เสาร์(๗)ประ กุมลัคน์

     
     
    จากคำถาม คนถามคงต้องการจะรู้ว่า เมื่อดาวเสาร์จรเข้าสู่ราศีกุมภ์ในเดือนมีนาคม2566 แล้ว ดวงจะเป็นยังไง 
และจะแปลคว่ามหมายออกว่าเป็นยังไง 

ก่อนจะอ่านดาวเสาร์จร เราก็ต้องอ่านลัคนาเดิมของเขาก่อน 
จากโจทย์ที่ให้มา บอกแต่เพียงว่าเจ้าชะตาลัคนาราศีกรกฎ มีดาวเสาร์กุมลัคน์ แต่ดาวเสาร์ที่กุมลัคน์นี้มีตำแหน่งเป็นประ
เราเริ่มอ่านที่ลัคน์กันก่อน ลัคนาราศีกรกฎ ลัคนาหมายถึงอะไรบ้างคะ 
ลัคนาหมายถึง สภาวะรอบๆตัวเจ้าชะตา ลักษณะตัวตนของเจ้าชะตา บุคคลิกภาพ สิ่งที่ผู้คนพบเห็นว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไร
 
ลัคนาของเจ้าชะตาสถิตราศีกรกฎ  ราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำ ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าชะตามีบุคคลิก ตามลักษณะของน้ำ น้ำดูเป็นอย่างไรคะ
น้ำก็จะดูเรื่อยๆ เย็นๆ ค่อยเป็นค่อยไป น้ำมีลักษณะไม่แน่ไม่นอน ขึ้นอยู่กับภาชนะที่น้ำ นั่นก็จะบ่งถึงว่าไม่กำหนดรูปลักษณ์ว่าเป็นอย่างไรนั่นเอง
ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า เจ้าชะตามีลักษณะภายนอก ซึ่งมองได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นดูสบายๆ เรื่อยๆ เย็นๆ เป็นคนที่คล้อยตามคนได้ง่าย หรือมีบุคคลิกเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ ราศีกรกฎ เป็นราศีธาตุน้ำ ต้นธาตุ จึงทำให้รวดเร็วมากขึ้น แต่ก็เร็วขึ้นแบบน้ำนะ 
 
ราศีกรกฎ มีดาวจันทร์(๒) เป็นเจ้าเรือน ดาวจันทร์หมายถึงอะไรได้บ้างคะ 
ดาวจันทร์หมายถึง แม่ ผู้หญิง หากเป็นผู้ชายก็จะมีกิริยาคล้ายผู้หญิง ความสวยงามแบบมีเสน่ห์ ความสงบเสงี่ยม ความนุ่มนวล ละเมียดละไม ความสวยงามที่สุภาพ มีเสนห์ สะอาดหมดจด ความเมตตาปราณี ความช่วยเหลืออุปการะ การใส่ใจ การเอาใจ ความเห็นอกเห็นใจ  การดูแล การพยาบาล การอนุบาล อนามัย ความละเอียดอ่อน ความคิดฝัน สาธารณะประโยชน์ การเดินทาง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สั่งสอนง่าย สิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน รากเหง้า หลักฐาน ครอบครัว สถานะ ฐานะ 
 
นั่นก็จะหมาความว่า เจ้าชะตาก็จะมีกิริยามีความเป็นผู้หญิง มีการใส่ใจ การดูแล มีความละเอยดเรียบร้อย ตามคุณสมบัติของดาวจันทร์ 
 
พันธุ แปลว่า 
 
 
 
 
 
                อ่านยังไม่จบ 
 
 
 หมายเหตุ : การอ่านดวงนี้เป็นการอ่านพื้นดวงเท่านั้น ยังมิได้อ่านดวง วัยจร เหตุการณ์ปี(ชันษา-ชะตาจร) และ ดาวจร 
 
Visitors: 176,775