ความหมาย ดาวตนุเศษ

     


     โหราศาสตร์ไทยเราใช้ตนุเศษในการทำนายในการออกคำพยากรณ์ หลักๆการอ่าน จะใช้ความหมายดาว แล้วอ่านผสมราศี ธาตุราศี แล้วภพ/เรือน เหมือนๆการอ่านดวงทั่วไป เพียงแต่เรานำมาอ่านความคิดนิสัยใจคอ พร้อมกับซ้อนกันอ่าน ดวงลัคนา และ ตนุลัคน์ เท่านั้นเอง

 

     เมื่ออาทิตย์(๑)เป็นตนุเศษ
อาทิตย์(๑) เป็นดาวธาตุไฟ ธรรมซาติของไฟ ไฟจะให้ความร้อน แสงสว่าง พลังงาน ไฟลุกโพลง
และเมื่ออาทิตย์(๑) มาตนุเศษ(ความคิด จิตใจ) ย่อมทำให้มีรุนแรง จริงจัง ใจมีความร้อน ใจเร็ว ความใจร้อน ใจเร็ว รอไม่ได้ รอไม่เป็น อดทนไม่นาน อดกลั้นไม่ไหว ใจจะลุ่มๆร้อนๆ ใจไม่สงบ หงุดหงิดที่ไม่ได้ดั่งใจ  ติดอิสระ ติดยศ  ติดเกรียติ  ติดชื่อเสียง ติดหน้าติดตาน ทะเยอทะยาน ชอบโชว์อยากเด่น มักใหญ่ใฝ่สูง  รักอิสระจึงไม่ชอบถูกควบคุม  ชอบควบคุมครอบงำผู่อื่น  ใจนักเลงหน้าใหญ่  ไม่ชอบเสียหน้า ชอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า นักเลงกล้าหาญ เฉพาะหน้ากล้าหาญกล้าได้กล้าเสีย  แต่จิตใต้สำนึกแล้วขี้กลัว ทำกล้าเฉพาะหน้าลึกๆแล้วกลัว ชอบทำตัวเด่น เหมือนจะเป็นคนโอ้อวด มีความคิดก้าวหน้า ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มดี มักต่อสู้ดิ้นรน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้น มีความทะเยอทะยานแรงกล้า ทำสิ่งใดต้องให้ได้ดั่งใจ หวังผลตอบแทนทันที ไม่ชอบการรอคอยระยะยาว จิตใจมุ่งมั่นจริงจังต่อชีวิต ค่อนข้างฉุนเฉียวง่าย มีโทสะแรงกล้า เชื่อมั่นในตัวสูง กล้าแสดงออก กล้าทำกล้ารับผิดชอบ จิตใจตื่นตัวอยู่เสมอ เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 

 
     เมื่อดาวจันทร์ (๒)เป็นตนุเศษ
จันทร์(๒) เป็นดาวธาตุดิน ธรรมซาติของดิน หนักแน่นมั่นคง แต่ดินอย่างจันทร์เป็นดินเหลว จึงขาดความมั่นคง หวั่นไหวอ่อนไหวตามสภาพ

ฉะนั้นเมื่อจันทร์(๒)มาเป็นตนุเศษ ย่อมทำให้มีความอ่อนไหว นุ่มนวล อ่อนโยน ปรวนแปรเปลี่ยนแปลงง่าย มีความเมตตาปราณี พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ความช่วยเหลืออุปการะ ความเห็นอกเห็นใจ  ความละเอียดอ่อน ความคิดฝัน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สั่งสอนง่าย ใจเย็น ใจอ่อน ขี้สงสาร เชื่อคนง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร  ความอบอุ่น ความห่วงใย เป็นผู้ตาม เป็นห่วง พะวงหน้าพะวงหลัง นุ่มนวล จินตนาการ เชื่อฟังง่าย เพ้อฝัน รับครอบครัว ดูแลครอบครัว การแสดงออกเห็นแก่ตัว(เพื่อครอบครัว) รักระเบียบวินัยชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขี้สงสาร ขี้เกรงใจ เข้ากลุ่มสังคมได้ดี ใจอ่อน โลเล ลังเล เชื่อฟัง ไม่ชอบการขัดแย้ง หรือแตกหัก มักหลบเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่ชอบทำตัวเด่น นิสัยชอบเออออจึงเหมาะเป็น ผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ
 
 
     เมื่อดาวอังคาร(๓)เป็นตนุเศษ 
อังคาร(๓) เป็นดาวธาตุลม ธรรมซาติของลมแบบอังคาร พลังงานสูง รุนแรง หักโค่น เป็นทั้งสร้างและทำลาย แต่ลมไม่สามารภกำหนดรูปแบบได้ จึงส่งผลไม่แน่นอน 

