ดูดวงจาก ตำราตรีภพ

     
 
“ตำราตรีภพ” ดูวันเดือนปีเกิด ทำนายลักษณะอวัยวะเพศ ฤๅเป็นงานเขียนของเจ้านาย?
วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศและเชิงสังวาสปรากฏอยู่ในหลักฐานโบราณหลากหลายแหล่งทั้งในตะวันตกและตะวันออก สำหรับไทยเองก็มีตำราโบราณที่ค้นพบกันหลายเล่ม อีกเล่มที่พูดถึงกันมากคือ “ตำราตรีภพ”


ตำราตรีภพ เป็นที่รู้จักกันในชื่ออื่นด้วย อาทิ ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ เศษพระจอมเกล้าฯ หรือจอมตรีภพ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ผู้เขียนหนังสือ “ผูกนิพานโลกีย์ ตำรากามสูตรสัญชาติไทย” อธิบายว่า ตำรานี้ถูกกล่าวขานกันว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้และแทรกในตำราดูเกณฑ์ชะตาชายหญิง พร้อมพระราชทานนามว่า “ตำราตรีภพ”

อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า เป็นบทพระราชนิพนธ์ โดยนักวิชาการวิเคราะห์ว่า “พระจอมเกล้า” คำนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ได้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แต่เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงพระปรีชาด้านโหราศาสตร์ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เชื่อกันแบบนั้น
เนื้อหาส่วนหนึ่งมีใจความว่า
ตัวเราพระจอมเกล้า บำรุงเหล่าราษฎร์สำราญ
เลี้ยงเสนาข้าราชการ ใช้แบบนี้ดีหนักนา ฯ
ตำรานี้ชื่อตรีภพ จงปรารภเร่งศึกษา
หญิงชายที่เกิดมา ตามชะตาชั่วและดี ฯ
อภิลักษณ์ บรรยายว่า ตำรานี้ประพันธ์ด้วยกาพย์ยานี และโคลงสี่สุภาพ เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับตำราดูลักษณะเพศหญิง-ชาย เป็นโคลงสี่สุภาพ มี 27 บท ซึ่งบางตอนมีลักษณะคล้ายวรรณกรรม “ผูกนิพานโลกีย์” แต่ใช้ฉันทลักษณ์แตกต่างกัน แต่เนื้อหาเกือบกึ่งหนึ่งตรงกัน แม้นักวิชาการชี้ว่า ผูกนิพานโลกีย์ ให้รายละเอียดชัดเจนกว่าบ้าง แต่ยังไม่อาจชี้ชัดว่าเล่มใดเป็นอิทธิพลถึงเล่มใด หรือเล่ม “ต้นฉบับ” คือเล่มใด ตัวอย่างเนื้อหาส่วนหนึ่ง
 
      ทำนายลักษณะโยนีตามวันเดือนปีเกิด
   บัดนี้จะกล่าวด้วย ราศี
   ในลักษณะนารี ย่อมแจ้ง
   หญิงใดชั่วและดี เศษบอก เองนา
   ใช่ว่าจะกลั่นแกล้ง แต่ล้วนของจริง ฯ
   เชิญโฉมวรนุชเจ้า จงสดับ
   มยุเรศมีแวววับ โชติได้
   สตรีก็ที่ลับ เป็นศรี ตนแฮ
   ควรจักบำรุงไว้ เพื่อชู้เชยชม ฯ
   หนึ่งใครจะใคร่รู้ ร้ายดี
   จงเอาวันเดือนปี บวกเข้า
   ต่อไปจึงเอาตรี ภพเร่ง คูณแฮ
   แปดทิศคิดดูเจ้า แปดนั้นพลันหาร ฯ
   เศษหนึ่งพึ่งพิศแม้น ใบพลู
   ช่องแคบคะเน ลอดได้
   ราศีชะตาดู แรงยิ่ง นาแฮ
   อาภัพโชคลาภไซร้ นิ่มเนื้อขนบาง ฯ
   เศษสองบ่ผิดเพี้ยน เต่าหับ
   เกิดแก่ใครคงยับ โชคร้าย
   พอเหมาะจะรับ การสวาท
   ขนดกแคมซ้าย เฉกเชื้อพงแคม ฯ
   เศษสามนามกล่างอ้าง เปรียบปรา
   โตเท่าเทียมกะลา คว่ำได้
   ขนดำบ่ดกหนา สมรูป
   ทางกระทำนั้นไซร้ ไป่กว้างพอประมาณ ฯ
   เศษสี่รีลีบคล้าย กีบกวาง
   โลมาชาติสำอาง เอี่ยมหน้า
   แต่จิตมักผิดทาง มักมาก
   ถึงจริตจะแช่มช้า อย่าได้สมาคม ฯ
   เศษห้าโชคลาภล้ำ ควรชม
   รายราบน่านิยม นิ่มน้อง
   เต้าตาลพอเปรียบสม วรรณะ
   ควรถนอมประคองต้อง ตั้งเลี้ยงเคียงกัน ฯ
   เศษหกดูดั่งแกล้ง กล่าวสวรรค์
   กล้วยกาบกัทลีพันธุ์ อวบอั้น
   มิดชิดสนิทกัน ดีเมื่อ แก่นา
   ควรรักโลมานั้น ดุจเส้นจามจุรี
   เศษเจ็ดเท็จถ่อยแท้ ทรลักษณ์
   หอยโข่งอัปลักษณ์ ร่างร้าย
   ขนดกรอบแคมชัก เสียรูป
   เมื่อร่วมภิรมย์คล้าย ว่ายน้ำหาโคลน ฯ
   เศษศูนย์พูนพ่างน้ำ เต้าเทียม
   เห่อห่ามตัณหาเรียม พักตร์กร้าน
   ยลชายใช่กลเรียม แนะเล่ห์ สวาทเฮย
   มีหนึ่งมิพึงคร้าน เสาะคว้าหาสอง ฯ
   จบเสร็จฉบับเบื้อง โบราณ
   ลักษณะเศษประมาณ กล่าวนี้
   ชายใดเร่งวิจารณ์ ควรจด จำแฮ
   ของที่ลับหลบลี้ อาจรู้ดูขำ ฯ
 
