อ่านดาวราหู(๘)

     
คุณมหา หิน ..มีคำถามเข้ามาทาง " 
Inbox " ว่า

คนที่มีดาวราหูกุม"ลัคน์" ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นพระจริงหรือ

=============================

อ่านคำถามแล้วน่าสนใจมากๆนะคะจะให้เก็บคำตอบเอาไว้ตอบท่านผู้ถามมาเพียงคนเดียวคงไม่ได้เรื่องอย่างนี้ต้องเผื่อแผ่แบ่งปัน ท่านอื่นกันบ้าง แต่ก็ของอธิบายคร่าวๆอ่านดาวแบบง่ายๆตอบกลับนะคะ 

ราหูกุมลัคน์ ..เราต้องดูรายละเอียด ว่าราหูมาจากเรือนไหนแล้วมาอยู่กุมลัคน์เรือนอะไรของเกษตรลัคนา เช่นราหูมาอยู่กุมลัคน์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะ ก็แสดงถึงเจ้าชะตาชอบชื่นชมหลงไหลในการหาลาภผล อย่างนี้เป็นต้น 

เราจะใช้ราหูที่กุมลัคน์เพียงอย่างเดียวเป็นบรรทัดฐานในการตอบว่าดวงนั้น ดี หรือไม่ดี ในทุกดวงไม่ได้ เพราะแต่ละดวงอาจจะมีความคล้ายกันแต่พื้นฐานดวงก็แตกต่างกันมากมาย เพราะยังมีดวงอีก ๙ดวงที่เราต้องอ่าน และ ยังมีเรือนอีก ๑๑ เรือนที่เราต้องนำมาอ่านประกอบไหนจะยังมีดาวฐานจิตใจที่จะบ่งถึงความคิดจิตใต้สำนึกอีกว่าเจ้าชะตาจะมีความสอดคล้องกับราหู หรือแตกต่างกับราหูโดยสิ้นเชิงอีกหรือไม่ เราจึงไม่สามารถอ่านได้ว่าราหูกุมลัคน์เพียงดวงเดียวใช้เป็นบรรทัดฐานในการอ่านดวงได้ เหมาะหรือไม่เหมาะเป็นพระ เรียกว่าต้องอ่านดาวทุกดวงประกอบด้วย 

ดาวทุกดวงมีทั้งดีและไม่ดีด้วยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงทำให้โบราณกาลปูมโหรเขียนไว้ดาวมีทั้งดีทั้งเสีย ราหูก็เช่นเดียวกัน มีทั้งดีและมีทั้งเสียเพียงแต่ราหูจัดว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์เป็นดาวใหญ่มีกำลังมากจึงทำให้คนทั่วไปกลัว กังวล เพียงคำว่าถ้าเป็นราหูแล้วก็กลัวกันไป 

ความที่ราหูเป็นดาวบาปพระเคราะห์ให้ผลรุนแรง ค่อนข้างแน่นอน ราหูจัดเป็นดาวที่บอกถึงความลุ่มหลงมัวเมา ทางอบายความเป็นไปในทางโลกมากๆ จึงทำให้คนทั่วไปคิดถึงราหู ในทางไม่ดีเสียส่วนใหญ่ 

หากเรามองราหูในเรื่องหลงมัวเมาแต่ดาวฐานจิตใจ ใต้สำนึกดี ก็จะทำให้ราหูที่กุมลัคน์นั้นอยู่ในเรื่องดีได้เรื่องเจ้าชะตาพื้นฐานจิตใจชอบธรรมะ เจ้าชะตาก็จะหลงธรรมะ หลงพระธรรมซึ่งอาจจะมีผลทำให้บวชพระ เคร่งพระวินัยไปเลยก็มี 

แต่ถ้าราหูกุมลัคน์ดาวจิตใจไปชอบเรื่อง การหาเงิน ก็จะหาเงินอย่างเดียวโดยไม่สนใจรูปแบบว่าจะหามาด้วยวิธีใด หาอย่างไร ผิดถูกไม่สน สนแค่ผลคือได้เงินอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้น 

ฉะนั้นในการอ่านหรือเห็นเพียงว่าราหูกุมลัคนาแล้วจะบอกว่าคนๆนี้ เหมาะเป็นพระ อย่างเดียวได้หรือไม่นั้นคงต้องตอบว่าไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการตอบไม่ได้ เราต้องดูจิตใจ และประกอบกับดาวที่คงเหลือด้วยค่ะ ว่าเกื้อกูลหรือขัดแย้งกัน

อย่างไรก็ตามจะพยายามยกตัวอย่างมาเป็น ดวงชะตามาให้ดู จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น เข้าใจมากขึ้นว่าดวงที่มีราหูกุมลัคน์นั้น เหมาะเป็นพระไหมหรือเป็นคนเยี่ยงไร นะจ๊ะ

 

วันนี้ขอเขียนให้อ่านเท่านี้ก่อนนะคะ J

        

                ราหูกุมลัคน์ ในราศีกุมภ์

       ราหูกุมลัคน์ ตอน 2.

