6มิย.68 อังคารย้ายเข้าสิงห์

ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีก่อนนะ

Visitors: 178,804