ดวงภินทุบาทว์ อ.อรุณ ลำเพ็ญ

       ดวงภินทุบาทว์  โดย อาจารย์ อรุณ ลำเพ็ญ

    

 ปัญหาโหร : ดวงภินทุบาทว์       
----------------------------------------------  อรุณ ลำเพ็ญ
 

หน้าปัญหาโหรนี้ จะเปิดเป็นประจำทุกเล่มเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่บรรดานักโหราศาสตร์ ริเริ่ม และกำลังเรียนรู้ในโหราศาสตร์ มักเกิดปัญหาขัดข้องในการเรียน การอ่าน ตำรับตำราทั้งหลายขึ้น แล้วมักไม่รู้จะถามใคร 

ถ้าท่านเกิดปัญหาในการเรียนโหราศาสตร์นี้  โปรดจดหมายถามมาที่บรรณาธิการ พยากรณ์สาร และโปรดส่งซองจ่าหน้าถึงตัวท่านด้วย  เพราะการจะตอบปัญหาทุกปัญหาในหน้าพยากรณสาร   
อาจไม่สะดวกจะได้ตอบเป็นส่วนตัวให้ท่าน  ปัญหาใดที่น่าสนใจและประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะตอบในหน้าพยากรณสาร  

ผู้ตอบมิได้คิดจะตั้งตนเป็นสัพพัญญูอยู่ในโหราศาสตร์  เพียงปราถนาดีที่จะเป็นเพื่อนและพี่เลี้ยงให้นักโหราศาสตร์ที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการโหราศาสตร์จะได้แก้ปัญหาได้ ปัญหาใดที่ผมไม่รู้ก็จะพยายามไถ่ถามผู้รู้หาคำตอบมาให้ แต่ถ้าปัญหาใดสูงสุดเกินสติปัญญาก็จนใจตอบไม่ได้  ปัญหาโหร : ดวงภินทุบาทว์       
----------------------------------------------  อรุณ ลำเพ็ญ


เรียนอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ ที่นับถือ 

จากพยากรณ์สารเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๑  ดวงเด็กกาลกิณีกุมลัคน์ พ่อเด็กได้ระบายและอาจารย์ได้อรรถธิบายชัดเจนจนช่วยปลทุกข์ไปนั้นเป็นบทความที่ผมประทับใจผมเป็นอันมาก

และผมไม่นึกว่าตนเองจะต้องถึงสภาพเช่นเดียวกับเด็กน้อยผู้นั้นบ้าง กับชีวิตของลูกชายตัวเองเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันไม่ผิด 

บุต่รชายเกิดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ ขณะนี้อายุย่างเข้า ๖ ขวบร้อยวันพันปี ผมก็ไม่เคยสนใจดูดวงลูกชาย เพราะเห็นว่ายังเป็นเด็กไม่มีความจำเป็น และผมเองก็มิได้สันทัดในวิชาวิโหราศาสตร์ เพียงแต่ชอบอ่านพยากรณ์สาร ชอบรุ็โดยมิได้เรียน 

อยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนผู้รู้โหราศาสตร์ได้ผูกดวงลูกชายให้ และผมก็สนใจที่จะรู้อนาคตของลูกแต่เพื่อนผู้นั้นดูดวงลูกชายแล้วทำหน้าไม่ดีเลยคือถูกขยั้นขยอหนักเข้าบอกว่า 

ดวงลูกชายผมไม่ดีเลย เพราะมีดาวอังคารเป็นภินทุบาทว์  ชีวิตชะตายากไร้ทั้งเงินทอง และเกรียติยศ พูดตรงๆ ก็ว่าเอาตัวไม่รอด นั่นเอง 

-ขณะนั้นใจผมยังไม่สียใจเท่าใด เพราะเพื่อนผู้นั้นเป็นนักโหราศาสตร์ สมัครเล่นอาจดูผิได้ ในเวลาต่อมาผมได้เอาดวงลูกชายไปให้นักโหราศาสตร์ผู้ใหญ่อีกหลายท่านดู ท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อังคารเป็นภนทุบาทว์ร้ายนัก"


ตั้งแต่นั้นมาผมไม่มีความสุขเลย ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆที่ลูกชายไม่มีเค้าเลยว่าจะเสียคน เพราะเค้าเป็นเด็กน่ารัก เรียนเก่งอบรมปกครองง่าย ไม่น่าจะเป็นไป แต่คำพยากรณ์ก้องหูผมตลอดเวลา

ขอพึ่งบารมีอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญด้วย โปดให้ความสว่างแก่แก่ผมผู้มีกำลังมีความทุกข์ด้วยเถิด 

ด้วยความนับถืออย่างสูง
สมชาย สินวานิช 
........
------------------------------------------
   

