีเข้าสู่ในราศีๆหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้รุ่งโรจน์ ดีหรือด้อยค่า เราเรียกว่า เราเรียกว่าดาวเข้าต่ำแหน่งมาตราฐาน หรือเราเรียกว่า ต่ำแหน่งดาว   
 
ต่ำแหน่งดาว เป็นตำแหน่งมาตารฐาน เกิดจากการสังเกตุและเก็บสถิติของบรูพาจารย์ ว่าเมื่อดาวได้เข้าสถิตในราศีนั้นๆ ซึ่งทำให้คุณภาพดาวนั้นๆ ส่งผลสูงสุด หรือด้อยลง ตามคุณภาพดาวนั้นๆเมื่อเข้าสู่ราศีนั้นๆด้วย เรามาดูกันว่า ซึ่งจะมีตำแหน่งดาวเข้ามาตราฐานมีอะไรบ้าง
ต่ำแหน่งมาตราฐานที่เราใช้ในการอ่านดวงดาว คือ  เกษตร  ปรเกษตร  อนุเกษตร  อุจ  นิจ  ราชาโชค มหาจักร อุจจาภิมุข  อุจจาวิลาส  จุลจักร  และเทวีโชค 

      
    ดาวเกษตร 
ความหมายของดาวเกษตร หมายถึง มั่นคง ถาวร 
ฉะนั้น เมื่่่อดวงดาวสถิตย์อยู่ในเรือนตนเอง ย่อมส่งผลทำให้ มีอำนาจ มีอิทธิพลเต็มที่ เปรียบเทียบราศีเป็นบ้าน เมื่อเราอยู่บ้านของเรา เราย่อมมีอำนาจ บังคับบัญชา มีอิทธิพล จะทำอะไรในบ้านตนเองเองก็ได้ ซึ่งถึงแม้นจะมีใคร ดาวอื่นเข้ามาในเรือนในบ้านของเรา ก็ไม่อาจมีอำนาจเหนือเราซึ่งเป็นเจ้าบ้านได้นั่นเอง 

   ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นเกษตรในราศี  ราศีสิงห์
   ดาวจันทร์(๒)           "  ราศีกรกฎ
   ดาวอังคาร(๓)           " ราศีเมษ
   ดาวอังคาร(๓)           "  ราศีพิจิก
   ดาวพุธ (๔)           "  ราศีเมถุน
   ดาวพุธ(๔)           "  ราศีกันย์
   ดาวพฤหัส(๕)           "  ราศีธนู
   ดาวพฤหัส(๕)           "  ราศีมีน
   ดาวศุกร์(๖)           "  ราศีพฤภษ
   ดาวศุกร์(๖)           "  ราศีตุล
   ดาวเสาร์(๗)           "  ราศีมังกร
   ราหู(๘)           "  ราศีกุมภ์

ดาวที่มีต่ำแหน่ง มีเพียง ๘ ดวง ขาดไปสองดวง คือ เกตุ (๙) และ มฤตยู(๐) ซึ่งไม่มีต่ำแหน่งเกษตร  ซึ่งนั่นหมายถึง ดาวทั้งสองดวงนี้ ไม่มีเรือนของตนเอง ซึ่งจะอ่านขยาย ดาวเกษตร ในบทต่อไปดาวปรเกษตร

ปร หรือประ  เป็นดาวที่อยู่ราศีตรงข้ามกับดาวเกษตร และความหมายก็จะตรงข้ามดาวเกษตรเช่นกัน นั่นคือ อ่อนแอ เสื่อม ถอย ไม่แจ่มใส มืด ไม่มั่นคง กำลังของดาวเสื่อมถอยลง 


   ดาวอาทิตย์ (๑)
 เป็นปรเกษตรในราศี
 ราศีกุมภ์

   ดาวจันทร์(๒)             "  ราศีมังกร

   ดาวอังคาร(๓)             "  ราศีตุล

   ดาวอังคาร(๓)             "  ราศีพฤษภ

   ดาวพุธ (๔)             "  ราศีธนู

   ดาวพุธ(๔)             "  ราศีมีน

   ดาวพฤหัส(๕)             "  ราศีเมถุน

   ดาวพฤหัส(๕)             "  ราศีกันย์

   ดาวศุกร์(๖)             "  ราศีพิจิก

   ดาวศุกร์(๖)             "  ราศีเมษ

   ดาวเสาร์(๗)             "  ราศีกรกฎ

   ราหู(๘)             "  ราศีสิงห์


    ส่วนดาวอีกสองดวงคือ เกตุ(๙) และมฤตยู(๐) ไม่มีเรือนเกษตร ก็ย่อมไม่มีเรือนที่บ่งถึง ปรเกษตร ด้วยเหมือนกัน 

