9 พค. 68 ดาวเสาร์ย้าย

ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีก่อนนะ

เสาร์
ยกเข้าสู่ ราศีมีน 19 พฤษภาคม พ.ศ.2568   01:56น.
ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2568   20:19น.  พ.


ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีนะ
 
Visitors: 178,804