เรียน คุณสมชาย สินวานิช ที่นับถือ

   ดวงชะตาลูกชายคุณเป็นภินทุบาทว์จริงตามที่บรรดานักโหราศาสตร์เขาวว่า คือ อังคารเป็นห้าแก่ลัคน์ถือว่าเป็นดาวภินทุบาทว์ให้ผลชั่วตามคำโหรโบราณท่านว่า .. มีโคลงว่าด้วยภินทุบาทว์จากคัมภีร์เก่าดังนี้ 


เสาร์เพ่งเล็งลัคน์แล้ว    อสุรา           
ภุมเมศอัษฎา              ว่าไว้
จันทร์สิบเอ็ดแก่รา        หูเล่า
อาภัพอัปภาคให้          โทษแท้   ประเหินหีน

ระวกุมมะทั้ง                 โสรา
ปัญจะแก่ลัคนา             พุธเก้า
จันทร์กับชีวา                เป็นแปด
ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า       ว่าร้อน นิรันดร์

แปลไทยเป็นไทย ก็เป็นดังนี้ 
 
  เสาร์(๗) ราหู(๘)   เล็งลัคน์ เป็นภินทุบาทว์
  อังคาร (๓)   เป็นแปดแก่ลัคนา เป็นภินทุบาทว์
  จันทร์ (๒)  เป็นสิบเอ็ดแก่ราหู เป็นภินทุบาทว์
  อาทิตย์(๑) อังคาร(๓) เสาร์(๗)   เป็นห้าแก่ลัคน์ เป็นภินทุบาทว์
  พุธ(๔)   เป็นเก้าแก่ลัคน์ เป็นภินทุบาทว์
  จันทร์(๒) พฤหัส(๕)   เป็นแปดแก่ลัคน์ เป็นภินทุบาทว์
  ศุกร์(๖)   เล็งลัคน์ เป็นภินทุบาทว์
         
คำว่า ภินทุบาทว์ มาจากคำสองคำ ผสมกัน คือ 
ภินทุ แปลว่า แตก ทำลาย , บวกด้วย...
อุบาทว์  ซึ่งแปลว่า  ผลชั่ว และไม่มีควาเป็นมงคล 
โบราณจึงเรียก ดวงแตก  มีบางโหร เขียน ภินทุบาทว์ คือ ภินทุ แปลว่า จุดหรือ เครื่องหมาย  บวกด้วยอุบาทว์  ความชั่ว 

การที่ดวงชะตามีดาวต้องภินทุบาทว์ ดาวหนึ่งดวงใด  จะถือดวงชะตาแตกไปทั้งดวงดูจะเป็นการปรักปรำดวงชะตาเกินเหตุไปสักหน่อย ดาวดวงใดต้องภินทุบาทว์ แตกทำลายก็ควรเสียหายไปเฉพาะดาวนั้นๆ หรือให้โทษเฉพาะเรื่องของดาวนั้นๆ เพราะดาวนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของดวงชะตา  มิใช่ทั้งหมดของดวงชะตา ส่วนดาวอื่นๆ อีก ๙ ดวงยังคงอยู่หน้าที่ในดวงชะตาอยู่มิได้ เสียหายไปด้วย ยังคงทำหน้าที่อยู่ตลอดไป

หมอดูชอบทายเรื่องภินทุบาทว์ ทายเสียผู้เสียคนมาแล้วมากมาย โดยมิได้แบ่งแยกดวงชะตาเป็นเรื่องๆไป จริงอยู่ดาวภินทุบาทว์นั้นให้ผลชั่วแต่ก็จะต้องดูว่าดาวภินทุบาทว์ นั้นเป็นภพอะไรเรือนอะไร เรื่องนั้นอาจเป็นโทษ ดวงชะตาคือชีวิตเสียเพียงส่วนหนึ่ง สมมุติว่าแขนเสีย ขาและอวัยวะอื่นๆ ยังทำงานอยู่ปกติ

ถ้าเล่นภินทุบาทว์ อาศัยเรือนใดบ้างก็จะทนได้แนบเนียน และมีเหตุมีผลดีขึ้น เช่นดวงบุตรชายคุณ อังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะ และเจ้าเรือนสหัสชะ ดังนั้นในจุดนี้จึงมักเกิดโทษคือการเจ้บป่วย คือสุขภาพและเพื่อนฝูงสังคม จะเป็นโทษทุกข์คอยดูแลสุขภาพและอบรมการคบเพื่อนให้เขามากสักหน่อยจะพอผ่อนเพลาได้มาก 

เพื่อให้คุณสบายใจชีวิตบุตรชายที่มีอังคารเป็นภินทุบาทว์นั้น ตกต่ำหรือผมขอยกเอาดวงบุคคลที่มีดาวภินทบาทว์มาให่ดูเป็นตัวอย่างตกต่ำจริงหรือไม่ 

#Byคุณยายกลิ่นโสม
#อ่านดวงสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
10299
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง >>ได้ที่ : baankhunyai.com 10299
Visitors: 176,790