บุญ ปี2566# บุญโคมไฟประดับซุ้มนี้สำเร็จแล้ว
# บุญโคมไฟประดับซุ้มนี้สำเร็จแล้ว
# บุญโคมไฟประดับซุ้มนี้สำเร็จแล้ว
.
เปิดบุญงานแรกของปี ด้วยความสว่างไสว ด้วยบุญโคมไฟ ประดับซุ้ม งานประจำปี
ขอให้ทุกท่าน มีชีวิตที่สว่างไสว พบแต่ความสุขตลอดกันทั้งปี และตลอดไป นะจ๊ะ

ขอโมทนาสาธุ กับท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐี โคมไฟประดับซุ้ม(งานประจำปี)ทางเข้าหลวงปู๋ทวด และผู้โมทนา ขอท่านทั้งหลายบังเกิด
.
:. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุญาณ(ตาทิพย์) เป็นผู้มีปัญญาสว่างไสว
:. ย่อมเป็นผู้รู้พระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
:. เป็นผู้มีความเคารพ มีคนเคารพนบน้อมให้ ชีวิตย่อมไม่สู่ทุคติภูมิ
:. เป็นผู้ที่สายตายาวไกล ในการดำเนินชีวิต ดุจมีไฟส่องดำชีวิตตลอดเวลา
:. ผิวพรรณผ่องใส จิตใจสดชื่นเบิกบาน
:. เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาก ปฎิภาณว่องไว แตกฉานใน สรรพวิชาทั้งทางโลก และทางธรรม
:. เป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ตกต่ำ ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสว
:. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ปัญญาญาณมาก 
:. เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม ดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบรูณ์ สู่มรรคนิพพานโดยง่าย
.
รายนามเจ้าภาพ โคมไฟประดับซุ้ม(งานประจำปี)ทางเข้าหลวงปู๋ทวด
.
คณะกองทานบารมีฯ
คุณแหม่ม ปู๋เมฆ ศาศา ปั้นเงิน กวักวัก ทองจิ๋ว ทองทอง  1,000 บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว 200 บาท
นายบุณยวีร์ บุณยสุรกุล  200 บาท
นส.ศิรินนา เรณ่า สิริบวรวงศ์  200 บาท
ดญ. บุณยรัตน์ บุณยสุรกุล  200 บาท
บุตรชายของ ศิรินนา เรณ่า สิริบวรวงศ์  200 บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว  200 บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อม ครอบครัว 200 บาท
คุณธนากฤต ธนาธนัญกฤติ พร้อมครอบครัว  200 บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครรอบครัว 200 บาท
คุณปราณี ศุจิสกุลวงค์ 200 บาท
คุณสุโชติ ศุจิสกุลวงค์ 200 บาท
คุณอาภากร ศุจิสกุลวงค์ 200 บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร 200  บาท
บจก. ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ 200 บาท
นายกฤตธี หงษ์ทอง 200 บาท
นางธนวันต์ หงษ์ทอง 200 บาท
ครอบครัว - หงษ์ทอง 200 บาท
ครอบครัว - บุญฤทธิ์ภักดี 200 บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาณิช พร้อมครอบครัว 100 บาท
คุณนพัชนันต์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว 200 บาท
ครอบครัวพร้อมเพรียงชัย 200 บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณเต็มสุข  ไทยทองสุข 200 บาท
คุณภูมิบดินทร์ ไทยทองสุข 200 บาท
คุณภูมิพัฒน์  ไทยทองสุข 200 บาท
คุณธีทัต  ไทยทองสุข 200 บาท
คุณธนิก  ไทยทองสุข 200 บาท
คุณไอศิกา แสงอุไรพร 200 บาท
คุณกนกวรรณ พรามพริ้ง 200 บาท
คุณอนุชา สันติกุล 200 บาท
คุณตฤณ สถิรานนท์  200 บาท
คุณพิชชาภา สถิรานนท์ 200 บาท
คุณภุมรินทร์ ปัญญาใส 200 บาท
คุณพ่อวินัย มุ่งสันติสุข 200  บาท
คุณแม่ลัดดา ธีระมั่นคง 200 บาท
คุณสมศรี ธีระมั่นคง 200 บาท
คุณศิริวรรณ ธีระมั่นคง 200 บาท
คุณธนเดช ธีระมั่นคง 200 บาท
คุณพ่อชำนาญ โจชิ 200  บาท
คุณแม่อุษา โจชิ 200 บาท
คุณดิเนชจันทร์  ชารม่า 200 บาท
คุณอาริตากุมารี ชารม่า 200 บาท
คุณประเวท แชมาร์ 200 บาท
คุณสาริตา แชมาร์ 200 บาท
คุณชัยณรงค์ รุ่งโรจน์กิตติกุล 200 บาท
คุณอามร รุ่งโรจน์กิตติกุล 200 บาท
คุณอรุญ โจชิ 200 บาท
คุณบ๊อบิต้า ซัรมา 200 บาท
คุณมนัสวี โจชิ 200 บาท
คุณบ๊อบบี้ ริชิ 200 บาท
คุณนามัรตา วิชิ 200  บาท
คุณอารยา ริชิ 200 บาท
คุณธัญญา ริชิ 200 บาท
คุณมาโนซ โจชิ 200 บาท
คุณสัญชีพ ซัรมา 200 บาท
คุณสุจิตรา ซัรมา 200 บาท
คุณรมิตา ซัรมา 200 บาท
คุณบุญขันธ์ ปัญญาใส และ คุณอมร ถุงเงินศิริ  พร้อมครอบครัว 200 บาท
คุณแม่ทุเรียน พวงเงิน 200 บาท
คุณแม่เพ็ญศรี สถิรานนท์ 200 บาท
คุณกฤษฎา ธารวรพงศ์ พร้อมครอบครัว  1,200 บาท
.
รวมทั้งสิ้น  15,300 บาท
 
#By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 176,793