ลักษณะดวงหมอดู ตอน2.

-  ภพมรณะ   =  ความลึกลับ สิ่งลี้ลับ ลึกลับ ซ่อนเร้น ไม่เปิดเผย (ราศีพิจิก ก็ใช้ความหมายนี้ เช่นกัน)

-  ภพศุภะ     =  สิ่งที่ยึดมั่น ครรลองชีวิต อุดมคติ ญาณหยั่งรู้  การมองการณ์ไกล(ราศีธนู ก็ใช้ความหมายนี้ เช่นกัน)

-  ภพวินาศ   =  ความลึกลับ สิ่งลี้ลับ ลึกลับ ซ่อนเร้น ไม่เปิดเผย (ในมุมมองเรื่องนี้ ภพมรณะ กับ ภพวินาศ จะเหมือนๆ กัน) (ราศีมีน ก็ใช้ความหมายนี้เช่นกัน)         พออ่านความหมาย คำอธิบาย ข้างต้นนี้แล้ว ทุกท่านก็จะสามารถเข้าใจ มองเห็นภาพรวม คร่าวๆ แล้วนะครับ ทีนี้เรามาลองพิจารณา ความสัมพันธ์ ของดาวกับภพ หรือ ดาวกับดาวดูครับ   -  ๙ กุม ลัคนา,ตนุลัคน์,ตนุเศษ = สภาพชีวิต ตัวตน จิตใจ ของเจ้าชะตา สนใจในเรื่อง ศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง อภินิหาร มหัศจรรย์ เหนือธรรมชาติ เทพเทวา รวมถึง มีเทวดาคุ้มครองประจำตัวด้วย

   -  ๐ กุม ลัคนา,ตนุลัคน์,ตนุเศษ = สภาพชีวิต ตัวตน จิตใจ ของเจ้าชะตา สนใจในเรื่อง ศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์ ความลึกลับ วิญญาณ ความตาย สิ่งที่ไม่มีตัวตน

   -  ๙ สถิต ภพศุภะ = เจ้าชะตา มีความเชื่อ ยึดมั่น ในเรื่อง ตามความหมายดาว ๙

   -  ๐ สถิต ภพศุภะ =  เจ้าชะตา มีความเชื่อ ยึดมั่น ในเรื่อง ตามความหมายดาว ๐

   -  ตนุลัคน์ อยู่ภพมรณะ, วินาศ = เจ้าชะตา มีความสนใจ ในศาสตร์ลึกลับ  โหราศาสตร์

   -  ถ้าหาก ตนุลัคน์ ไปสถิตภพมรณะแล้ว ดาวเจ้าเรือนมรณะ ไปสถิตภพมรณะของ ตนุลัคน์อีกที    หรือ ถ้าตนุลัคน์ ไปสถิตภพวินาศ แล้ว ดาวเจ้าเรือนวินาศ ไปสถิตภพวินาศของ ตนุลัคน์ อีกทีหนึ่ง อย่างนี้ จะทำให้เจ้าชะตา   เป็นผู้มีญาณหยั่งรู้ และสามารถติดต่อกับวิญญาณ  สิ่งลี้ลับได้    -  ๒-๙  =  จิตใจ ของเจ้าชะตา สนใจในเรื่อง ศาสนา ความศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง อภินิหาร มหัศจรรย์ เหนือธรรมชาติ เทพเทวา และญาณหยั่งรู้ (เหมาะที่จะเรียน ไพ่ยิปซี )

   -  ๒-๐ =  จิตใจ ของเจ้าชะตา สนใจในเรื่อง ศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์ ความลึกลับ วิญญาณ ความตาย สิ่งที่ไม่มีตัวตน และญาณหยั่งรู้ (เหมาะที่จะเรียน ไพ่ยิปซี )

   -  ๒ สถิต ภพมรณะ,วินาศ  =  จิตใจ ของเจ้าชะตา สนใจในเรื่อง ศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์ (เหมาะที่จะเรียน ไพ่ยิปซี )

   -  ๔-๙  =  เจ้าชะตามีสติปัญญา ไหวพริบดี ในเรื่อง ตามความหมายดาว ๙

   -  ๔-๐  =  เจ้าชะตามีสติปัญญา ไหวพริบดี ในเรื่อง ตามความหมายดาว ๐

   -  ๔ สถิต ภพมรณะ, วินาศ  =  เจ้าชะตามีสติปัญญา พิจารณาไตร่ตรอง ในเรื่อง ศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์ (ดาว พุธ กุมกับดาวเจ้าเรือน มรณะ ,วินาศ ก็มีความหมายเช่นเดียวกันนี้)

