ธาตุ สัมพันธ์ถึงภพ/เรือน

  ธาตุสัมพันธ์ถึง ภพ/เรือน  

  ธาตุเราสามารถอ่านสัมพันธ์เรือนได้ อย่างเช่น..
ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ สิ่งแวดล้อม จะทำให้มีการดำเนินชีวิตอยู่ไม่นิ่ง ประหนึ่งมีไฟรนอยู่เสมอ 
ลัคนาเป็นราศีธาตุดิน เจ้าชะตาจะมีค่อยเป็นค่อยไป ดำเนินชีวิตมั่นคง ค่อยๆสะสมไปทีนิด
ลัคนาเป็นราศีธาตุลม เจ้าชะตาจะมีชีวิตผันไปผันมา  ว่าง่ายๆก็มีชีวิตคล้ายลม
ลัคนาเป็นราศีธาตุน้ำ เจ้าชะตาก็จะมีชีวิตเรื่อยๆ เปื่อยๆ เอื่อยๆ 
 
  การที่เรารู้คุณสมบัติของธาตุ มีประโยขน์ในการออกคำพยากรณ์ ลักษณะของธาตุ จะบ่งถึงบุุคคลิก อุปนิสัย สถานที่ เหตุการณ์  ได้เหมือนกับความหมายดาว มีความหนักเบา รุนแรงของเรื่องราว ได้ค่อนข้างละเอียดมากขึ้น  ยิ่งเราอ่านสัมพันธ์ถึง ต้นราศี กลางราศี ปลายราสี ก็จะทำให้เราอ่านเรือ่งราวต่างๆ ได้ละเอียดมากขึ้นไป ในสำหรับผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยเรา หากเราลองสังเกตุดูว่าโหรโบราณให้อะไรมา ไม่ว่า ราศี ธาตุ ดาว  ล้วนสามารถนำมาอ่านประกอบในโหราศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น 
  ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ ดาวตนุลัคน์อยู่ราศีธาตุลม  เจ้าชะตาจะมีกิริยาหุนหันพลันแล่น   
 
  ราศีธาตุ ในโหราศาสตร์ไทยเราไม่ได้อ่านได้เฉพาะลัคนาเท่านั้น แต่สามารถอ่านได้ถึง ทุกเรือนในจักราศี ไม่ว่าจะเป็นตนุ(ตัวตนหรือตนุลัคน์)  กดุมภะ(การเงิน)  สหัสชะ(เพื่อนฝูง สังคม)  พันธุ(ครอบครัว) ปุตตะ(บริวาร ลูกหลาน) อริ (ปัญหา ,แก้ไข) ปัตนิ(ครู่ครอง ความรัก)  มรณะ(ตาย ,การจากไป)  ศุภะ(ผู้ใหญ่ ,คนอุปถัมภ์)  กัมมะ(การงาน,อาชีพ) ลาภะ(โชคลาภ ,ความสำเร็จ) วินาสน์(เรื่องปกปิด ข้างหลัง ไม่เปิดเผย)  
 
   ธาตุเราสามารถอ่านสัมพันธ์เรือนได้ อย่างเช่น ...
ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ เจ้าชะตาจะมีชีวิตอยู่ไม่นิ่ง ประหนึ่งมีไฟรนอยู่เสมอ                                                          
ลัคนาเป็นราศีธาตุดิน เจ้าชะตาจะมีค่อยเป็นค่อยไป ดำเนินชีวิตมั่นคง ค่อยๆสะสมไปทีนิด
                                   
ลัคนาเป็นราศีธาตุลม เจ้าชะตาจะมีชีวิตผันไปผันมา  ว่าง่ายๆก็มีชีวิตคล้ายลม
                                          
ลัคนาเป็นราศีธาตุน้ำ เจ้าชะตาก็จะมีชีวิตเรื่อยๆ เปื่อยๆ เอื่อยๆ 
 
  การที่เรารู้คุณสมบัติของธาตุ มีประโยขน์ในการออกคำพยากรณ์ ลักษณะของธาตุ จะบ่งถึงบุุคคลิก อุปนิสัย สถานที่ เหตุการณ์  ได้เหมือนกับความหมายดาว มีความหนักเบา รุนแรงของเรื่องราว ได้ค่อนข้างละเอียดมากขึ้น  ยิ่งเราอ่านสัมพันธ์ถึง ต้นราศี กลางราศี ปลายราสี ก็จะทำให้เราอ่านเรือ่งราวต่างๆ ได้ละเอียดมากขึ้นไป ในสำหรับผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยเรา หากเราลองสังเกตุดูว่าโหรโบราณให้อะไรมา ไม่ว่า ราศี ธาตุ ดาว  ล้วนสามารถนำมาอ่านประกอบในโหราศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ ดาวตนุลัคน์อยู่ราศีธาตุลม  เจ้าชะตาจะมีกิริยาหุนหันพลันแล่น  
 
  ราศีธาตุ ในโหราศาสตร์ไทยเราไม่ได้อ่านได้เฉพาะลัคนาเท่านั้น แต่สามารถอ่านได้ถึง ทุกเรือนในจักราศี ไม่ว่าจะเป็นตนุ(ตัวตนหรือตนุลัคน์)  
กดุมภะ(การเงิน)  
สหัสชะ(เพื่อนฝูง สังคม)  
พันธุ(ครอบครัว) 
ปุตตะ(บริวาร ลูกหลาน) 
อริ (ปัญหา แก้ไข) 
ปัตนิ(ครู่ครอง ความรัก)  
มรณะ(ตาย การจากไป)  
ศุภะ(ผู้ใหญ่ คนอุปถัมภ์)  
กัมมะ(การงาน อาชีพ) 
ลาภะ(โชคลาภ ความสำเร็จ) 
วินาสนt(เรื่องปกปิด ข้างหลัง ไม่เปิดเผย) 
 
 
กรุณากรอกข้อความ...
 กรุณากรอกข้อความ...
 

#By_คุณยายกลิ่นโสม 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          
Visitors: 176,671