เมื่อดาวได้ต่ำแหน่งเกษตร หมายถึง ความมั่นคง ดาวที่ได้ต่ำแหน่งปรเกษตร คือดาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดาวเกษตร รวมทั้งความหมาย นั่นก็คือไม่มั่นคง จึงทำให้ชีวิตต้องดิ้นรน มีอุปสรรค จึงต้องต่อสู้มากขึ้นนั่นเอง 
ซึ่งจะอ่านขยายดาวปรเกษตร ในบทต่อไป

    ดาวอนุเกษตร 
ดาวอนุเกษตร หรือเกษตรสลับเรือน  เป็นดาวที่มีผลคล้ายๆกับดาวเกษตร แต่ให้ผลรองหลั่นกว่าดาวเกษตร เช่นพลังอำนาจน้อย มั่นคงน้อยกว่า 
เช่น อาทิตย์ในราศีสิงห์เป็นเกษตร แต่กลับไปอยู่ในราศีกุมภ์ เป็นประ  และ

   ราหูในราศีกุมภ์เป็นเกษตร แต่กลับไปอยู่ในราศีสิงห์ เป็นประ  ดาวทั้งสองดวงนี้เป็นประ แต่สลับเรือนกัน  แบบนี้เราเรียกว่า อนุเกษตร หรือ เกษตรสลับเรือน
จันทร์(๒) เป็นประ ในราศีมังกร    เสาร์(๗)เป็นประ ในราศีกรกฎ
อังคาร(๓) เป็นประ ในราศีตุล      ศุกร์(๖)เป็นประ  ในราศีเมษ
อังคาร(๓) เป็นประในราศีพฤษภ  ศุกร์(๖)เป็นประ ในราศีเมษ
อังคาร(๓) เป็นประในราศีตุล       ศุกร์(๖)เป็นประ  ในราศีพิจิก
อังคาร(๓) เป็นประในราศีพฤษภ  ศุกร์(๖)เป็นประ ในราศีพิจิก
พุธ(๔)เป็นประในราศีธนู             พฤหัส(๕)เป็นประ ในราศีเมถุน
พุธ(๔)เป็นประในราศีมีน             พฤหัส(๕)เป็นประ ในราศีกันย์ 
พุธ(๔)เป็นประในราศีธนู             พฤหัส(๕)เป็นประในราศีกันย์
พุธ(๔)เป็นประในราศีมีน             พฤหัส(๕)เป็นประในราศีเมถุน

แต่ก็จะมีดาวเกษตรแลกเรือน ที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นประ ด้วยเหมือนกัน
อาทิตย์(๑) อยู่ราศีกรกฎ   จันทร์(๒) อยู่เรือนราศีสิงห์
อาทิตย์(๑)อยู่ราศีพฤษภ   ศุกร์(๖)อยู่เรือนราศีสิงห์
อาทิตย์อยู่ราศีตุล             ศุกร์(๖)อยู่เรือนราศีสิงห์
อาทิตย์(๑) อยู่ราศีมังกร    เสาร์(๗) อยู่เรือนราศีสิงห์ 

จันทร์(๒) อยู่ราศีเมษ        อังคาร(๓) อยู่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒) อยู่ราศีพิจิก       อังคาร(๓)อยู่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒) อยู่ราศีเมถุน      พุธ(๔)อยู่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒)อยู่ราศีกันย์        พุธ(๔)อยู่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒)อยู่ราศีธนู          พฤหัส(๕)อยุ่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒)อยู่ราศีมีน          พฤหัส(๕)อยุ่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒)อยู่ราศีตุล          ศุกร์(๖)อยุ่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒)อยู่ราศีพฤษภ     ศุกร์(๖)อยุ่เรือนกรกฎ
จันทร์(๒)อยู่ราศีกุมภ์        ราหู(๘)อยุ่เรือนกรกฎ

อังคาร(๓)อยู่ราศีเมถุน     พุธ(๔)อยู่เรือนเมษ
อังคาร(๓)อยู่ราศีเมถุน     พุธ(๔)อยู่เรือนพิจิก
อังคาร(๓)อยู่ราศีกันย์      พุธ(๔)อยู่เรือนเมษ
อังคาร(๓)อยู่ราศีกันย์      พุธ(๔)อยู่เรือนพิจิก

