บุญ ปี2564

   

  บุญเสาเข็ม ๑๐๐ ปี
#บุญเสาเข็มนี้สำเร็จ แล้วววว จร้า
#บุญเสาเข็มนี้สำเร็จ แล้วววว จร้า
#บุญเสาเข็มนี้สำเร็จ แล้วววว จร้า
.
คณะกองทานบารมี ถวายปัจจัยเสาเข็มวิหาร ๑๐๐  ปี
ถวายปัจจัยจำนวนทั้งสิ้น ๘๒,๗๕๙ บาท เรียบร้อยแล้วจร้าาาาาาา
.
ขอผลบุญแห่งการถวายเสาเข็มเสริมในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีและผู้โมทนา
มีรากฐานชีวิตดวงชะตา มั่นคง แข้งแรง ถาวร เสริมส่งให้ดวงชะตาถึง ความสำเร็จ ความรุ่งเรือง ความเจริญ ความก้าวหน้า มั่นคง แข้็งแรง ไม่สั่นคลอน ดุจดั่ง เสาเข็ม ที่เป็นฐาน ยึดให้วิหารนี้มั่นคง แข็งแรง ถาวร ด้วยเทอญ ยังส่งเสริมให้ชีวิตครอบครัว มั่นคงแข็งแรง เป็นผู้ค้ำจุนพระศาสนาสืบไปจนครบ ๕,๐๐๐ ปี

