บุญภัตตาหาร และน้ำปานะ

    
ประกาศบุญภัตตาหาร-น้ำปานะนี้ เพื่อโมทนาบุญ ร่วมกัน สาธุ สาธุ ค่ะ

ถวายปัจจัยบุญภัตตาหาร-น้ำปานะทั้งสิ้น  37,000  บาท
.
xxx ปิดบุญภัตตาหาร-ปานะ แล้วววววจ้ะ  โมทนาสาธุร่วมกันนะคะ
xxx ปิดบุญภัตตาหาร-ปานะ แล้วววววจ้ะ  โมทนาสาธุร่วมกันนะคะ
.
#บุญภัตตาหารและน้ำปานะ ถวายแด่สามเณร อบรมบาลีนี้ สำเร็จแล้วววว จร้า
#บุญภัตตาหารและน้ำปานะ ถวายแด่สามเณร อบรมบาลีนี้ สำเร็จแล้วววว จร้า
#บุญภัตตาหารและน้ำปานะ ถวายแด่สามเณร อบรมบาลีนี้ สำเร็จแล้วววว จร้า
.
ด้วยกุศลแห่งผลบุที่ร่วมบุญในกุศลในครั้งนี้ ขอผลบุญนี้ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประสพสุขกายสุขใจ มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน 
มีความอิ่มเอิบสมบูรณ์ด้วยอาหารหวานคาว และมีสติปัญญา ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย 
อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ หน้าตาผ่องใส  เดินทางไปที่ใดมีแต่ความปลอดภัย พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ 
ของกิน ของใช้ มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย เดินทางไปที่ใดมิมีอดอยาก อิ่มใจอิ่มกาย ทำกิจการงานสำเร็จทุกประการ  ขอโมทนาสาธุ สาธุ ด้วยทุกๆท่านนะคะ
 