อังคาร(๓)อยู่ราศีธนู         พฤหัส(๕)อยู่เรือนพิจิก
อังคาร(๓)อยู่ราศีธนู         พฤหัส(๕)อยู่เรือนเมษ
อังคาร(๓)อยู่ราศีมีน         พฤหัส(๕)อยู่เรือนพิจิก
อังคาร(๓)อยู่ราศีมีน         พฤหัส(๕)อยู่เรือนเมษ

อังคาร(๓)อยู่ราศีมังกร     เสาร์(๗)อยู่เรือนเมษ
อังคาร(๓)อยู่ราศีมังกร     เสาร์(๗)อยู่เรือนพิจิก

อังคาร(๓)อยู่ราศีกุมภ์     ราหู(๘)อยู่เรือนเมษ
อังคาร(๓)อยู่ราศีกุมภ์     ราหู(๘)อยู่เรือนพิจิก

พุธ(๔)อยู่ราศีพฤษภ      ศุกร์(๖)อยู่เรือนเมถุน
พุธ(๔)อยู่ราศีพฤษภ      ศุกร์(๖)อยู่เรือนกันย์
พุธ(๔)อยู่ราศีตุล           ศุกร์(๖)อยู่เรือนเมถุน
พุธ(๔)อยู่ราศีตุล           ศุกร์(๖)อยู่เรือนกันย์ 

พุธ(๔)อยู่ราศีมังกร        เสาร์(๗)อยู่เรือนเมถุน
พุธ(๔)อยู่ราศีมังกร        เสาร์(๗)อยู่เรือนกันย์

พุธ(๔)อยู่ราศีกุมภ์        ราหู(๘)อยู่เรือนเมถุน
พุธ(๔)อยู่ราศีกุมภ์        ราหู(๘)อยู่เรือนกันย์

พฤหัส(๕)อยู่ราศีพฤษภ  ศุกร์(๖)อยู่เรือนมีน
พฤหัส(๕)อยู่ราศีพฤษภ  ศุกร์(๖)อยู่เรือนตุล
พฤหัส(๕)อยู่ราศีตุล       ศุกร์(๖)อยู่เรือนมีน
พฤหัส(๕)อยู่ราศีตุล       ศุกร์(๖)อยู่เรือนตุล

เสาร์(๗)อยู่ราศีมีน        พฤหัส(๕)อยู่เรือนมังกร
เสาร์(๗)อยู่ราศีธนู        พฤหัส(๕)อยู่เรือนมังกร
เสาร์(๗)อยู่ราศีพฤษภ   ศุกร์(๖)อยู่เรือนมังกร
เสาร์(๗)อยู่ราศีตุล        ศุกร์(๖)อยู่เรือนมังกร
เสาร์(๗)ราศีกุมภ์           ราหู(๘)อยู่เรือนมังกร

ราหู(๘)อยู่ราศีมีน         พฤหัส(๕)อยู่เรือนกุมภ์
ราหู(๘)อยู่ราศีธนู         พฤหัส(๕)อยู่เรือนกุมภ์
ราหู(๘)อยู่ราศีพฤษภ    ศุกรฺ์(๖)อยู่เรือนกุมภ์
ราหู(๘)อยู่ราศีตุล         ศุกรฺ์(๖)อยู่เรือนกุมภ์

ดูอาจจะเยอะไปนิดนะ แต่เราเรียนกันแบบเข้าใจ เราจำแต่ดาวเกษตรได้ ส่วนอนุเกษตรสลับเรือนเราก็จำได้โดยปริยาย แต่ต้องอาศัยดูบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ นะ

เราจะค่อยๆเรียนรู้กันไป อย่างเช่น.. อาทิตย์(๑)อยู่ราศีพฤษภ   ศุกร์(๖)อยู่เรือนราศีสิงห์  ก็มิอาจจะเป็นจริงได้เพราะ อาทิตย์(๑) พุธ(๔) ศุกร์(๖) มิอาจเดินห่างเกิน ๓ ราศีได้ นั่นเอง 

ส่วนความหมายของอนุเกษตร
อนุเกษตร (ประ) จะหมายถึง เริ่มลำบากแล้วค่อยๆเริ่มมั่นคงขึ้น
อนุเกษตร (แลกเรือน) จะหมายถึง เริ่มจากชีวิตธรรมาดา ค่อยๆเริ่มมั่นคงขึ้น ดีขึ้น

แต่หากเป็นดาวคู่ศัตรู ก็จะมีอุปสรรค สลับเรือน สลับที่ เพื่อความมั่นคงขึ้น 
ซึ่งจะอ่านขยายอนุเกษตร ในบทต่อไป