   ทำนายลักษณะองคชาตตามวันเดือนปีเกิด
   จะแนะนิเทศเค้า คัมภีร์
   ชมติลักษณะชั่ว (ดี) ดั่งอ้าง
   ผิดแผกภาคพาที ทางเล่า สืบนา
   ยาวสั้นบั่นต่อบ้าง ถูกแท้ทางเดิม ฯ
   กะกามีโทษร้าย สิบชนิด
   ตามลักษณ์สุภาษิต กล่าวไว้
   ดีชั่วซึ่งบัณฑิต ท่านกล่าว ไว้นา
   ผู้จะเลี้ยงจะได้ เลือกเลี้ยงแต่ควร ฯ
   จะดูลักษณะให้ พึงหา
   วันเดือนปีเกิดมา บวกเข้า
   ทั้งสามแห่ชันษา รวมเท่า ใดฤา
   จึงคอยสืบดูเค้า ต่อนั้นฉันใด ฯ
   กามคุณเบญจนั้น เป็นมูล
   คือเลขห้ามาคูณ จึ่งได้
   ทวารเก้าตกเค้าศูนย์ หารลับ
   เหลือเศษเท่าใดให้ เร่งค้นหาฝอย ฯ
   เศษหนึ่งท่านกล่าวด้วย สัณฐาน
   วัดโดยยาวประมาณ หกนิ้ว
   มีเศษแต่มักหาญ ห่ามเล่น ชู้นา
   จนถึงแก่ต้องหิ้ว พักตร์ด้วยความซน ฯ
   เศษสองยาวเจ็ดนิ้ว พอดี
   โคนิ่วและหิดฝี มากไซร้
   คดซ้ายฝ่ายนารี ห่อนชอบ ใจนา
   แต่ว่ามียศได้ เทียบด้วยพระหลวง ฯ
   เศษสามกามราคร้าย แรงครัน
   รูปพรรณพอสัน- ทัดแท้
   ดีชั่วกึ่งกลางกัน บ่ยิ่ง หย่อนแฮ
   ตามแบบท่านกล่าวแก้ เหตุด้วยบุญกรรม ฯ
   เศษสี่มียศล้ำ หญิงรัก
   รูปพรรณพอจัก ช่วยใช้
   หมวกบ่มีบังพักตร์ กึ่งกั่น เจียวพอ
   เมียมักนอกใจให้ เดือดร้อนรำคาญ ฯ
เมื่อกล่าวถึงการทำนายวันเดือนปีเกิดแล้วนำมาพยากรณ์ลักษณะอวัยวะแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึง “กามจรผู้หญิง” เรียงตามวัน และช่วงเวลาแต่ละวันที่จะช่วยชี้นำการเลือกสังวาส เชื่อมโยงกับลักษณะสีผิวของสตรีที่เหมาะสมต้องตามตำรา ซึ่งหากมีโอกาส จะกล่าวถึงในครั้งต่อไป


ขอบคุณที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_34393
#คุณยายกลิ่นโสม
#คุณยายเล่าเรื่องจากเรือนดาว
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด
#เรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#อ่านดวงไทยสบายสบาย ตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม   
#เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรี ที่เวปนี้นะ:: htthttp://www.baankhunyai.com
  --------------------
Visitors: 176,794