คาถา อาราธนาอัญเชิญพระและเทพฯ

                                 คาถา อาราธนาอัญเชิญพระและเทพฯ

               

              คาถา อาราธนาอัญเชิญพระและเทพฯ

สัมมา อะระหัง ข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณบิดา-มารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณผู้มีพระคุณตั้งแต่กาลก่อนถึงกาลปัจจุบัน แลเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงทุกทิศทุกชั้นจงมาชุมนุมพร้อมกัน ณ.ที่นี้

ข้าพเจ้าจะขอทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใด จงสำเร็จผลสมใจปราถนาทุกประการ อย่าได้ขัดข้องอย่าได้เสียผล จงเป็นศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทุกประการ เดชะด้วยอำนาจและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า ณ.บัดนี้

อิทธิฤทธิ พุทธนิมิตตัง ทิสวานะตัง อะหังนุกาหมายเหตุ : ยายไม่มีความสามารถอะไรในบทพุทธมนต์ที่โพส  มีแต่เพียงความศรัทธาในบทพุทธมนต์นี้เท่านั้น จึงทำให้รู้สึกอยากแบ่งปันจ๊ะ 
#By_คุณยายกลิ่นโสม
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ที่: #www.baankhunyai.com
-----------------------
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai  
Visitors: 136,766