คุณมหา หิน ...มีคำถามเข้ามาทาง " Inbox " ว่า

คนที่มีดาวราหูกุมลัคน์ ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นพระจริงหรือ

จะขอยกตัวอย่างดวง ราหูกุมลัคน์ (อ่านเฉพาะ ราหูกุมลัคน์อย่างเดียวนะ )

ลัคนา หมายถึง สภาวะ สถานภาพสถานะ ลักษณะ สิ่งแวดล้อมที่เจ้าชะตาต้องอยู่ ต้องเจอเผชิญอยู่

ตามแผ่นดวงจักราศี(ตามรูป)จะเห็นลัคนาของเจ้าชะตาดวงนี้มีลัคนาอยู่ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์เป็นราศีดาวธาตุลมลมเป็นอย่างไรคะ สถานะของลมไม่มีตัวตน จะไม่นิ่ง ผันไปผันมา จึงทำให้รุ้ว่าลมนั้นมีสถานะแต่ไม่แน่ไม่นอนกำหนดกะเกณฑ์อะไรไม่ได้ ชั้นแรกนี้ทำให้รู้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนไม่แน่ไม่นอนเอาอะไรจริงๆจังๆ ไม่ได้ แบบลม

อ่านต่อ..ราศีกุมภ์มีดาวอะไรเป็นเจ้าเรือนเกษตร ราศีกุมภ์มีราหูเป็นเจ้าเรือนเกษตร ตามโหราศาสตร์ไทยมีดาวธาตุลมอยู่ สองดาว หนึ่งคือดาวอังคารธาตุลม กับราหูธาตุลมแล้วลมแบบราหูเป็นอย่างไรล่ะ

ราหูจัดเป็นดาวบาปเคราะห์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทโมหะ โทสจริต รุนแรง ฉะนั้นพอพูดถึงราหูจึงมีความหมายติดไปทางลบเช่นโมหะ โทสะ ซึ่งบ่งถึงความรุนแรงนั่นเอง นั่นก็หมายความว่าลมแบบราหู ที่พัดผ่านมาแต่ละครั้งไม่มีเอื่อยๆ เฉื่อยๆ มาเรื่อยๆ เย็นๆ เรียกว่าบทจะพัด ก็พัดมาแรงๆราหูจัดเป็นลมประเภท ลมพายุ

ฉะนั้นลมแบบราหูจึงลมที่สามารถทะลายทำลายข้าวของทำลายทุกสิ่งได้อย่างสบายๆ นั่นเมื่อนำความหมายข้างต้นตอนบนมาอ่านรวมกันจึงอ่านได้ว่าเจ้าชะตามีสภาวะไม่แน่ไม่นอน เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ และเจ้าชะตายังมีนิสัยเป็นคนมีโมหะโทสะสูง พอที่จะทำลายข้าวของ ทำลายทำร้ายสิ่งรอบข้าง คนรอบข้างได้ด้วยโมหะโทสะของเจ้าชะตานั่นเอง

เรามาอ่านกันต่อ..ในราศีกุมภ์มีราหูเป็นเจ้าเรือนลัคน์ .. ราหูหมายถึงอะไร ราหูหมายถึงความลุ่มหลง มัวเมา การยึดติดทางโลก ราหูจัดเป็นดาวบาปเคราะห์ จึงให้ผล รวดเร็วฉับพลัน ผาดโผน ผลุนผัน หลงผิด ติดฤทธิ์ติดเดช ชอบใช้กำลัง เจ้าเล่ห์เพทุบายเล่ห์เหลี่ยม พลิกแพลง โกหก ปลิ้นปล้อน หลอกล่อ บุ่มบ่าม ไม่ชอบความสุจริตรุกรี้รุกรน วู่วาม ชอบทำตัวนักเลง ชอบในการอุบาย ชอบเสี่ยง ชอบขโมย โจรกรรม (หาอ่านจากตำนานดาว)กิริยาอาการจะไม่นิ่ง เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจ ไม่มีค่อยเหตุผล

