โรงทานงานสวดมนต์ข้ามปี 2565

              
              โรงทานงานสวดมนต์ข้ามปี 2565

     
 

#บุญออกโรงทานงานสวดมนต์ข้ามปีนี้สำเร็จแล้ว
#บุญออกโรงทานงานสวดมนต์ข้ามปีนี้สำเร็จแล้ว
#บุญออกโรงทานงานสวดมนต์ข้ามปีนี้สำเร็จแล้ว
.
_/i\_ ประกาศบุญเพื่อโมทนาร่วมกัน สาธุ สาธุจ๊ะ
_/i\_ ประกาศบุญเพื่อโมทนาร่วมกัน สาธุ สาธุจ๊ะ
_/i\_ ประกาศบุญเพื่อโมทนาร่วมกัน สาธุ สาธุจ๊ะ
.

ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐี และญาติธรรมทุกๆท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน เจ้าคุณวัดวีระโชติธรรมาราม และผู้โมทนาสาธุบุญ 
ในงานสวดมนต์ข้ามปี2565 และปีใหม่2566  ในวันเสาร์ที่31 ธันวาคม 2565  และวันอาทิตย์ที่1 มกราคม 2566 วัดวีระโชติฯ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 
.
ด้วยกุศลแห่งผลบุที่ร่วมบุญโรงทานมาในงานบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ขอผลบุญนี้ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประสพสุขกายสุขใจ 
มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย  อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ หน้าตาผ่องใส 
เดินทางไปที่ใดมีแต่ความปลอดภัย พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ของกิน ของใช้ มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย เดินทางไปที่ใดมิมีอดอยาก อิ่มใจอิ่มกาย  
ขอโมทนาสาธุ สาธุ ด้วยทุกๆท่านนะคะ
.
และขอขอบคุณ คุณบงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ที่เอื้อเฟื้อค่าน้ำมันรถยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖
.
 รายนามเจ้าภาพโรงทาน งานสวดมนต์ข้ามปี 2565 และ ปีใหม่ 2566  
     (คณะกองทานบารมีฯ ) 
.
เฮียเสกสรรค์  โรงน้ำแข็งไอซืเลิฟ (เจ้าภาพ ลูกชิ้น ๕๐ กก.)
เฮียเสกสรรค์  โรงน้ำแข็งไอซืเลิฟ (เจ้าภาพ ไก่ชิ้น ๕๐ กก.)
พี่คมน์ และ พี่เรียม เจ้าหน้าที่วัดประจำศาลาตาไข่  (เจ้าภาพปลาทอดมัน  ๑๐๐ กิโลกรัม)
คุณหมอน (เจ้าภาพโยเกริ์ต 300 ถ้วย)
คณะอาจารยเอ้ พร้อมครอบครัว  (เจ้าภาพปีกไก่บนทอด  ๕๐ กิโลกรัม   ๕,๐๐๐  บาท
คณะอาจารยเอ้ พร้อมครอบครัว  ๑๐,๐๐๐  บาท
คณะศรัทธาบารมี หลวงพ่อวัดท่าซุง (โดย..คุณบงกช กระต่ายวงษพระจันทร์ )  ๓๐,๐๐๐ บาท
   
