13พค.68 พฤหัสย้ายเข้ามิถุน

ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีก่อนนะ


พฤหัสบดี   

ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568  22:50น.  ส.

ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ  2 ตุลาคม พ.ศ.2568  19:50น.

ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 23 ธันวาคม พ.ศ.2568  07:36น. พ.  


  ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีก่อนนะ

 

Visitors: 178,804