รายนามเจ้าภาพคณะกองทานบารมีฯ เสาเข็มเสริม วิหาร ๑๐๐ ปีชาตกาล
.
ต้นคุณแหม่ม น้องศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก ๓๐๐ บาท
ปิดประตูนรก ต้นคุณแหม่ม ๓๑๓ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อม ครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอังสนา สปิลเลอร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสุจินตนา ภาวสิทธิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณรณ เทพอัมพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัฐพัชร์ ภวนันท์เตชานนท์ และครอบครัว ๘๘๘บาท
คุณชีระวิทย์ ภูริเดชชัยพัฒน์ พร้อมครอบครัว ๔๙๙บาท
นส.ชุติ​พร​ ชว​สินธุ์​ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนุสรา รัตนธมพร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณป้อม กันยารัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณภัทรพา เหล่าสมบัติ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณโจ๊ก พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐ บาท
คุณคุณัสนันท์​ ปัญญาสิทธินันท์​ ๑๐๐​ ​บาท
คุณสุนทร​ อเนกโพธิ์​ ๑๐๐ บาท
คุณนรภัทร​ อเนกโพธิ์ ๑๐๐ บาท
คุณศุภนันท์​ อเนกโพธิ์ ๑๐๐ บาท
คุณพาย พิมพ์พิชา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณประพิมพ์พรรณ วิชิตทรัพยากร พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผลพร้อมครอบครัว ๑๙๕ บาท
คุณกระดิ่ง เสาวลักษณ์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณเสน่ห์ ประกอบเที่ยงพร้อมครอบครัว ๒๐๐บาท
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตั๊ม ศิระ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิไลรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาทขออุทิศผลลนี้ แดคุณพ่อจำรุณ แสงทองอ่อน
คุณนารีรัตน์ กฤษณัมพก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนิดา ฉายาชงลิตร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณผกามาส จันทนิล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณปิยาภรณ์ พุสิงห์ พร้มครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณปนัดดา บัวกระสินธุ์พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเฉลิมชัย-สุมนา โรจน์เจริญกุลและครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณพ่อสงวน คุณแม่สุชาดา คุณธนสร จิรายุวัฒนา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นายพลภัทร บุญจันทร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณออย ณัฐธิรา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณผกาพันธ์ อังคะนาวิน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนาชยุฒ อังคะนาวิน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณชลธิชา คมขำ พร้อมครอบครัว ๓๐,๐๐๐ บาท
คุณธมกร โมกขเวศ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณชัยพร กาญจนดิษฐ พร้อมครอบครัว และคุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณแอค รักษิตา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาท
คุณศักดิพนธ์ ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเพชรรัตน์ พันธ์เพชร พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณอินทิรา ภาคบุตร พร้อมครอบครัว ๑๒๙ บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณน้อย ยุภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเพชรนภา ร้าน Shiny Diamond พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณภัทรานิษฐ์ ปฐมพรธนพงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณยอด วีรพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณพรพรรณ​ ครูรัตนานุวัฒน์​ ๑๐๐ บาท
คุณจริยวดี สิทธิพจน์​ ๑,๐๐๐ บาท คุณพงศา อาชายุทธการ​ ๑,๐๐๐ ​ บาท
คุณอัจฉรา​ ธน​วณิชย์​กุล​ ๑,๐๐๐ บาท
คุณ​ธนภร​ ธน​วณิชย์​กุล​ ๑,๔๐๐ บาท
คุณ​สุภาพร​ เจริญ​เลิศ​ทวี​ ๒,๐๐๐ บาท
คุณ​คนึงนิตย์​ ครูรัตนานุวัฒน์​ ๑๐๐ บาท
คุณพรเพ็ญ​ ครูรัตนานุวัฒน์​ ๑๐๐ บาท
คุณดวงพร​ ครูรัตนานุวัฒน์​ ๑๐๐ บาท
คุณ​เผด็จ ฐิติวรและครอบครัว​ ๕๐๐ บาท
คุณ​ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์​ ๑,๐๐๐ ​ บาท
คุณปรีดา ศรีเพ็ญประภา​ ๑,๐๐๐​ บาท
คุณเย็นฤดี ชาญวิรวงศ์ ๕๐๐​ บาท
คุณ​อรพิสาข์ พ่วงโต​ ๒๐๐​ บาท
คุณกฤษณ์ ศรีพร​ ๑๐๐ บาท
คุณหญิง วิภูสนา พร้อมครอบครัว ๑๑๙ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว ๒๓๔ บาท
คุณสมบูรณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณจริง ใจจริง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุสุต พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณธิดารัตน์ มีคช พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณเบญจพร ตระกูลจรูญกิจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตฤณ-พิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสิริพร เชื้อมอญ พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณซูซุคุ - คุณนวจันทร์ โยชิมูระ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นส.อุษณี เจริญอภิบาลและครอบครัว ๙๙ บาท
น.ส.จิรธนัญน์ ธิระภัคภัทราธนัน พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
ด.ญ.ภัคธิรินทณ์ ธิระภัคภัทราธนัน ๕๙ บาท
คุณแม่นพรัตน์-คุณพ่อวิทย์ เด่นรัศมีเทพและครอบครัว ๙๙๙ บาท
คุณธัชชลักษณ์ แจ่มกลาง ครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณบุษยาพร ด่านจิตร์ตรง และครอบครัว,คุณภูธเนศ ด่านจิตร์ตรง, คุณนพคุณ สร้อยทอง,มีมี่ ,Hang koo และพระภูมิเจ้าที่ ทั้งที่ร้าน ที่บ้าน ๑,๖๐๐ บาท
น้องศาศา ต่อยอดบุญ ๒๐ บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ และครอบครัว ๑,๐๙๗ บาท
คุณเบญจมาพร สุขแสน พร้อมครอบครัว ๑๘๘ บาท
คุณนิลาวรรณ ตรีกิจจำรูญ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณแม่อำพัน เอี่ยมจันทร์ ๓๐๐ บาท
คุณพ่อสะโอช เอี่ยมจันทร์ ๒๐๐ บาท
คุณปาริชาต เอี่ยมจันทร์ ๔๐๐ บาท
คุณวิมุตติ เอี่ยมจันทร์ ๑๐๐ บาท
คุณธนพัฒน์ ภูรีกุลพิพัฒน์ ๓๐๐ บาท
คุณปวริษา นิ่มวนาดอน ๑๐๐ บาท
คุณพุทธิมา นิ่มวนาดอน ๙๙ บาท
คุณปาลิกา และ ณภัทร นิ่มวนาดอน ๑๐๑ บาท
คุณ ชุติมา นิลแก้ว พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวัชรินทร์ นิลแก้ว พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณขวัญชัย พัวพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจำนงค์ ชะบา และครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณลัดดาวัลย์ ศรีมะลัย และครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณอาทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกริด กฤษณา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว ๒๙๓ บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสมศรี ธีระมั่นคง พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณธัญมน ปัญจศิล พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอรพันธ์ ยางจิต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
น.ส โชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว) ๑๐๐ บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสกุณา กองล้อม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ ๒๐๐ บาท
คุณมนัสนันท์ มาตรา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณศิระปรภา จินดาเลิศอุดมดี ๕๐๐ บาท
หนูจุก ร้านส้มตำปากทางหมู่บ้านรัตนธานี พร้อมครอบครัว ๔๐ บาท
หนูจุก ร้านส้มตำปากทางหมู่บ้านรัตนธานี พร้อมครอบครัว ต่อยอด ๔ บาท หนูศา ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ ๒ บาท
คุณชลธิชา คมขำ พร้อมครอบครัว ๑๒,๐๐๐ บาท
คุณวาสนา เรืองคำ ๒๐๐ บาท
พี่เผือก มานิตย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
พี่หนุ่ย พัชรภรณ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
หลวงพี่โต ๒๐๐ บาท
คุณปภัส นิลเกลื่อน พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
.
รวมปัจจัย ขณะนี้ ๘๒,๗๕๙ บาท
.
อัพเดท ข่าวสาร : https://www.facebook.com/DooDuangByKhunyaiklinsom/posts/10158749021743433