.
รายนามเจ้าภาพคณะกองทานบารมีฯ ภัตตาหาร น้ำปานะ สามเณรอบรมบาลีฯ
.
คุณแหม่ม น้องศาศา   ๕๙๙ บาท
คุณปู่เมฆ ๑๐๙  บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว    ๔๙๙    บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๔๙๙    บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๔๙๙    บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๒,๙๙๙  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธนภร ธนพลปัทวัน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจอย พิณณฑ๙ตา พร้อมครอบครัว  ๓๑๙  บาท
คุณตฤณ-พิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเตเต้ วิชิตทรัพยากร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว  ๔๑๕ บาท
คุณศักดิชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณจันทร์ญา ฤทธานัน พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๔๙๙    บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๔๙๙    บาท
คุณศิลป์ชัย ฐิตเมธ พร้อมครอบครัว ๔๙๙ บาท
นายกฤตธี -นางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว  ๔๙๙  บาท
คุณคุณัสนันท์​ ปัญญาสิทธินันท์ ,คุณสุนทร​ -คุณ​นรภัทร-คุณศุภนันท์​ อเนก​โพธิ  ๓๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณโกสินทร์ กีรติปัญญากุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ  พร้มครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณสิริณัฏฐ์ ศุภจันทร์ประภา และครอบครัว   ๕๐ บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว ๔๐๐  บาท
น.ส. ณฐมน ด.ช. ศุภโชค แสนสมชัย นายกฤษฎา บางศุข  ๙๙ บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์  พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณโอ๊ค ณัฐพล  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณนุ้ก สายป่าน พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษณัมพก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศิระ ติรณานุสิษฐ์  ขออุทิศผลบุญแก้เจ้าที่เจ้าทางที่ทำงาน มาด้วย ๓๐๐ บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว  อุทิศผบุญนี้ให้คุณแม่เก็บ สุทธิสาร  ๑,๐๐๐  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว  ๒๕๐  บาท
คุณชนัญชิดา  ยางจิต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณหนูนา ชนิษฐา พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณวรินทิพย์ สังข์ทอง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณพิชามณชุ์  วิบูลย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเพชรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณไพรัตน์ บราวน์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณนันทภณ  ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียงชัย  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวัฒนา สุขแสน  พร้อมครอบครัว  ๑๑๑  บาท
คุณอนุตร ตันตราภรณ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณหาญศึก สุจริต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณมโนธรรม ทองมหา พร้อมครอบครัว  ๑๗๕  บาท
คุณตฤณ-พิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ ๓๐๐ บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ ๒๖๖  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณระพีย์ นำแสงวานิช  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐  บาท
หนูกิ๊ฟ สุกลณัฐฎ์ หนูเปอร์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๒๕  บาท
คุณอ๊อด ศรายุทธ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ  ๒๐๐  บาท
นางพัทยา​ ญาณอุบล​และครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๗๐๐ บาท
คุณกัมพล  ( Kamplon Piyajitsaran ) พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ   ๒๐๐ บาท
หนูพริ้ม พิมพ์ภัทรา พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณณัฏฐศุภาเดช จุฑาพงศ์เจตสุภาษา(เพื่อนคุณตุ๊)  พร้อมครอบครัว ๔๙  บาท
คุณนารี ฉวีวรรณ และ คุณภูวนาท ถุงเงินศิริ  ๑๐๐ บาท
คุณเขมิกา พลสถาพร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ ๒๐๐  บาท
คุณกุลสตรี เกี้ยวสันเที๊ยะ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย และ คุณวิมล บัวขาว  ๒๐๐  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว  ๑๔๘  บาท
คุณอาภรณ์ ฉัตรเลิศยศ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณน๊อต ณรงค์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณโจ๊ก เอี่ยมศิริวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณณฤดี ถังสูงเนิน พร้อมครบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๔๙๙    บาท
คุณอรพินธ์ อัมพร พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐพัชร์ ภวนันทเตชานนท์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณแป้ม และ คุณปอม คมขำ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๑,๙๙๙    บาท
คุณปารณีย์ คล้ายสุบรรณ์ พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนุ้ก สายป่าน พร้อมครอบครัว ๘๘๘  บาท
คุณนุ้ก สายป่าน พร้อมครอบครัว ๘๘  บาท
คุณปณิชา การะยะ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐวิน พงศ์นราพันธ์  พร้อมครอบครัว ๓๐๘  บาท
คุณสหทัศนื ฉัตรนพคุณ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเดช อิทธิเดช พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท
คุณแสงอรุณ เพ็ญโฉม พร้อมครอบครัว  ๗๒๒  บาท
คุณกุลพงษ์ บุญเลิศ  พร้อมครอบครัว  ๑๓๐  บาท
คุณกระดิ่ง เสาวลักษณ์ พร้อมครอบครัว  ๑๓๐  บาท
คุณกชกร อุนจะนำ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณบุญขันธ์ ปัญญาใส และคุณอมร ถุงเงินศิริ    ๒๐๐  บาท
คุณอนุศรา อนุอัน พร้อมครอบครัว  ๒๙๘ บาท
คุณโกสินทร์ กีรติปัญญากุล พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสหทัศนื ฉัตรนพคุณ  พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๓๐๐  บาท
คุณลักษณา นามวงษ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย เฮงๆๆ รวยๆๆๆ  ๔๙๙    บาท
คุณพิน พานิคภัค  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอนุวัฒน์  โคตรจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณบุษยาพร-คุณภูธเนศ-คุณนพคุณ ด่านจิตร์ตรง และคุณศุกภชาติ ทางธรรม  ๓๔๓  บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสิริพล เชื้อมอญ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๗๙๑   บาท
คุณพีรัณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๒๐๐  บาท
คุณระดม พบประเสริฐ  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๕๐๐  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย   ๓๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๔๙๙    บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๒๕๐  บาท
คุณเมตตา มีศาสตร์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๒๐๐  บาท
คุณบงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ร่วมปิดบุญมาด้วย  ๔๑ บาท
คุณสุพิชญา ศรีเพชรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๔๙  บาท
คุณติ่ง อทิรัตน์ พร้อมครอบครัว   ๕๙   บาท
คุณณัฎฐ์ สุภัทรชัยพิศิษฎ์  พร้อมครอบครัว   ๒๔๒  บาท
หนูจุก พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณแหม่ม น้องศาศา   ร่วมปิดยอดบุญ   ๒๙๐  บาท
 
 ยอดรวมทั้งสิ้น    ๓๗,๐๐๐   บาท
 
 
 
 
 
 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 176,787