ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๖

ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๖

พระอังคาร (๓)     เป็นพญาราชสีห์
พระอาทิตย์ (๑)    เป็นนกกะไน

    ในครั้งหนึ่งพระอังคาร (๓) เกิดเป็นพญาราชสีห์  พระอาทิตย์ (๑) เกิดเป็นนกกะไน พญาราชสีห์อังคารกินเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนืองนิตย์ วันหนึ่งกระดูกสัตว์ที่กินนั้นตำคอพญาราชสีห์ พญาราชสีห์ได้ความลำบากมากจึงอ้อนวอนให้นกกะไนอาทิตย์ช่วยเอากระดูกที่คาคออยู่นั้นออกให้ นกกระไนอาทิตย์ก็เจาะคอพญาราชสีห์เอากระดูกที่คาคอนั้นออกได้           

ตำนานนพเคราะห์บทนี้เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระอาทิตย์ (๑) กับพระอังคาร (๓) เป็นคู่ศัตรู พระอาทิตย์ (๑)โคจรมาต้องพระอังคาร (๓) จะกินอาหารต้องระวังก้างติดคอ หรือจะเจ็บปากเจ็บคอ 


Visitors: 178,801