บุญเสาเข็มเสาเอก สร้างหลวงปู่ปาน

 
XX  ปิดยอดบุญเสาเข็มเสาเอกหลวงปู่ปาน ขนาด 12 เมตร  XX     
XX  ปิดยอดบุญเสาเข็มเสาเอกหลวงปู่ปาน ขนาด 12 เมตร  XX   
 
ถวายปัจจัยบุญเสาเข็มเสาเอกหลวงปู่ปาน ทั้งสิ้น  101,840   บาท
.
#บุญเสาเข็มเสาเอก หลวงปู่ปานนี้สำเร็จแล้ว ประกาศบุญเพื่อโมทนาร่วมกันค่ะ
#บุญเสาเข็มเสาเอก หลวงปู่ปานนี้สำเร็จแล้ว ประกาศบุญเพื่อโมทนาร่วมกันค่ะ
.
ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญ เสาเข็มสร้างหลวงปู่ปานองค์ใหญ่ มาในครั้งนี้
ผลบุญที่ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญ สร้างพระ ทำให้เป็นผู้มีปัญญา ปัญญาสว่างไสว มีสุขภาพกายแข็งแรง แคล้วคลาด ปลอดภัยชีวิตมีแต่ความมั่นคงพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐี  ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้  เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  เจริญในธรรมได้ง่าย หนทางชีวิตไม่มีวันอับจนหนทาง หริออับจนหนทาง

ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและ ผู้โมทนา จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
.