เมื่อนำความหมายของราหูกับลัคนาและธาตุลมของราหู มาอ่านรวมกันแล้ว (ความข้างบน)จึงทำให้รู้ว่าเจ้าชะตานอกจากจะเป็นคนไม่แน่ไม่นอนตามคุณสมบัติธาตุลม ขี้โมโหโทสะง่ายตามจริตของดาวบาปพระเคราะห์แล้ว ยังมีบุคคลิกไม่น่าไว้วางใจ ติดที่หลงอะไรได้ง่าย เชื่ออะไรได้ง่ายๆอีกด้วย บุ่มบ่ามขี้โมโหจึงทำให้มีบุคคลิกภาพเหมือนนักเลง จึงทำให้ดูไม่คนไม่ใคร่จะยอมลงอะไรให้ใครง่ายๆติดว่าชอบที่จะใช้กำลังมากกว่าปัญญา(ติดฤทธิ์เดช) ตามความหมายของราหูนั่นเอง

ความที่ราหูจัดอยู่ในกลุ่มเทวดาประเภทอสูรจึงมีนิสัยติดไปทางนักเลงคือชอบใช้กำลัง เป็นหัวโจก โวยวาย รักพวกรักพ้อง ในทางที่ผิดถึงเพื่อนทำผิดก็ไม่ตักเตือนมีแต่สนับสนุนชอบยกตนข่มท่าน

เมื่อนำความหมายข้างต้นมาอ่านรวมกันแล้วจึงทำให้รู้ว่า เจ้าชะตานอกจากจะเป็นคนไม่แน่ไม่นอน ขี้โมโหโทสะง่ายแล้วยังมีบุคคลิกไม่น่าไว้วางใจ ติดที่หลงง่าย เชื่อง่าย ความที่เจ้าชะตาเป็นคนเจ้าโทสะง่ายจึงทำให้มีบุคคลิกภาพเหมือนนักเลงจึงทำให้ดูไม่คนไม่ใคร่จะยอมลงอะไรให้ใครง่ายชอบที่จะใช้กำลังมากกว่าปัญญา(ติดฤทธิ์เดช)แล้ว ยังบ้าเฮโลบ้าพวกบ้าพ้องในทางที่ผิดอีกด้วย เรียกว่าต้องการการยอมรับในหมู่โจรโดยไม่สนใจความถูกต้องอีกด้วย

มาเรามาอ่านราหูกันต่ออีกหน่อย ..ความที่ราหูจัดอยู่ในกลุ่มเทวดาประเภทอสูร จึงให้รุ้ว่าราหูมีลักษณะรูปร่างดูตัวหนาๆ กลมๆ อ้วนง่าย ติดว่ากลมๆ สั้นๆเหมือนมะขามข้อเดียวเสียด้วยซ้ำไม่สูงมากนัก หน้าตาก็จะกลมๆ แป้นๆ ส่วนลูกตาจะโต แต่ไม่ใคร่จะโตสวยซักเท่าไหร่ในบางคนจะโตโปนออกมามากสักหน่อย ซึ่งในเวลาที่โมโห โทโสอยู่ก็จะตาโตโปนเหมือนยักษ์นั่นเอง ส่วนผิวพรรณผิวจะหยาบ รูขุมขนจะกว้าง สีผิวจะเข้มถ้าติดดาวดีผิวพรรณก็จะขาวขึ้น แต่ถ้าติดดาวบาปพระเคร์ผิวพรรณจะเข้มขึ้นถึงขั้นโคตะระเข้ม

เมื่อเราเอารูปร่างของราหูมาอ่านรวมเพิ่มขึ้นทำให้รู้ว่าเจ้าชะตามีรูปร่าง ตัวหนาๆ กลมๆ อ้วนง่าย ติดว่ารูปร่างดูกลมๆ สั้นๆความสูงไม่สูงมากนัก บางคนติดว่าจะเตี้ย เหมือนมะขามข้อเดียวเสียด้วยซ้ำ

ส่วนหน้าตาก็จะดูกลมๆ แป้นๆ หน้าผากจะเถือกลึกในบางคนติดว่าถึงขั้นว่าเป็นคนหัวล้าน ส่วนลูกตาจะโต แต่ไม่ใช่ตาโตสวยซักเท่าไหร่ บางคนตาออกจะติดดูโปน ซึ่งในเวลาที่โมโหโทโสอยู่ ก็จะตาโตโปนถลึงตา ซึ่งดูแล้วเหมือนยักษ์ถลึงตา

ส่วนเส้นผมจะหยิกคอด ฟู เส้นใหญ่ เมื่อความหมาย ลักษณะ และสถานะของราหูจึงทำให้ทราบ ลักษณะนิสัย รูปร่างหน้าตาของเจ้าชะตามีรูปร่างอวบๆ กลมๆ ป้อมๆหน้ากลมๆ เป็นคนไม่แน่ไม่นอน ลมเพลมพัด โกรธ โมโห โทโสง่าย

