ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๑๐

พระอังคาร (๓)     เป็นไม้เกต
พระราหู (๘)        เป็นไฟ 

     ครั้งหนึ่งพระอังคาร (๓) เกิดเป็นไม้เกต พระราหู (๘) เกิดเป็นไฟ ไฟติดขยะมูลฝอยลามไปไหม้ไม้เกต

             ตำนานนพเคราะห์บทนี้ เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระอังคาร (๓) กับพระราหู (๘) เป็นคู่ศัตรู พระราหู (๘)โคจรถึงพระอังคาร (๓) เจ้าชะตาต้องระมัดระวังไฟจะไหม้บ้านเรือนVisitors: 178,798