การหาตนุเศษ

      

     การหาตนุเศษ

การหาตนุเศษ คือให้ดูว่า ลัคนาอยู่ในราศีใด มีดาวอะไรเป็นเกษตร เริ่มนับลัคนาเป็น ๑  ไปหาดาวตนุลัคน์ของตน (คือดาวเจ้าเรือนเกษตรประจำราศีลัคนา) นับได้เท่าใดเอาเป็นตั้งลง แล้วเอาราศีที่ดาวตนุลัคน์ของตนสถิตอยู่เป็น ๑  นับไปหาดาวเจ้าเรือนเกษตรที่ดาวตนุลัคน์อาศัยอยู่ ได้เท่าใดเอามาคูณ แล้วเอา ๗ หาร เหลือเศษเท่าใดให้ไปกากบาทที่จำนวนเศษนั้นคือกาลงที่ดวงดาวที่เป็นจำนวนเศษนั้นเอง เรียกว่าตนุเศษ

ตัวอย่างจากรูปดวงด้านบน จะเห็นได้ว่า ลัคนาราศีเมถุน ได้ดาวพุธ(๔) เป็นเกษตรเจ้าเรือน ให้นับจากลัคนาไปหาดาวพุธ(๔) ได้เท่ากับ 5 
แล้วให้นับจากไปปหาดาวเจ้าเรือนเกษตรที่ดาวตนุลัคน์อาศัยอยู่ นั่นคือ ดาวพุธ(๔)อยู่ราศีตุลย์ ราศีตุลย์มี ดาวศุกร์(๖)เป็นเจ้าเรือนเกษตร ให้นับจากดาวพุธ(๔) ไปหาดาวศุกร์(๖) ได่เท่ากับ 12 

ให้นำ 5 คูณกับ 12 เท่ากับ 60 หารด้วย 7 ( 7x8 = 56  เหลือ 4 )  เหลือเศษ 4  ให้กากบาทที่เลข๔ บนแผ่นดวง  ๔(ดาวพุธ) คือตนุเศษ 


     

 

หรือ หากลัคนา อยู่ในราศีที่มีดาวเกษตรเป็นเจ้าเรือนประจำอยู่ หรือเรียกว่าดาวเกษตรกุมลัคน์อยู่ด้วยแล้ว จะนับได้ ๑ และไม่ต้องนับต่อไปอีก ให้ถือว่าเศษ ๑ หรือดาวอาทิตย์ คือ ๑  เป็นตนุเศษ


จากรูปดวงจะเห็นว่า ลัคนาราศีเมถุน มีดาวพุธ(๔) เป็นเจ้าเรือนเกษตร  ให้นับจากลัคนาหาดาวพุธ แต่จากรูปดวง จะเห็นว่าดาวพุธ(๔)สถิตย์อยู่ราศีเมถุน จึงไม่ต่อนับต่ออีก ให้ถือว่าเป็นเศษ1 ให้กากบาทที่เลข1 ให้ถือว่า อาทิตย์(๑) เป็นตนุเศษ

โหราศาสตร์ไทยเราใช้ตนุเศษในการทำนายในการออกคำพยากรณ์ หลักๆการอ่าน จะใช้ความหมายดาว แล้วอ่านผสมราศี ธาตุราศี แล้วภพ/เรือน  เหมือนๆการอ่านดวงทั่วไป เพียงแต่เรานำมาอ่านซ้อนกันกับดวงเท่านั้น
 

เมื่อเราคำนวณหาดาวตนุเศษได้แล้ว นำก็จะนำดาวตนุเศษนั้น มาออกคำพยากรณ์ดวงได้ ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป     #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด 325105145   
     #เรียนดวงไทยฟรี ได้ที่ .. บ้านคุณยายกลิ่นโสม 323174
     #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322105145 
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 

      

Visitors: 176,671