บุญน้ำอบไทย สรงน้ำพระ

XX ปิดบุญ น้ำอบไทย สรงน้ำพระ แล้ววววววว นะจ๊ะ
XX ปิดบุญ น้ำอบไทย สรงน้ำพระ แล้ววววววว นะจ๊ะ
.
#บุญน้ำอบไทย สรงน้ำพระ นี้ สำเร็จแล้วววว จร้า
#บุญน้ำอบไทย สรงน้ำพระ นี้ สำเร็จแล้วววว จร้า
#บุญน้ำอบไทย สรงน้ำพระ นี้ สำเร็จแล้วววว จร้า
.
ยอดปัจจัยบุญทั้งสิ้น       ๑๐,๐๐๐     บาท
.
โมทนา สาธุ สาธู มาด้วยกัน นะจ๊ะ
.
_/i\_ ขออานิสสงส์ ผลบุญส่งถึงท่านมหาเศรษฐีที่ร่วมบุญ และท่านผู้โมทนา 
ทำให้เป็นเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว จักพบเจอแต่ความสงบสุข
เป็นผู้ที่ผู้คนชื่นชอบ ผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจชุ่มชื่นใจแก่คนทั่วไป เป็นผู้กายมีกลิ่นหอม
เป็นผู้ที่มีจิตใจผ่อนคลายในทุกข์ เป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจผ่องใส นำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต 
และไม่มีเรื่องให้ต้องขุ่นข้องหมองใจ
.
โมทนาสาธุ สาธุๆๆ ค่ะ
 
ต้นบุญ คุณ แหม่ม กลิ่นโสม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว     ๕๙๙    บาท
คุณช่า บารมี  ๕๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๑,๕๙๙ บาท
คุณปุ๊ จินดา  ๒๐๐ บาท
คุณกนก ศุภมงคล  ๓๑๖ บาท
น.ส โชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว)  ๑๐๐ บาท
คุณณัฎฐพิชา  พจน์สมพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอังสนา  สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณต่าย อิสรีย์ พร้อมครอบครัว ๙๙.๒๑ บาท
แม่กิมเจ็ง-เตี่ยสุทัศน์​ วิไลวรรณ  ๒๓๖  บาท
คุณตู่ สุวรรณา พร้อมครอบครัว ๑๕๐ บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว  ๔๕๙  บาท
คุณแต้ ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว  ๒๙๕ บาท
คุณจันทร์ญา ฤทธานัน พร้อมครอบครัว ๑๒๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๑๑๘ บาท
คุณธนะเมศฐ์ - คุณนิชารัตน์ อารยะเรืองสกุล  ๕๙ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๙ บาท
คุณวันเพ็ญ พรมงาม พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณตฤณ พิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณวันดี เทียมศร พร้อมครอบครัว ๕๙ บาท
คุณบุณยวีร์ บุณยสุรกุล และครอบครัว ๒๙๙ บาท
คุณกระดิ่ง เสาวลักษณ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
ครอบครัวทีปวัฒน์  ๑๑๘ บาท
คุณวิมล บัวขาว และ คุณรุ่งนภา พันวิลัย ๑๒๐ บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณสาม สิทธิโชค นาท้าว ๒๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว 
คุณระพีย์ นำแสงวานิช  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาท
ครอบครัวคุณยายลำใย  ๕๙ บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๑๑๘ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณชันษ์ภี รำไพ พร้อมครอบครัว  ๕๙  บาท
คุณชนิษฐา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๕๙  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ มาด้วย  ๑๑๒.๗๙ บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญมาด้วย ๑๐๐ บาท
คุณอนุวัฒน์ โคตรจันทร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนิ่ม ชาญณรงค์ พร้อมครอบครัว  ๕๙  บาท
คุณอาภากร สุจิสกุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณเป้ จินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณชัชชวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณกัมปนาท อาริยกุล พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณปชนัญชิตา ยางจิต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเบญจวรรณ กิติธีระกุล  พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม ร่วมปิดยอดบุญด้วย  ๔๘๓  บาท
.
.
อัพเดท ยอดปัจจัย   ๑๐,๐๐๐   บาท
 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 170,677