มงคล เสริมดวง     แก้วกายสิทธิ์ (เพชรเขาพระงาม)
     ของกายสิทธิ์

   ตำราทางไสยศาสตร์กล่าวไว้ว่า ของกายสิทธิ์แท้จริงแล้วแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด หรือสามขั้น ได้แก่

   ๑. ทนสิทธิ์ หมายถึง ของดีตามธรรมชาติ ที่มีอานุภาพทางอยู่ยงคงกระพัน ไม่มีวันเสื่อม ได้แก่ เหล็กน้ำพี้ ทองแดงเถื่อน ตะกั่วป่า เป็นต้น

   ๒. กายสิทธิ์ เป็นของวิเศษชั้นเลิศ มีฤทธิ์เหนือกว่าทนสิทธิ์ ใครมีไว้ถึงโดนถ่วงน้ำก็ไม่ตาย ไม่มีใครฆ่าได้ ได้แก่ คดวิเศษบางจำพวก แร่กายสิทธิ์บางชนิด แก้ววิเศษบางอย่าง เป็นต้น

คำว่ากายสิทธิ์นั้น โดยมากใช้เรียกของดีตามธรรมชาติทั้งหลาย ครอบคลุมไปถึงทนสิทธิ์และอะโลมะประสิทธิ์ด้วย เพราะเป็นคำคุ้นปาก คนทั่วไปโดยมากไม่เรียกของตามชนิด แต่ใช้คำว่ากายสิทธิ์ เรียกรวมธาตุวิเศษต่าง ๆ ไปเลย

   ๓. อะโลมะประสิทธิ์ ของประเภทนี้หายากที่สุด จะอยู่กับผู้ทรงฌานสมาบัติ หรือพระโพธิสัตว์ที่จุติมาเท่านั้น เป็นของเลิศกว่ากายสิทธิ์ ใครได้ไว้สามารถเหาะเหินเดินอากาศ หรือไปยังนครใต้พิภพที่จำศีลของพญานาค จะเหาะไปป่าหิมพานต์ก็ได้ ไม่ใช่ของสามัญโดยทั่วไปที่จะหาไว้ได้
ของ ๓ ประการนี้ เป็นของที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญ อำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้ครอบครอง เป็นของหายาก จะอยู่กับผู้ที่มีวาสนาเท่านั้น
 
 
 
     ขอบคุณที่มา : http://www.watthakhanun.com
 
 
 
 
 
 
 
     #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด 325105145   
     #เรียนดวงไทยฟรี ได้ที่ .. บ้านคุณยายกลิ่นโสม 323174
     #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322105145 
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 

      

Visitors: 176,793