เสาร์(๗)เป็นอุจจ์ เจ้าเรือนอริ

    ตำแหน่งอุจจ์ บอกถึงวาสนาบารมี ตำแหน่งเกษตร บอกถึงความมั่นคง มีวาสนาบารมีแล้วต้องมีความมั่นคงด้วย ถึงจะรักษาไว้ได้
  
    มีดาวเสาร์เป็นอุจจ์ นวางค์ได้ราชาโชค อยู่ภพอริ  ดาวอาทิตย์เป็นเกษตร ได้วรโคตรนวางค์ อยู่ภพพันธุ
จะส่งผลอย่างไรบ้างครับ

  
เจ้าชะตาเกิดวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2526 เกิดเวลา 00.32 น.

ยายเห็นว่า ดวงนี้น่าเรียนนะ  ขอนำมาเปะไว้ก่อน 
Visitors: 149,225