รายนามเจ้าภาพเสาเอกเสาเข็ม สร้างองค์หลวงปู่ปาน วัดวีระโชติธรรมาราม คลองหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา
.
ต้นบุญคุณแหม่ม กลิ่นโสม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว  ๑,๐๐๐    บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม ปิดประตูนรกไว้    ๓๕๐    บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้กับคุณโอ๊ค ณัฐพล ด้วย ๑๐๐    บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณชลธิชา คมขำ พร้อมครอบครัว  ๑๐,๐๐๐  บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล  พร้อมครอบครัว  ๔๑๕   บาท
คุณพ่อชำนาญ-คุณแม่อุษา โจชิ พร้อมครอบครัว  ๑,๙๙๘  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรรถสิทธิ์  งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐพัชร์ ภวนันท์เตชานนท์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ๕,๔๙๒   บาท
คุณวรินทิพย์ สังข์ทอง พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณเคน กฤตภาส พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นายกฤตธี / นางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว  ๙๙๙.๙๙  บาท
คุณชาญณรงค์ ใจกล้า พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณบุษยาพร ,คุณภูธเนศ ,คุณนพคุณ ด่านจิตร์ตรง และครอบครัวคุณศศิวิมล ศรีล้อมและครอบครัว (อุทิศให้ลูก)คุณศุกภซาติ ทางธรรม ร้านซันแซทไทย(แอลเอ)  ๑,๐๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๑๙๙ บาท
คุณอรรถพล สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณชนิษฐา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๑๐๙  บาท
น.ส โชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว) ๒๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอครัว ร่วมต่อยอดบุญมาด้วย ๑๐๐ บาท
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข และคุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง  ๒,๐๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาณิช พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณป้อม พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆ  มาด้วย  ๓๐๐  บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย  ๕๙๙   บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
พี่บอย จนท.งานส่วนหลวงพ่อฤาษีฯ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพิมสิริ พร้อมครอบครัว ๖๙๙ บาท
คุณอภัสนันท์ ภัรทรพิสิษฐ์ธร  และคุณรูดิก้า วูลฟกัง ออสหวัลด พร้อมครอบครัว  ๓๓๙ บาท
หลวงพี่ตุ้ย  ๓๐๐ บาท
คุณพ่อสงวน และ คุณแม่สุชาดา จิรายุวัฒนา  พร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐ บาท
คุณนครินทร์ และ คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณกฤษฎา ธาราวรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐  บาท
คุณกุลพงษ์ บุญเลิศ พร้อมครอบครัว ๒๐๑ บาท
คุณคิม สมเกรียติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
ด.ญ.บุตรี สรรพนา และคุณศิริพรรณ เทอดเกียรติกุล  ๘๗ บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาณิช พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆ เฮงๆ  ๑๐๐ บาท
คุณโจ สมบรูณ์ พร้อมครอบครัว  ๓,๐๐๐  บาท
ตุณวิรัช และคุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณประภารัตน์ ดวงรักษา และครอบครัวกิตติวโยธิน ๑๐๐ บาท
คุณสิริณัฏฐ์ ศุภจันทร์ประภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณรญา เมตศีย์ พร้อมครอบครัว ๑๒๑ บาท
คุณKA IAN WATER พร้อมครอบครัว  ๓,๐๐๐  บาท
คุณปณิชา การะยะ , ดญ.ณชา ตั้งวงศ์ และ น้องทิวลิป  ๔๐๐ บาท
คุณฐานวีร์  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณชัชชวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณรชตะ พร้อมครอบครัว ๒๕ บาท
คุณคชาภา โพธิรัชต์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณธัญญลักษณ์ พงษ์เมต พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัมพก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนกร ธนพลปัทวัน พร้อมครอบครัว ๕๖ บาท
คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณกัมปนาท  อาริยกุล พร้อมครอบครัว  ๑๙๙ บาท
คุณนันทภณ  ตรีพูนสุข พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณสริญญาภา สุดจิตร พร้อมครอบครัว ๙ บาท
คุณบารมี ลู่ธรรมากูล พร้อมครอบครัว ๕ บาท
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธิ์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณชนัญชิดา ยางจิต พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณกันยารัตน์  พัวอมรพงศ์  พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณวรพงษ์ อนุรักษ์อธิกุล พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
คุณธีระ วิวัฒน์โชติ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณทิพวัลย์ ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว  ๒๗ บาท
คุณอัจฉรา เมฆแดง พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณณฤดี ถังสูงเนิน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณปิ่นแก้ว จันทร์สิงห์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว ๑๕๙ บาท
คุณลิลลี่ ชุติพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพรชรินทร์ สงวนแสงชัยทวี พร้อมครอบครัว  ๖๐ บาท
คุณระรวย ธนานาถ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๒๔๒ บาท
คุณวรางค์ศิริ จอมชาญพันธ์  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวรินทิพย์ สังข์ทอง พร้อมครอบครัว  ๑๗๐ บาท
คุณรญา เมตศีย์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๒}๕๑๔.๐๑บาท
คุณอรกัญญา วันดี พร้อมครอบครัว  ๑๑๔.๐๑  บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณวรรณวดี รัตนเกษมสุข พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณสุทธิกานต์ วรเกศ พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณส้ม นฤมล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณศราวุฒิ คุณวันดี และดญ.กัญญาณัฐ เทียมศร ขออุทิศผลบุญถึง คุณตาสุ่ม คุณยายพลอย จิตใจตรง มาด้วย ๕๙ บาท
คุณศราวุฒิ คุณวันดี และดญ.กัญญาณัฐ เทียมศร  ๕๙ บาท
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณหยาดอรุณ นาคเกิด พร้อมครอบครัว ๙๘ บาท
คุณตฤณ- คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐ บาท
คุณจันทนี ชลจราชีพ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวรรธ เปี่ยมสุวรรณวรา พร้อมครอบครัว   ๕  บาท
