ธาตุ สัมพันธ์ถึงภพ/เรือน

 
   

 ธาตุเราสามารถอ่านสัมพันธ์เรือนได้ อย่างเช่น ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ เจ้าชะตาจะมีชีวิตอยู่ไม่นิ่ง ประหนึ่งมีไฟรนอยู่เสมอ 
                                                           ถ้าลัคนาเป็นราศีธาตุดิน เจ้าชะตาจะมีค่อยเป็นค่อยไป ดำเนินชีวิตมั่นคง ค่อยๆสะสมไปทีนิด
                                                           ถ้าลัคนาเป็นราศีธาตุลม เจ้าชะตาจะมีชีวิตผันไปผันมา  ว่าง่ายๆก็มีชีวิตคล้ายลม
                                                           หรือถ้าลัคนาเป็นราศีธาตุน้ำ เจ้าชะตาก็จะมีชีวิตเรื่อยๆ เปื่อยๆ เอื่อยๆ 

  การที่เรารู้คุณสมบัติของธาตุ มีประโยขน์ในการออกคำพยากรณ์ ลักษณะของธาตุ จะบ่งถึงบุุคคลิก อุปนิสัย สถานที่ เหตุการณ์  ได้เหมือนกับความหมายดาว มีความหนักเบา รุนแรงของเรื่องราว ได้ค่อนข้างละเอียดมากขึ้น  ยิ่งเราอ่านสัมพันธ์ถึง ต้นราศี กลางราศี ปลายราสี ก็จะทำให้เราอ่านเรือ่งราวต่างๆ ได้ละเอียดมากขึ้นไป ในสำหรับผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยเรา หากเราลองสังเกตุดูว่าโหรโบราณให้อะไรมา ไม่ว่า ราศี ธาตุ ดาว  ล้วนสามารถนำมาอ่านประกอบในโหราศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น 
  ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ ดาวตนุลัคน์อยู่ราศีธาตุลม  เจ้าชะตาจะมีกิริยาหุนหันพลันแล่น 
  

  

  ราศีธาตุ ในโหราศาสตร์ไทยเราไม่ได้อ่านได้เฉพาะลัคนาเท่านั้น แต่สามารถอ่านได้ถึง ทุกเรือนในจักราศี ไม่ว่าจะเป็นตนุ(ตัวตนหรือตนุลัคน์)  กดุมภะ(การเงิน)  สหัสชะ(เพื่อนฝูง สังคม)  พันธุ(ครอบครัว) ปุตตะ(บริวาร ลูกหลาน) อริ (ปัญหา ,แก้ไข) ปัตนิ(ครู่ครอง ความรัก)  มรณะ(ตาย ,การจากไป)  ศุภะ(ผู้ใหญ่ ,คนอุปถัมภ์)  กัมมะ(การงาน,อาชีพ) ลาภะ(โชคลาภ ,ความสำเร็จ) วินาสน์(เรื่องปกปิด ข้างหลัง ไม่เปิดเผย)


 
 
 

 #คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com
 -----------------------
 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100
 
 
Visitors: 155,452