จากความหมายข้างต้นจึงเป็นการย้ำให้แน่ใจได้ว่า.. เจ้าชะตานั้นมีรูปร่าง ดูตัวหนาๆ อวบกลมๆ อ้วนง่าย ติดว่ากลมๆสั้นๆเหมือนมะขามข้อเดียวเสียด้วยซ้ำ ไม่สูงมากนัก หน้าตาก็จะกลมๆ แป้นๆส่วนลูกตาจะโตโปนเหมือนยักษ์ และเจ้าชะตายังจะเป็นคนไม่แน่ไม่นอน(ตามธาตุลม) โมโหร้ายโทสะง่าย(ตามจริตดาว) โดยบุคคลิกเป็นคนไม่น่าไว้วางใจ ติดเป็นหลงง่ายเชื่อง่ายและมีบุคคลิกภาพเหมือนนักเลง ไม่ใคร่จะยอมลงอะไรให้ใครง่าย ติดที่จะชอบใช้กำลังมากกว่าเพราะโทสะสูงมีนิสัยเหมือนนักเลง รักพวกรักพ้อง ชอบเป็นหัวโจก ไม่มีเหตุผล พาเพื่อนฝูงพวกพ้องไปในทางที่ผิดตามลักษณะของราหูนั่นเอง

 

วันนี้ขออ่านเท่านี้ก่อนนะคะ

     

ราหูกุมลัคน์ คุณมหาหิน ตอน 3.

มีคุณลูกค้า มาดูดวงแล้วบอกว่า .. ไปดูดวงมา แล้วหมอดูว่า... ดวงเค้าแย่มาก ไม่มีอะไรดีแล้วก็เริ่มอธิบายว่า ...

คนที่มีราหูกุมลัคน์ ชีวิต แย่มาก ไม่มีอะไรดีเลย เจอแต่เรื่อง ร้ายๆ ราหูเป็นดาวร้าย ชีวิตต้องอยู่แต่รื่องอบาย ติดยา ติดเหล้า อ่ะ แรงนะ

ฟังแล้วววว .. โหหหหห มันจะแย่ขนาดนั้นเชียวหรือ เหรียญมีสองด้าน ถ้าเป็นดาวก็มีสองด้านเช่นกัน โหรโบราณกำหนดใช้ดาวแทน ตัวคน สถานที่ สัตว์ สิ่งของ อารมณ์ สถานการณ์ เหตุการณ์

และยังแทนทั้ง ด้านดี และไม่ดี ไว้ด้วยเหมือนกัน

ไม่มีดาวดวงไหน มีดีด้านเดียว และ

ไม่มีดาวดวงไหนมีแต่เสียอย่างเดียว

ดาวราหู เป็นดาวลุ่มหลง มัวเมา ก็จริง แต่ไม่ได้ลุ่มหลง มัวเมา เรื่องไม่ดี อย่างเดียว

ราหูอยู่เรือนการเงิน ก็บ้าหาตังค์

ราหูอยู่เรือนปัตนิ ก็บ้าคนรัก ความรัก หาความรัก

ราหูอยู่เรื่อนงาน ก็บ้างาน ทำงานโคดๆๆ เลยก็มี

ราหูอยู่เรือนลูก ก็บ้าลูก ตามใจลูก ก็มี

ฉะนั้นอย่าไปมองว่าเห็นราหูปุบ แล้วจะต้องเสีย แล้วชีวิตจะต้องเสีย

ดาวดีๆ ก็ทำคนแย่มาแล้วก็มี ใครๆก็ว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวดี ชีวิตคนที่มีพฤหัสกุมลัคน์นั่นแร่ะต้องดี เห็นมานักต่อนักแล้ว เช่น

พฤหัส มาจากมรณะ กุมลัคนา ป่วยแล้วป่วยอีก รักษากันซะ รักษาไม่หายสักที พฤหัสเป็นดาวดี แต่ไม่คุ้มตัว กลับทำให้ป่วยแบบเรื้อรัง เพราะเป็นดาวธาตุดิน หรือ

พฤหัส มาจากอริ กุมลัคนา ทำอะไรมีปัญหากับผู้ใหญ่ จะคิดจะอ่านทำอะไรมักถูกผู้ใหญ่ขัดใจเสมอตลอดมา#คุณยายกลิ่นโสม
#เรื่องเล่าจากเรือนดาวกับคุณยาย
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด
#เรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#อ่านดวงไทยสบายสบาย ตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม   
#เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรี ที่เวปนี้นะ:: htthttp://www.baankhunyai.com
  --------------------  
 
Visitors: 183,191