ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๔

  ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๔

  พระจันทร์ (๒)      เป็นคนเข็ญใจ
  พระราหู (๘)        เป็นคหบดี
  พระเสาร์ (๗)       เป็นพ่อค้า
  พระพุธ (๔)         เป็นสุนัข

     ครั้งหนึ่ง พระจันทร์ (๒) เกิดเป็นคนเข็ญใจ พระราหู (๘) เกิดเป็นคหบดี พระเสาร์ (๗) เกิดเป็นพ่อค้าเป็นเพื่อนของคหบดี พระพุธ (๔) เกิดเป็นสุนัข คนเข็ญใจจันทร์ ได้ไปกู้เงินจาก คหบดีราหู นั้นมาใช้ ครั้นเจ้าหนี้ทวงบ่อยๆ เข้าก็หนีไปอยู่เสียที่อื่นซ่อนเร้นไม่ให้เจ้าหนี้เห็นตัวได้ ภายหลังพ่อค้าเสาร์ได้ไปเที่ยวค้าขายในที่ต่างๆ ไปพบตัวและที่อยู่ของคนเข็ญใจจันทร์นี้เข้าก็กลับมาบอกแก่คหบดีราหู คหบดีราหูก็ตามไปจับตัวลูกหนี้และฉุดคร่าจะเอาตัวมายังเคหะของตน สุนัขพุธที่อยู่ในบ้านนั้นจึงได้ช่วยคนเข็ญใจจันทร์คือเข้าไปไล่กัดคหบดีราหู คหบดีราหูก็ปล่อยลูกหนี้ จนหนีไป

     

     ตำนานนพเคราะห์บทนี้เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระราหู  (๘)  กับพระพุธ (๔) เป็นคู่ศัตรูกัน พระพุธ (๔) ต้องพระราหู (๘) ให้ระวังสุนัขจะกัด และจะต้องเขี้ยวงาต่างๆ มีเลือดตกยางออก แต่ถ้าพระราหู (๘) ถึงพระพุธ (๔) ว่าศัตรูจะทำร้ายพระราหู (๘) กับพระเสาร์ (๗) เป็นคู่มิตร พระราหู (๘) และพระเสาร์ (๗) ถึงกัน ให้ทายว่าจะได้มิตรสหายที่ถูกใจกันแล้วจะพากันทำความเดือดร้อนขึ้น พระพุธ (๔) กับ พระจันทร์ (๒) เป็นคู่มิตร ถ้าพระพุธ (๔) และพระจันทร์ (๒)โคจรต้องการจะได้มิตรอันดีมีลาภต่าง ๆ แต่ถ้าพระราหู (๘) และพระเสาร์ (๗) ถึงพระจันทร์ (๒) ทายว่าคนจะดูหมิ่นจะต้องถูกเขาใส่ถ้อยความไม่ดี


Visitors: 178,804