ความหมายดาว คู่มิตร

 
 
   
 

ความหมายดาวคู่มิตร  ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคู่ ก็แสดงว่าดาวที่ว่านี้มีสองดวง  อ่านความหมายต่อว่า มิตร ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นมิตร แสดงว่าดาวสองดวงนี้เป็นเพื่อนกันนั่นเอง

เมื่อดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งไปสถิตร่วมกับดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่ง จะก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมา จากการสัมพันธ์ของดวงวพระเคราะห์คู่นั้นๆ เช่น

 

  คู่มิตร เมื่อมีดาวอยู่ร่วมกันดังที่จะกล่าวข้างล่างนี้ เรียกว่า "ดาวคู่มิตร" คือ

        อาทิตย์เป็นมิตรกับครู

        จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์ 

        ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา 

        ราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กัน

 

        ๑ กับ ๕ (อาทิตย์กับพฤหัส) คู่อุปถัมภ์

        ๒ กับ ๔ (จันทร์กับพุธ) คู่ปรึกษา

        ๓ กับ ๖ (อังคารกับศุกร์) คู่ชู้ คู่สัมพันธ์

         ๗ กับ ๘ (เสาร์กับราหู) คู่นักเลง   

 
 

    ดาวพระเคราะห์ที่อยู่รวมกันโดยเป็น "คู่มิตร" กัน มีความหมายเป็นกลางๆ ไม่โดดเด่นเหมือนคู่ธาตุ แต่ก็ไม่ด้อยกว่า หากดาวมาจากเรือนสถานที่ดี หรือได้ตำแหน่งดาวเข้าร่วม 

    ดาวคุ่มิตรมีความหมายโดยรวม จะเน้นไปในทาง การร่วมใคร่ การสนิทชิดเชื้อ การร่วมกัน ความรัก ความเมตตา ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความวางใจ คนที่รักใคร่ใกล้ชิด การเกื้อกูล การช่วยเหลือเพื่อน สังคม ความสนิมสนม การปรองดอง การสมัครสมาน 

ความหมายของคุ่มิตร จึงหมายความว่า มาก เพิ่มขึ้น หรือ มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชมนั่นเอง  

ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลทางด้านดี ก็ให้ความหมายถึง ผลดี ที่จะเกิดขึ้น เพราะคนรัก คนใกล้ชิด เพราะมิตร เพราะความไว้วางใจ หรือที่จะได้รับจากคนรัก คนใกล้ชิด หรือจากมิตรนั่นเอง

ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลในด้านเสีย ก็ให้ความหมายถึง ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นเพราะคนรัก คนที่ใกล้ชิด เพราะมิตร เพราะความไว้วางใจ หรือที่จะได้รับจากคนรัก คนใกล้ชิด หรือจากมิตรนั่นเองเป็นเหตุ เข้าทำนองที่ว่า "ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจเอง"

 
เราจะอ่านความหมายดวงชะตาใดคู่มิตรในดวงชะตาแล้ว ว่าดีตลอดไปไม่ได้ เพราะเพื่อนอาจจะช่วยเพื่อนในทางที่ผิดได้ 
ไม่ได้หมายความว่า เมื่อดวงชะตาใดได้ดาวคุ่มิตรแล้ว ดวงชะตาดวงนั้นจะได้เพื่อนเกื้อกูล อุปถัมถ์เสมอไป ทั้งนี้ต้องดูว่า ดาวคู่มิตรดวงนั้นมาจากเรือนใด เป็นทุสถานะแก่ชะตาหรือไม่ ในการอ่านประกอบกันด้วย 
 
 
 
By_คุณยายกลิ่นโสม 102100141142
 ------------------


หมายเหตุจ๊ะ : โหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในบล๊อคนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะ
Visitors: 164,287