ดาวอุจ
ดาวอุจ แปลว่า สูงส่ง โด่งดัง ยิ่งใหญ่ มีภาวะความมั่นคง 
ดาวที่ได้ต่ำแหน่งเป็นอุจ นั่นก็หมายความว่า  ดาวที่เข้าสถิตย์ในราศีดังกล่าวย่อมเกิดพลังสูง และมีพลังอำนาจ ส่งเสริมให้เจ้าชะตา รุ่งโรจน์ ยิ่งใหญ่ได้ ไม่แพ้ดาวเกษตรเจ้าเรือน ย่อมส่งผลให้ในดวงชะตานั้นๆ มีความพลังมีอำนาจ ตามคุณสมบัติดาวนั้นๆ ส่วนที่จะส่งเสริมมีพลังกำลังมามากขึ้นตามคุณสมบัติเรือนนั้นๆ ได้หรือไม่นั้น ต้องไม่ตกอยู่ในทุสถานะด้วยเหมือนกัน  ดาวอุจ ดังนี้

 
ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นอุจ  ในราศีเมษ 
ดาวจันทร์ (๒) เป็นอุจ  ในราศีพฤษภ
ดาวอังคาร (๓) เป็นอุจ ในราศีมังกร 
ดาวพุธ (๔)  เป็นอุจ และเกษตร ในราศีกันย์  
ดาวพฤหัส (๕)  เป็นอุจ ในราศีกรกฎ 
ดาวศุกร์ (๖) เป็นอุจ ในราศี มีน
ดาวเสาร์ (๗) เป็นอุจ ในราศีตุล
ราหู (๘) เป็นอุจ ในราศีพิจิก 
 
ดาวนิจ จัดเป็นดาวที่ได้ต่ำแหน่งเป็นนิจ ดาวที่เข้าสถิตย์ในราศีที่ตามกำหนดของโหราศาสตร์มานั้น  เป็นดาวที่บ่งถึงพลัง ความสามารถต่างๆนั้นด้อยลง ดังนี้

นิจมีความหมายว่า ตกต่ำ ต่ำต้อย ชั่วช้า ซึ่งมีความหมายตรงข้ามอุจ และยังเป็นดาวที่ตรงกันข้ามกับอุจอีกด้วย ตามรูปด้านล่าง 

พฤหัส(๕)เป็นนิจ จะบอกว่าเจ้าชะตาที่มีพฤหัส(๕)เป็นนิจ เรือนสหัสชะ อย่างนี้จะบอกว่า ดวงชะตานี้จะเป็นคนที่มีภูมิปัญญาน้อย ต่ำต้อย หาดีไม่ได้ เรียนหนังสือต่ำเตี้ย ก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่  เพราะสหัสชะ หมายถึงเพื่อนฝูง สังคม อย่างนี้เป็นต้น 


ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นนิจ  ในราศีตุล
ดาวจันทร์ (๒) เป็นนิจ  ในราศีพิจิก
ดาวอังคาร (๓) เป็นนิจ ในราศีกรกฎ
ดาวพุธ (๔)  เป็นนิจ และประ ในราศีมีน  
ดาวพฤหัส (๕)  เป็นนิจ ในราศีมังกร
ดาวศุกร์ (๖) เป็นนิจ ในราศี กันย์
ดาวเสาร์ (๗) เป็นนิจ ในราศีเมษ
ราหู (๘) เป็นนิจ ในราศีพฤษภ


ดาวราชาโชค 
ตามโบราณ มักจะให้คำนิยามของราชาโชค ว่ามีคุณอเนกอนันต์ แต่จะเน้นไปในทางเสน่ห์ ความนิยม ชมชอบ หรือไม่ก็จะเป็นไปในทาง เมตตาปราณี ชื่นชมยกย่อง  ตามโบราณว่า มักจะดี เด่น เมื่อได้รับราชการ  เพราะเป็นที่รัก เจ้านาย มักมีคนอุปถัมภ์ 

