5พค.68 ราหูย้ายเข้ากุมภ์

ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีก่อนนะ

ราหู
ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 5  พฤษภาคม  พ.ศ.  2568   09:44 น.


ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีก่อนนะ


Visitors: 178,804