หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ 10 กันยายน 2566

     
 
XX  ปิดบุญหล่อพระชำระหนี้สงฆ์   XX     
XX  ปิดบุญหล่อพระชำระหนี้สงฆ์   XX     
#ประกาศบุญเพื่อโมทนาร่วมกันค่ะ บุญนี้สำเร็จ บุญนี้สำเร็จ 
ถวายปัจจัยบุญทั้งสิ้น     ๒๖,๓๘๐๐     บาท เรียบร้อยแล้วจร้า 
.
ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญ หล่อพระชำระหนี้สงฆ์  มาในครั้งนี้
ผลบุญที่ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญ สร้างพระ ทำให้เป็นผู้มีปัญญา ปัญญาสว่างไสว มีสุขภาพกายแข็งแรง แคล้วคลาด ปลอดภัย 
ชีวิตมีแต่คสามมั่นคงพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐี  ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้   เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก
 มีบริวารมากมาย  หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  เจริญในธรรมได้ง่าย 
หนทางชีวิตไม่มีวันอับจนหนทาง หริออับจนหนทาง
.
ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและ ผู้โมทนา จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
.
รายนามเจ้าภาพหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ วัดวีระโชติฯ
.
ต้นบุญคุณแหม่ม กลิ่นโสม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว_ทองทอง     ๕๙๙   บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้กับคุณณัฐพล กวัสราภรณ์ ด้วย ๙๙    บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้ผู้ที่มาดูดวงและเจ้ากรรมของท่านทั้งหลาย มาด้วย ๑๐๐    บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
ครอบครัวทีปวัฒน์ ๒,๐๐๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณกฤษฎา ธาราวรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐ บาท
คุณสุวรรณา  ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณรมณภัทร  ธูปศรี และน.ส.อรวรรณ อ่อนแสง  ๗๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเรณ่า ศิรินนา สิริบวรวงศ์ และ คุณบุณยวีร์ บุณยสุรกุล พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณอรรถพล สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวรรณดี รัตนเกษมสุข พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอิทธิเดช ทีปรัษพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๓๒  บาท
คุณตฤณ-พิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
นายมโนธรรม ทองมหาและครอบครัว 100 บาท
นายนิรันดร์ เสรีสันติวงศ์และครอบครัว 100 บาท
คุณศิระ ตีรณษนุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท ขออุทิศผลบุญนี้แด่คุณแม่ฐานิกา ดำเลิศ
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน พร่อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณอรุณรัตน์ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว 400 บาท
คุณศรัณย์ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว  400  บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว  200  บาท
คุณอลิสา จีรภิญญาภัฎ และครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาณิช  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘ บาท
คุณกุลพงษ์ บุญเลิศ พร้อมครอบครัว  ๑๖๘  บาท
นายไกรลาศ -นางแสงจันทร์-และ น.ส.ปิ่นแก้ว  จันทร์สิงห์ ๑๐๐ บาท
คุณกฤตธี หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณวรณัน วรินลาภ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณอรรถสิทธิ์  งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
ร.ต.ท.อัครภัทร -นางศริญญา-น.ส โชติมนต์  จันทร์หอม  ๒๐๐ บาท
คุณภัสนันท์ภัทร ธนนิธินาถกุล พร้อมครอบครัว  ๑๐๙  บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว ๑๑๑ บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณชลธิชา  คมขำ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณอาทิ เพื่อนคุณชลธิชา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณบารมี ลู่ธรรมากูล คุณณัฐพล ธานิสพงศ์  น้องแก้ว  น้องแต้ม  ๓๖  บาท
คุณกมลรัตน์ กันยาวิจิตร พร้อมครอบครัว  ๙๙   บาท
คุณชัยพร กาญจนดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
หนูสาว เอสดี้ วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
น้าจอม แก้วสมบัติ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจตุพร วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว  ๓๐  บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณพิมสิริ จิวะมิตร และ คุณสกล หรรษานนท์ และครอบครัว  469  บาท
คุณณฤดี ถังสูงเนิน พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณชนิษฐา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว  ๕๕  บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณสิรพัฒน์ กาญจนะ พร้อมครอบครัว  ๑๐,๐๐๐ บาท
ผู้ร่วมบุญ มิได้แจ้งชื่อ  241 บาท
 
 
อัพเดทยอดบุญหล่อพระ     ๒๖,๓๘๐๐   บาท
.
 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม 
 #เรียนดวงไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยายกลิ่นโสม#htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 149,229