แต่โบราณกล่าวไว้ อาจจะเป็นการกล่าวไว้ในภาพรวมๆ คงมิได้หมายความถึงเมื่อดาวราชาโชค เข้าสู่เรือนทุสถานะ นั่นก็คือ อริ มรณะ วินาศ นั่นเอง เช่น พฤหัส(๕) ราชาโชค  แต่อยู่เรือนอริ  เราจะอ่านว่า ดวงชะตาที่มีพฤหัส(๕)ราชาโชค ที่เป็นอริ เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ใหญ่ ก็คงไม่ถูกนัก เป็นต้น ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นราชาโชค  ในราศีเมถุน
ดาวจันทร์ (๒) เป็นราชาโชค  ในราศีกันย์
ดาวอังคาร (๓) เป็นราชาโชค และประ  ในราศีพฤษภ 
ดาวพุธ (๔)  เป็นราชาโชค และ มหาจักร์  ในราศีสิงห์ 
ดาวพฤหัส (๕)  เป็นราชาโชค  ในราศีเมษ
ดาวศุกร์ (๖) เป็นราชาโชค  ในราศีกรกฎ
ดาวเสาร์ (๗) เป็นราชาโชค  ในราศีพิจิก
ราหู (๘) เป็นราชาโชค  ในราศีตุลย 
 
ดาวมหาจักร  
มหาจักร ตามโบราณบอกแต่ให้คุณอย่างเดียว แต่ในทัศนะความคิดของยาย เมื่อมีคุณ ก็ย่อมมีโทษ เหมือนกัน เมื่อดาวเข้าสถิตในเรือนทุสถานะ นั่นคือ อริ มรณะ และวินาศ 

ดาวมหาจักรเป็นดาวผาดโผน ชื่อก็บอกแล้วว่าจักร ก็จะเป็นตามแรงเหวี่ยงของจักร และเมื่อชื่อบอกว่าเป็น มหา แสดงว่าแรงเหวี่ยงนั้นต้องมากเป็นสองเท่า ขึ้นกับ ดาว และ ธาตุ นั้นๆ ว่าจะส่งผลให้คุณหรือโทษ รุนแรง โลดโผน ขึ้นสูงสุด หรือลงต่ำสุด เมื่อในดวงชะตาใด มีดาวใดเป็นมหาจักร มักจะมีชีวิตโลดโผน มีเล่ห์เหลี่ยม พลิกแพลง ในเรื่องนั้น นั่นก็คือ เรือน/ภพ นั่นเอง 


ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นมหาจักร  ในราศีกรกฎ
ดาวจันทร์ (๒) เป็นมหาจักร  ในราศีเมษ
ดาวอังคาร (๓) เป็นมหาจักร  ในราศีกันย์
ดาวพุธ (๔)  เป็นมหาจักร และ ราชาโชค ในราศีสิงห์
ดาวพฤหัส (๕) เป็นมหาจักร  ในราศีพิจิก
ดาวศุกร์ (๖) เป็นมหาจักร  ในราศีธนู
ดาวเสาร์(๗) เป็นมหาจักร ในราศีพฤภษ
ราหู (๘) เป็นมหาจักร  ในราศีมังกร
 
  
ส่วนตำแหน่งดาวอื่นๆ ยายมิได้นำมาใช้ในการประกอบการอ่านดวงสไตล์ยายด้วยเท่านั้น เช่น 
อุจจาภิมุข   ดาวที่อยู่อุจ  
อุุจจาวิลาส  ดาวที่อยู่หลังอุจ
จุลจักร       ดาวท่มีคุณลักษณะคล้ายกับมหาจักร แต่ให้ผลน้อยกว่า มหาจักร
เทวีโชค     ดาวที่มีคุณลักษณะเด่นคล้ายกับราชาโชคแต่ให้คุณน้อยกว่า ราชาโชค
​​​​​​​
ส่วนท่านใดที่อ่านดวง สไตล์ยายกลิ่นฯ รบกวนว่าอย่าเพิ่งรีบถามว่าทำไม่นำตำแหน่งดาวเหล่านี้มาอ่านด้วย ให้เป็นที่สงสัยมากเกินไป ซึ่งจะทำให้อ่านดวงกันงงๆ ไป  ซึ่งเราจะอ่านดวงโดยใช้ตำแหน่งดาวกันในบทต่อๆไปนะจ๊ะ
 

กรุณากรอกข้อความ...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • มาแปะเรื่องรอ วันว่างมาเขียนต่อ ต่ำแหน่งดาว มหาจักร มหาจักรบอกถึง มีฤทธิ์ ความรวดเร็ว รุนแรง เหมือนการต่อสู้ แข่งขัน คล่องแคล่ว ว่องไว โดดเด่น โด่งดัง พลิกแพลง ผันแปร ไม่คิด...

  • ตำแหน่งมาตราฐาน ราชาโชคราชาโชค บ่งถึงความมีหน้ามีตา มีชื่อเสียง การได้ความนิยม ชื่นชม บ่งถึงความสะดวกความได้มาหน้าตาทางสังคม การมีเกรียติ การได้รับเกรียติ จะด้วยตนเองหรือ มีคนช่วยเ...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 178,805