ฉะนั้นเมื่ออังคาร(๓)มาเป็นตนุเศษ ย่อมทำให้ มีความมุ่งมั่น บังคับไม่ได้ ไหวพริบดี ตัดสินใจรวดเร็วดี การเผชิญท้ายทาย การเผชิญภัย การดิ้นรนไม่ยอมแพ้ เข้มแข็ง การบุกบั่นเพื่อเอามาให้ได้ การกระทำสิ่งใดๆด้วยความกระตือรือร้น กล้าหาญชาญชัย ไม่กลัวใครทั้งสินมีลักษณะ บุกเบิก มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อใคร มีความเป็นอิสระสูง มีความทะเยอทะยาน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ขยันขันแข็ง ตัดสินใจเด็จขาด ฉับพลัน มีลักษณะของการต่อสู้ แข่งขัน ในเชิงบู้มากกว่าบุ๋น โน้มน้าวชักนำ เผชิญภัย ชอบเสี่ยงภัย โลดโผน ชอบลุย ทิฐิ ความตั้งใจ ชัดเจน ตรงประเด็น บุ่มบ่าม เลือดเย็น ชอบกิจกรรม ภารกิจ มีความมานะ บากบั่น อดทนเป็นเลิศ ทะเยอทะยานสูง หวังสิ่งใดต้องทำให้ได้ อารมณ์รุนแรง ไม่ว่ารักหรือเกลียด ยามโกรธมักไม่คิดหน้าคิดหลัง ขาดความยับยั้งชั่งใจ เป็นคนเปิดเผย ใจคอนักเลง กล้าได้กล้าเสีย เวลาช่วยเหลือใครมักไม่มีขอบเขตจำกัด รักเพื่อน เสียสละเพื่อเพื่อนได้เสมอ มีความจงรักภักดีสูง กตัญญูรู้คุณคน ไม่ชอบวางแผนระยะยาว ทำการใดขยัน หักโหม เอางานเสร็จเป็นสำคัญมากกว่าความประณีต จิตใจตื่นตัวตลอดเวลา มักหัวดื้อมีทิฐิมานะแรงกล้า ชอบการท้าทาย มีอุดมคติยึดมั่นประจำชีวิต มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตาม 
 
      ดาวพุธ(๔)เป็นตนุเศษ
พุธ(๔) เป็นดาวธาตุน้ำ ธรรมซาตของน้ำ ไม่มีรูปร่าง กำหนดรูปร่างตามภาชนะ น้ำอย่างดาวพุธ ปรับสภาพตามแวดล้อม ตามภาวะธาตุน้ำ 

และเมื่อพุธ(๔)มาเป็นตนุเศษ ชอบพูด ชอบเขียน มีปฎิภาณไหวพริบดี ตัดสินใจรวดเร็วดี การเผชิญท้ายทาย การเผชิญภัย การดิ้นรนไม่ยอมแพ้ เข้มแข็ง การบุกบั่นเพื่อเอามาให้ได้ การกระทำสิ่งใดๆด้วยความกระตือรือร้น กล้าหาญชาญชัย ไม่กลัวใครทั้งสินมีลักษณะ บุกเบิก มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อใคร มีความเป็นอิสระสูง มีความทะเยอทะยาน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ขยันขันแข็ง ตัดสินใจเด็จขาด ฉับพลัน มีลักษณะของการต่อสู้ แข่งขัน ในเชิงบู้มากกว่าบุ๋น โน้มน้าวชักนำ เผชิญภัย ชอบเสี่ยงภัย โลดโผน ชอบลุย ทิฐิ


 ชอบการเขียนอ่านโฆษณา มีความฉลาดและมีศิลปะในการพูด มีความประนีประนอม ชอบแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ด้วยวิธีการตกลงพูดจา ไม่นิยมการแตกหัก คิดเร็ว ตัดสินใจดี เข้าใจสิ่งต่างๆง่าย หยั่งรู้ในเหตุผลได้เร็ว แต่ออกจะผิวเผิน อบรมง่าย เชื่อฟัง มักไม่ใคร่ดื้อดึงต่อต้าน มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวอยู่เสมอ ตกใจง่าย ชอบแสดงความคิดเห็น เป็นนักวิจารณ์ที่ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน ทำงานมักมีแบบแผน รู้จักพลิกแพลง มักเกิดมิตร
หรือ ศัตรูจากคำพูด ยามมีอารมณ์มักพูดมากโวยวาย ชอบอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะ เข้ากับเพื่อนและสังคมได้ดี มีลักษณะเป็นมิตรกับคนทั่วไป ...

