ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๙

   ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๙

พระเสาร์ (๗)       เป็นไม้ตะเคียน
พระอังคาร (๓)     เป็นพระยาโปริสาด

     ครั้งหนึ่งพระเสาร์ (๗) เกิดเป็นไม้ตะเคียน พระอังคาร (๓) เกิดเป็นพระยาโปริสาด พระยาโปริสาดอังคารไปไล่เนื้อในป่าไปสะดุดตอไม้ตะเคียนเสาร์ เสี้ยนไม้ตะเคียนตำเอาเจ็บปวดสาหัส

    ตำนานนพเคราะห์บทนี้ เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระเสาร์ (๗) กับ พระอังคาร (๓) เป็นคู่ศัตรู พระอังคาร (๓)โคจรมาต้องพระเสาร์ (๗) หรือพระเสาร์ (๗) โคจรต้องพระอังคาร (๓) จะเจ็บป่วยเท้า และมือจะถูกมีดบาด มีเสี้ยนตำVisitors: 178,804