คุณสหทัศน์ ฉัตรนพคุณ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง  พร้อมครอบครอง ๑๐๐ บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงศ์  พร้อมครอบครอง  ๕๐๐  บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิมลรัตน์ โชว์ธนะพานิช พร้อมครอบครัว ๒๐๖  บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว  ขออุทิศบุญให้ แม่เก็บ สุทธิสาร มาด้วย  ๕๐๐  บาท
คุณพนิตตา เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๑๒ บาท
คุณชณิดาภา ดวงสุวรรณ พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณกิ๊ฟ สกุลณัฐฎ์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณพาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณนพัชนันท์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณทิพ คุณต่อง พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณวัลลภา สนธิเส็ง พร้อมครอบครัว ๔๙ บาท
คุณจิตติมา บูรณเจริญทรัพย์ 100 บาท
นส.อุษณี เจริญอภิบาล และครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณเมธาวีร์ มีทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสุนทร อเนกโพธิ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธีรนันท์ คูห์สุวรรณ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจิระสุ จารุพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๘๗๔.๙๙  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณนฤมล น่วมอนงค์ พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณพริ้ม พิมพ์ภัทรา พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณศิลป์ชัย ฐิตเมธ พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณพีระ(Pre Phromoom) พร้อมครอบครัว ๑๕๒  บาท
คุณพาณิภัต แพรใจ(Panipak Parejai Pinn) พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสิริพร เชื้อมอญ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแสงอรุณ เพ็ญโฉม พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล พร้อมครอบครัว  ๑,๗๐๑   บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว iร่วมปิดยอดบุญ   ๘๐๐  บาท
คุณปราถนา (Sae-Ng Prathana) พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณลภัสรดา ธนนิธินาถกุล พร้อมครอบครัว ๑๐๙  บาท
คุณภรวิภา  มีวาสนาสุข พร้อมครอบครัว   ๑๑๔.๐๑  บาท
คุณโกสินทร์  กีรติปัญญากุล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณอัครพงศ์ อิงประพันธ์กร พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณสมพร ค้าขาย พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเบญมาพร  จูงใจ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณกนกวรรณ ภู่รัชฎา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ ๓๐๐ บาท
คุณไอลดา พงษา พร้อมครอบครัว   ๙๙๙  บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณชันษ์ภี รำไพ  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณววรณวิมล จารุกุลธวัช  พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ ๓๐๐ บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ  ๑,๔๗๖.๙๙ บาท
คุณอภิชญาณ์ ตุลาพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑๕๐  บาท
นายประเสริฐ ชุ่มชนต์ 673.25 บาท
นางสาวยิ่งภัคหิรัญ วจีเสกโชคมาหาลาภ 673.25 บาท
นายคุณากร สุขะกาลนันท์ 673.25 บาท
นายวรภพ สุขะกาลนันท์ 673.25 บาท
คุณญานิกา จิราจินต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๔๙  บาท
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข และคุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ  ๓,๐๐๐ บาท
คุณอาณดา โซ่จินดามณี พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณณัฎฐ์ธีรตา วิทิตวิญญูชน พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณณัฐนรี วานิชวัฒนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสมทรง แตงทองคำ พร้อมครอบครัว  ๑๕๐  บาท
คุณพิมพ์ลภัส  ศศิวลาศกร พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณปุ๋เมฆ ต่อยอดบุญ  ๒๙๙ บาท
คุณศรัญญา พจน์สมพงษ์ ร่วมปิดยอดบุญ ๙๐,๐๐๐  บาท   มาด้วย  ๒,๑๐๐  บาท
คุณอนุวัฒน์ โคตรจัยทร์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณอิทธิเดช ทีปรักษพันธ์  พร้อมครอบครัว ๘๑๑ บาท
นายสรกฤตย์ เจริญวิวัฒนกุล พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณวิมล บัวขาว และ คุณรุ่งนภา พันวิลัย พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์  บำรุงวงศ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณเชษฐา จารุพัฒน์หิรัญ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณเขมิกา พลสถาพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณคุณัสนันท์  ปัญญาสิทธินันท์ คุณนรภัทร คุณศุภนันท์ คุณสุนทร อเนกโพธิ์  ๓๐๐ บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๔๐  บาท
คุณเมตตา มีศาสตร์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
พี่โก้  จนท.แม่ครัววัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
พี่หมวย จนท.วัตถุมงคล พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คณะศิษย์วัดวีระโชติฯและผู้มาร่วมงาน อธิษฐานรับยันต์เกราะเพชร  ๘,๖๐๐  บาท
คุณน้ำทิพย์ วิภาวี พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณพะเยาว์ ปัญจศิล และครอบครัว ๑๐๐  บาท
.
    คณะคุณธนัยนันท์  ชุณห์วิจิตรา   ๒,๙๐๐  บาท
คุณธนัยนันท์  ชุณห์วิจิตรา พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณธนัยนันท์ ชุณห์วิจิตรา  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๐๐ บาท
คุณสุนิษา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณภัทรนิษฐ์  พร้อมครอบครัว ๑๐๙  บาท
คุณภัทรนิษฐ์  พร้อมครอบครัว  ๒๒๒   บาท
คุณจุฑามาศ  โสพรรณากร พร่อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณไรวินทร์ สิริวิรุฬห์ชาติ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ ๙๖๙  บาท
คุณพิสิฐ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
.
.
ยอดบุญปัจจัย   101,840  บาท
 
 
#By_คุณยายกลิ่นโสม 141102100142 450
     #เรียนดวงไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยาย
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
     #http://www.baankhunyai.com
      -----------------------
    สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
    
Visitors: 155,452