คาถาเรียกหัวใจคน

                                 คาถาเรียกหัวใจคน

           

             คาถาเรียกหัวใจคน


อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ ภะคะวาติ พุทธัง ปูเชมิฯ
สวากขาโต วิญญูหิติ ธัมมัง ปูเชมิฯ
สุปฎิบันโน โลกัสสาติ สังฆัง ปูเชมิฯ

พุทธังเชยยะเมตตา สิวะลีจะมหาถโร สัพพะลภัง ภะวันตุเม
ธัมมังเชยยะเมตตา สิวะลีจะมหาเถโร สัพพะลภัง ภะวันตุเม
สังฆังเชยยะเมตตา สิวะลีจะมหาเถโร สัพพะลภัง ภะวันตุเม

พุทโธนะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตา จะ มหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา สมรี พรามณี พรหมณา ทาสี ทาสา สัพพะ สิเนหา จะปูชิโต สัพพะสุขัง จะ มหาลาถัง ภะวันตุเม สัพพะ โกรธัง วินาสสันติ

ธัมโมนะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตา จะ มหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา สมรี พรามณี พรหมณา ทาสี ทาสา สัพพะ สิเนหา จะปูชิโต สัพพะสุขัง จะ มหาลาถัง ภะวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติ

สังโฆนะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตา จะ มหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา สมรี พรามณี พรหมณา ทาสี ทาสา สัพพะ สิเนหา จะปูชิโต สัพพะสุขัง จะ มหาลาถัง ภะวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติ

พุทธัง พุทโธ พุทธัง ธัมมัง ธัมโม ธัมมัง สังฆัง สังโฆ สังฆัง
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาภัง สิทธินิรันตะรัง สิระสา นะมามิหัง อิเอหิ เอหิ สวาเอหิ เอหิ สุเอหิ เอหิ มะอะอุ จิตตัง พรหมณิยัง

พระพายเอ๋ย จงพัดเอาดวงจิตของคน ทั้งหลายมาสู่แห่งดวงจิตของข้าฯ ให้รักใคร่ข้าฯด้วยเถิด ยาวะชีวัง มิทุจิตตัง ปิยังมะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ ปะริเทวันติ เอหิ มะมะฯ

ปิโยเทวะ มะนุสสานัง
ปิโยพรหมา นะมุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง
ปิณินทริยัง นะมามิหัง ฯ

หมายเหตุ : ยายไม่มีความรู้ความสามารถอะไรในบทพุทธมนต์ที่โพสขึ้นมานะจ๊ะ  มีแต่เพียงความชอบความศรัทธาในบทพุทธมนต์นี้เป็นการส่วนตัว เท่านั้น จึงทำให้รู้สึกอยากแบ่งปันจ๊ะ 
#By_คุณยายกลิ่นโสม
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ที่: #www.baankhunyai.com
-----------------------
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai  
Visitors: 136,760