ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๘

  ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๘

พระเสาร์ (๗)       เป็นพญานาคภูริทัต
พระอังคาร (๓)     เป็นนายพรานอาลัมพาย

    ในครั้งหนึ่งว่าพระเสาร์ (๗) เกิดเป็นพญานาคมีนามว่าภูริทัต พระอังคาร (๓) เกิดเป็นนายพรานมีนามว่าอาลัมพายอาลัมพายอังคารได้ไปจับพญานาคภูริทัตเสาร์ นำไปแสดงให้คนดู พญานาคภูริทัตเสาร์ได้รับความลำบากมาก

    ตำนานนพเคราะห์บทนี้ เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระเสาร์ (๗) กับ พระอังคาร (๓) เป็นคู่ศัตรู พระอังคาร (๓)โคจรมาต้องพระเสาร์ (๗) จะได้ความลำบากใจมาก เดินทางไกลไม่ดีจะให้โทษ จะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ที่กินVisitors: 178,805