   -  ๕-๙  =  เจ้าชะตามีความรอบรู้ แตกฉาน ในวิชา ศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์

   -  ๕-๐  =  เจ้าชะตามีความรอบรู้ แตกฉาน ในวิชา ศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์

   -  ๕ สถิต ภพมรณะ,วินาศ  =  เจ้าชะตามีความรอบรู้ แตกฉาน ในวิชา ศาสตร์ลึกลับ โหราศาสตร์(ดาว พฤหัสบดี กุมกับดาวเจ้าเรือน มรณะ ,วินาศ ก็มีความหมายเช่นเดียวกันนี้)

         สำหรับท่านใดที่คิดจะมีอาชีพเป็น หมอดู ก็ต้องพิจารณา ภพกดุมพะ, กัมมะ, ลาภะ ว่ามีดาวเจ้าเรือนมรณะ , วินาศ , เกตุ , มฤตยู มาสถิตอยู่ไหม?  หรือ ดาวเจ้าเรือน มรณะ ,กัมมะ, วินาศ ไปสถิตอยู่ในภพ อริ , มรณะ, วินาศ หรือไม่ ? ถ้าเป็นไปตามที่ว่ามานี้ ท่านก็สามารถทำอาชีพ หมอดูได้ (แต่ในพื้นดวง ก็ต้องมีดาว ตำแหน่งดาวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ นะครับ)

          ทั้งหมดนี้ เป็นคำอธิบาย เฉพาะในมุมความหมาย ที่เกี่ยวกับ ความลึกลับ อำนาจลึกลับ ญาณหยั่งรู้ นะครับ แต่ในมุมที่กว้างขึ้นนั้น การพยากรณ์ดวงชะตา ยังมีความหมายอื่นอีก อย่างเช่น ๙ กุมลัคนา ,หรือกุม ๒ ,๔ ในภพทุสถานะ ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตา อาจเพี้ยนๆ ขี้หลงขี้ลืม มีอาการทางจิตประสาท ย้ำคิดย้ำทำ พูดจาอะไรไม่ค่อยรู้เรื่อง สภาพการดำเนินชีวิต ไม่เป็นปกติ เป็นต้น ทุกอย่างมีดีมีเสีย ในตัวมันเอง ผู้ที่มีดวงชะตา อย่างหมอดู หรือผู้มีญาณวิเศษ ถ้าจิตใจไม่ได้ตั้งมั่นใน คุณธรรม ศีลธรรม มีเหตุผล มองโลกในสภาพความเป็นจริง โอกาสเพี้ยนก็มีสูงครับ

           ส่วนเรื่องคำถามต่อมา ก็คือ แล้วถ้ามีดวงชะตา ที่พอจะเป็นหมอดูได้แล้ว (เราต้องทราบก่อนครับว่า หมอดู คือ ผู้ที่ใช้วิชา เลข๗ตัว ไพ่ป๊อก ไพ่ยิปซี พลังจิต ส่วน โหร คือ ผู้ที่ใช้ วิชาโหราศาสตร์ ราศีจักร ในการพยากรณ์) ควรเรียน หรือใช้วิชาใดดี เรื่องนี้ตอบได้ไม่ยากครับ หลักๆ ก็คืออยู่ที่ ความชอบ ความถนัด จริตของเรา ว่าเราชอบหรือมีความโน้มเอียงไปทางวิชาใด และวิชาใดที่เราศรัทธา คือ เมื่อใช้วิชาใดแล้วจะรู้สึกมั่นใจ ว่าแม่นยำ ก็วิชานั้นแหละครับ ทั้งนี้เพราะดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ก่อนจะไปกันต่อ ผมขออธิบาย ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ซึ่งในมุมมองของผม แบ่งออกเป็น ๓ สาย ได้แก่

สายที่ ๑ คือ สายวิชาการ (สายกระบวนท่า) อันได้แก่ โหราศาสตร์  , เลข ๗ ตัว , ลายมือ , โหงวเฮ้ง ,ฮวงจุ้ย เป็นต้น

สายที่ ๒ คือ สายญาณ , จิตสัมผัส (สายลมปราณ) อันได้แก่ หมอดูจิตสัมผัส , ร่างทรง ,นั่งทางใน  เป็นต้น