 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  

 • อัพเดทยอดบุญ ๑๖,๒๑๗ บาท . บอกบุญด่วนๆๆๆ คร้าาาาา ปิดยอดบุญ วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2564 #ร่วมด้วยช่วยกัน #คนไทยไม่ทิ้งกัน #เราจะช่วยเหลือไปด้วยกัน . เชิญร่วมบุ...

 • #บุญบวชพระนี้สำเร็จสำเร็จแล้วนะจ๊ะ#บุญบวชพระนี้สำเร็จสำเร็จแล้วนะจ๊ะ❌

 • บุญนี้สำเร็จแล้วนะจ๊ะสาธุ สาธุ สาธุได้ถวายปัจจัยภัตตาหาร ภิกษุ-สามเณร อบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔โดยถวายปัจจัยแล้ว(จริง) ทั้งสิ้น ๔๑,๕๒๐ บาท เรีย...

 • #บุญนี้สำเร็จแล้ว #บุญชุดยังชีพ 2 วัดนี้ สำเร็จแล้ว . ถวายปัจจัย(ยอดจริง)ทั้งสิ้น ๒๔,๕๒๘.๒๔ บาท ถวายปัจจัยชุดยังชีพ วัดวีระโชติธรรมรามและวัดตะพังคี เรียบร้อยแล้วววว จร้า ...

 • #บุญนี้สำเร็จแล้วจร้าาาาถวายปัจจัยหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ ทั้งสิ้น ๘๑,๙๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ววว._/!\_ขอโมทนาสาธุกับเจ้าภาพคุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว (เจ้าภาพหลัก) และคณะกองทานบา...

 • #บุญกฐิน48วัดนี้สำเร็จแล้วจร้าาาาาาา ถวายปัจจัย(จริง)ทั้งสิ้น ๕๗,๐๑๗ บาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว . เดิมทีที่เคยประกาศ ว่ามีเพียง ๓๕ วัด ในเขตอำเ...

 • บุญรถพยาบาลนี้สำเร็จแล้ว บุญรถพยาบาลนี้สำเร็จแล้ว ...ปิดบุญแล้วววจร้า...ถวายปัจจัยทั้งสิ้น54,520บาทเรียบร้อยแล้วขอโมทนาสาธุสาธุสาธุด้วยนะคร้าาา.ขอโมทนาสาธุร่วมกับท่านมหาเศรษฐ...

 • #บุญชุดอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลเตียงสนามนี้สำเร็จแล้ว ถวายปัจจัยบุญทั้งสิ้น ๔๑,๐๗๐ บาท ได้ชุดอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลเตียงสนาม 144 ชุด . _/i\_ ขอโมทนาสาธุ สาธุในบุญที...

 • #บุญหล่อพระองค์ที่๑๑๘นี้สำเร็จแล้ววววจร้าาาาาXXX ปิดยอดบุญหล่อพระ XXXถวายปัจจัยบุญหล่อพระฯทั้งสิ้น ๑๐๐,๒๒๓ บาทในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจร้าาาาา.ขอโมทนากับคุณธนภ...

 • #บุญทำสีองค์หลวงพ่อโสธรนี้สำเร็จแล้วววว จร้าาXXXXปิดยอดบุญ XXXXX XXXXปิดยอดบุญXXXXX ถวายปัจจัยบุญ ทำสีองค์หลวงพ่อโสธร (ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก)นี้ จำนวนทั้งสิ้น๒๓,๑๖๐บาท เรียบร้อยแล้ว (ก...

 • รายนามเจ้าภาพกฐินมหาสามัคคี วัดวีระโชติธรรมาราม 2564 . ต้นบุญคุณแหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว ๑,๐๐๐ บาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒,๐๐๐ บาท คุณแป้ม ชลธิชา และครอบครัว พร้...
Visitors: 183,169