๕ คือ ประธานแห่งศุภเคราะห์ บ่งถึงโชคลาภ ความเติบโต เพิ่ม ขยับขยาย เจริญก้าวหน้า จิตอิสระ พุทธสติปัญญา
... ปัญญารู้เห็น และกลั่นกรองจากประสบการณ์จริง ศาสนา ครู แพทย์ ผู้ใหญ่ เงินก้อนใหญ่ ..พฤหัสเป็นตนุเศษ อุปนิสัยเจ้าชาตามีความยึดมั่นในคุณธรรม และความดีงาม เคารพในจารีตประเพณี มีศรัทธาในศาสนา
พอใจในความสุขสงบ มีความเมตตากรุณาสูง ใจบุญ เห็นอกเห็นใจและโอบอ้อมอารี มักชอบแนะนำสั่งสอน ปลอบโยนผู้อื่น
ให้คลายทุกข์ ให้การปกป้องคุ้มครอง มองโลกในแง่ดี อภัยให้กับผู้อื่นเสมอ ไม่พยาบาท มีสัจธรรมสัตย์ซื่อต่อมิตร เข้าใจชีวิต เป็นนักปรัชญา จิตใจมั่นคง ไตร่ตรองยับยั้งชั่งใจดี เมื่อประสบเคราะห์กรรมมักอดทนและยอมรับสภาพ รักหมู่คณะ
มักโอนอ่อนผ่อนปรน ไม่ชอบการแตกร้าว มีอ่ารมณ์สะเทือนใจง่าย แต่เก็บความรู้สึกได้ดี มีวิจารณญาณสูง ชอบสังเกตุแม้จุดเล็กจุดน้อย มีความรับผิดชอบในงาน และสิ่งที่ได้รับมอบหมายดี ชอบการศึกษา ค้นคว้า สุภาพอ่อนน้อม มักพึ่งตนเอง
มีความยึดมั่น ถูกครอบงำและชักจูงยาก ฉลาดไหวพริบดี ...

๖ คือ ความปิติยินดี ปรารถนา อารมณ์สุข ความรัก ความงาม การคิดค้นสร้างสรรค์เชิงประกาย ความราบรื่นสอดคล้องต้องประสงค์ สมดุลพอดีลงตัว พรสวรรค์ ผลประโยชน์ กิเลศ ตัณหา เงินย่อย ศุกร์เป็นตนุเศษ อุปนิสัยเจ้าชาตา เป็นคนมีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ร่าเริงสนุกสนาน มองโลกและชีวิตใกล้ตัว ไม่ชอบคิดการณ์ไกล เมื่อมีความรักมักรุนแรงทุ่มเท เทิดทูน จริงจังจนขาดสติยับยั้ง มุ่งมั่นแต่จะให้สำเร็จสมปรารถนา มีรสนิยมประณีต เข้าใจในศิลปะ มองชีวิตเข้าหาตัวเอง มักทำสิ่งใดตามอำเภอใจ เป็นตัวเองเป็นหลัก เป็นคนมีความทุกข์ไม่นาน มักปลอบใจตัวเองได้ดี ปรวนแปรเปลี่ยนทัศนะคติได้ง่าย มีเล่ห์เหลี่ยมปฏิภาณไหวพริบ เป็นคนไม่ตระหนี่ กล้าได้กล้าเสีย มีนิสัยชอบสะสมของที่ให้ความสำคัญทางจิตใจ ...

๗ คือ ประธานบาปเคราะห์ หน้าที่ สิ่งที่ต้องกระทำ แผนการ ข้อจำกัด ทุกข์โทษภัย อุปสรรค ระยะยาว โครงสร้าง ผลเนิ่นนานแต่แน่นอน น่าเกรงขาม ความกลัว ละเอียดรอบคอบ ความตระหนี่ ความชรา อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ...
เสาร์เป็นตนุเศษ อุปนิสัยเจ้าชาตา มีความยึดมั่นเด็ดเดี่ยว ไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่น อดทนต่อการรอคอย มีความคิดถี่ถ้วนรอบคอบ คิดการสิ่งใดมักทบทวนไตร่ตรอง จึงทำให้ตัดสินใจช้า มีความอุตสาหะ มานะพยายาม อดทนต่อภาวะความกดดันได้ดี มีความอึดเป็นสรณะ รักสงบ ใจเย็น ไม่หวั่นไหวง่าย ชอบแยกตัวสันโดษ เคร่งขรึม เก็บซ่อนความรู้สึกได้ดี มีกมีเพื่อนน้อย แต่เป็นเพื่อนตาย มีความเข้าใจช้าแต่จดจำแม่นและลึกซึ้ง เก็บความลับได้ดีเยี่ยม ถ่อมตัว พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
ไม่ชอบเอาเปรียบแต่ก็ไม่ยอมเสียเปรียบ ชอบวิตกกังวล มักจดจำฝังใจไม่ว่าใครทำคุณทำโทษ เป็นคนช่างสงสัยขี้ระแวง
ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ไม่ชอบเสี่ยง ทำการใดหวังผลแน่นอนแม้ได้น้อยก็ยังดี ตระหนี่ถี่ถ้วน ไม่ชอบความหรูหรา ความอึกทึกครึกโครม นิยมของเก่า มีความคิดเพื่อตนเองก่อน

     #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด 325105145   
     #เรียนดวงไทยฟรี ได้ที่ .. บ้านคุณยายกลิ่นโสม 323174
     #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322105145 
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 

      

Visitors: 147,967