ความเป็นมาของ ๑๒ ปีนักษัตริย์

     

     ความเป็นมาของ ๑๒ นักษัตร 
ในอดีตกาล ก่อนสมัยพุทธกลวันหนึ่งท้าวพรหมโกศีย์ ผู้เป็นใหญ่ได้เปิดฟ้าเปิดดิน เพื่อให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเข้ามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า 


Visitors: 183,196