    คณะกองทานบารมีฯ
ต้นบุญคุณ แหม่ม กลิ่นโสม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว     ๕๐๐.๙๑   บาท
คุณปู๋เมฆพัท   ๙๐ บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์  66 บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตุ้ม  รจนา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐ  อาพาร์ทเม้นท์รัตนเพลส  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๔๙๙  บาท
คุณสุวิทย์ คุณบุญส่ง ศรีเบญจลักษณ์ พร้อมครอบครัว  ๓,๐๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆๆ ๙๙๙  บาท
คุณมโนธรรม ทองมหา พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
นายบุณยวีร์ บุณยสุรกุล คุณเรณ่า สิริยวรวงศ์ ดญ. บุณยรัตน์ บุณยสุรกุล ๒๐๐ บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ พร้อมครอบครัว  ๒๑๕  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณระพีย์  นำแสงวาณิช  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณปัณยศิตา โตศุกลวรรณ์ พร้อมครอบครัว  ๑๕๐  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณบุษยาพร,คุณภูธเนศ,คุณนพคุณ ด่านจิตร์ตรง พร้อมครอบครัว และคุณศุกภชาติ ทางธรรม พร้อมครอบครัว    ๑๐๑  บาท
คุณพิมสิริ จิวะมิตร คุณสกล หรรษานนท์  พร้อมครอบครัว ๔๒๖  บาท
คุณพัฒนมณฑ์ บุญร่วม พร้อมครอบครัว  ๒๑  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณณัฐพัชร์  ภวนันท์เตชานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณณัฐพัชร์  ภวนันท์เตชานนท์ พร้อมครอบครัว ๙๙๙ บาท
คุณตฤณ และ คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆ ๔๙๙  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท และน้ำมันพืช 2 ขวด
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสมชาย สุขเจริญ พร้อมครอบครัว ๑,๕๐๐  บาท
น.ส โชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว) ๒๐๐  บาท
นางสาวดาซึล ลี พร้อมครอบครัว ๖๐.๐๙  บาท
คุณวรินทิพย์  สังข์ทอง พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณธนภร ธนพลปัทวัน พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ คุณสุนทร คุณนรภัทร คุณศุภนันท์ อเนกโพธิ์  ๓๐๐  บาท
คุณอ๊อด ศรายุทธ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆๆ ๔๙๙  บาท
คุณกฤตธี หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกัญญพร  พร้อมเพรียง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณคชาภา โพธิรัชต์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมคอบครัว ๑๐๙  บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณยวรนาถ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณบ๊อบ คุณสุน พร้อมครอบครัว (เพื่อนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย)  ๕๙๙  บาท
คุณวราพร โทรจุฬานน์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอรรถพล สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัมพก พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอนุศรา อนุอัน พร้อมครอบครัว  ๑๙๘  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณออม สวนีย์ พิมนล์พันธุ์ พร้อมครอบครัว ๓๓๓ บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย และ คุณวิมล บัวขาว พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอาภรณ์ ฉัตรเลิศยศ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณดอด ศักดิพนธ์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร พร้อมครอบครัว ๑๑๑  บาท
คุณรณ เทพอัมพร พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณกมลรัตน์ กันยาวิจิตร พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเดียร์ จุฬาลักษณ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณกรกฎ จิตนานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณชนัญชิดา  ยางจิต พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณศิริทัศนีย์ ประเสริฐมนูกิจ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณกระดิ่ง เสาวลักษณ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณโอ๊ค ณัฐพล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณชยพล ธีรโชติวิภู พร้อมครอบครัว ๓๙๙  บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณลูกท้อ อาณดา พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว  ๑๔๕  บาท
พี่เรียม แฟนพี่คมน์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณปุ๊บปั๊บ จอมชาญพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
ร้านพี่นิล พริกแกงแม่กลอง ๒๐๐ บาท
คุณนพัชนันต์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณภัสนันท์ภัทร ธนนิธินาถกุล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๙  บาท
คุณภัสร์วรา อัศวศรีวรกุล พร้อมครอบครัว  ๓๙๙  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมด้วยครอบครัว  ๕๑๐  บาท
คุณวิไล เดอ รอยเตอร์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอ้อ กรรณิการ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวาสนา เรืองคำ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเล็ก บงกช ร่วมปิดบุญ ๖๐ บาท
 
อัพเดทยอดบุญ   ๗๔,๖๕๐    บาท
 
.
หมายเหตุ : การร่วมบุญครั้งนี้ไม่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรนะจ๊ะ 
.

https://www.facebook.com/DooDuangByKhunyaiklinsom/posts/pfbid02rCxPHedMh5ssE3UpAZHneBKx9FwuG497h2f9gUwpHvhyfXTv4QTVUnHnrsAqpZnTl?comment_id=1267467693809966
#คุณยายกลิ่นโสม142102100 141
#งัดแงะแกะดวงกับยายกลิ่นฯ174
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ 105 141
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด 325105100  
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม 322105145  
#เรียนโหราศาสตรไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยายกลิ่นโสม #htthttp://www.baankhunyai.com 323
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 
  
 
Visitors: 164,283