สายที่ ๓ คือ สายผสมระหว่างวิชาการ-ญาณ โดยใช้สื่อสัญลักษณ์ ร่วมในการออกคำพยากรณ์ อันได้แก่ ไพ่พยากรณ์ต่างๆ , หมอดูใบไม้ , เซียมซี ,อี้จิง เป็นต้น

ข้อดีของสายที่ ๑ สายวิชาการ คือ ใช้ได้ไม่จำกัด พลิกแพลงได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ของผู้ใช้  วิเคราะห์ภาพรวม เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ได้อย่างมีระบบ ชัดเจน                                                                    

ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลาในการศึกษานาน ต้องท่องจำตำรา จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่รักการอ่านซักเท่าไร

ข้อดีของสายที่ ๒ สายญาณ คือ ไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูล วันเดือนปี เวลา เกิดของเจ้าชะตา ก็สามารถออกคำพยากรณ์ได้  การได้มาของวิชา สายนี้ บางคนอาจจะไม่ยากนัก ในบางคน บางทีเมื่อถึงเวลาก็มาเอง   มักถูกจริต แบบวิถีไทยๆ เรียกศรัทธาได้ดี                                                                                                         

ข้อเสียคือ ไม่เสถียร ไม่แน่นอน ปิดๆ เปิดๆ  บางวันก็พยากรณ์ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ บางวัน บางเวลา ก็พยากรณ์ไม่ได้เลย ก็มี หรือ เช้าพยากรณ์ได้ บ่ายพยากรณ์เสีย ก็มี

ข้อดีของสายที่ ๓ สายผสม คือ เหมือนกับสายที่ ๑+๒ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูล วันเดือนปี  เวลา เกิดของเจ้าชะตา และยังสามารถ ใช้หลักวิชาในการออกคำพยากรณ์ได้ด้วย ใช้เวลาในการศึกษาไม่มากนัก เนื้อหาไม่เยอะ ถ้าจับหลักได้ก็จะง่าย   จะลึกซึ้ง ละเอียดขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความแก่กล้าของญาณบารมี

ข้อเสียคือ ก็เหมือนกับ สายที่ ๒ คือ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ถ้ามีเรื่องของญาณ , เซนส์ , จิตสัมผัส เข้าไปเกี่ยวข้อง ปัญหาที่จะตามมาก็คือ ความไม่เสถียร ของพลัง ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการประคับประคองจิต รักษาอารมณ์ วางอารมณ์ได้ดี ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่อนข้างยากมาก ใครแก้ปัญหาข้อนี้ได้ ก็ถือว่า สุดยอด ครับ

เอาล่ะ กลับมาอธิบายเรื่อง ควรจะเลือกวิชาใช้ ใดดี กันต่อครับ

กลุ่มคนที่มีความสามารถ ทางด้านจิต มีญาณหยั่งรู้ ลางสังหรณ์แม่นยำ พวกนี้อาจจะไม่ใช่นักวิชาการโหร ที่มีความรู้มากมายหลายด้าน แต่มีความสามารถ พยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ได้แก่ ลัคนา ,ตนุลัคน์ ,ดาว ๒  มีดาว  ๙ , ๐ หรือ ดาวเจ้าเรือนมรณะ ,ศุภะ, วินาศ กุมลัคนา ,ตนุลัคน์ , ดาว ๒หรือ ดาวตนุลัคน์ ไปสถิต ภพมรณะ,ศุภะ ,วินาศ  เหมาะที่จะเรียน ไพ่ยิปซี ,ไพ่พยากรณ์ต่างๆ ,   

ส่วนกลุ่มที่เหมาะจะเรียน โหราศาสตร์ ก็เป็น พวกที่มีลัคนา , ตนุลัคน์  สัมพันธ์กับดาว ๔, ๕ และดาว ๔ ,๕  สัมพันธ์ถึง ๙ ,๐ ,ภพมรณะ , ศุภะ, วินาศ หรือ ดาวเจ้าเรือน มรณะ,ศุภะ,วินาศ  กลุ่มนี้ก็จะมีความสามารถทางด้านจิต น้อยกว่ากลุ่มแรก แต่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาการ โหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์  เหมาะที่จะเรียน โหราศาสตร์ , เลข ๗ ตัว, เป็นต้น  

 Smileywith love Smiley
#คุณยายกลิ่นโสม142102100 141
#งัดแงะแกะดวงกับยายกลิ่นฯ174
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ 105 141
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด 325105100  
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม 322105145  
#เรียนโหราศาสตรไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยายกลิ่นโสม #htthttp://www.baankhunyai.com 323
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 Visitors: 176,669