ลัคนา ราศีกรฎ

     

ลัคนาราศีกรกฎ

ลัคนา -> ราศีกรกฎ ธาตุน้ำ
ราศีกรกฎ แปลว่า ปู  จึงใช้ "ปู" เป็นสัญลักษณ์

ราศีกรกฎ ป็นราศีธาตุน้ำ
น้ำ น้ำจะมีรูปลักษณ์ตามภาชนะ ซึ่งจะไม่มีรูปลักษณะตายตัว จึงทำให้รู้ว่าน้ำจะปรับเข้าหาภาชนะ ขั้นต้น เราก็จะทราบแล้วว่า คนลัคนาราศีกรกฎ ปรับตัวเข้ากับผู้คนอื่นได้ง่าย อ่อนโยนมาก

และเมื่อราศีกรกฎ เป็นต้นธาตุน้ำ
ต้นหมายถึงมาก หมายถึงแรก , ก่อน จึงทำให้รู้ว่าคุณลักษณะของคนลัคนาราศีกรกฎ มีการปรับเข้ากับผู้คนได้ง่ายมาก

น้ำยังหมายถึงอะไรอีก น้ำ จะไม่ส่งผลถึงความเด็ดขาด น้ำจะไม่ส่งผลถึงความแน่นอน จะไม่ส่งผลถึงความมั่นคง ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าคนลัคนาราศีกรกฎ นอกจากจะปรับตัวเข้ากับผู้คนแล้ว ยังเป็นคนที่ไม่เด็ดขาด ไม่แน่นอน ตามคุณลักษณะ ราศีธาตุน้ำ

ราศีกรกฎ ธาตุน้ำ (ต้น) มีดาวจันทร์ ๒ เป็นเจ้าเรือน
ดาวจันทร์ ๒ เป็นดาวธาตุดิน ดินย่อมให้ความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น ความหนักแน่น
แต่ดาวจันทร(๒) ธาตุอยู่ราศีธาตุน้ำ ย่อมทำให้ดินอย่างดาวจันทร์ เหลว


และเมื่อดินอย่างดาวจันทร์ เป็นดินเหลว จึงทำให้รู้ว่า ดาวจันทร์(๒) ในราศีกรกฎ หาความมั่นคงได้ยาก จึงทำให้ดาวจันทร์(๒) ขาดความมั่นคง ขาดความหนักแน่น แต่อย่างไรเสียก็ดาวจันทร์ ยังคงสภาวะธาตุดินอยู่ เพียงแต่ ขาดความมั่นคง ขาดความหนักแน่น เท่านั้น

สถานที่ ก็จะเป็นตามธาตุน้ำ คือ ใก้ลน้ำ ลำธาร ลำคลอง ทะเลสาบ ที่ๆมีน้ำท่วม ที่ชายน้ำ ชายทะเล หาดทราย ใก้ลบ่อน้ำ เขื่อน บ่อเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ ท่าน้ำ ท่าเรือ ถนนเลียบแม่น้ำ สถานที่ริมน้ำ โรงเพาะสัตวน้ำ สระว่ายน้ำ

ดาวจันทร์ (๒) หมายถึง แม่ สตรี ครอบครัว หวั่นไหว อ่อนไหว ใจอ่อน ขี้สงสาร การเอาใจใส่ การเอื้อเฟื้อเผ่อแผ่ เรียบง่าย อบอุ่น รักสงบ ชอบอยู่กับครอบครัว การผูกพันธ์ การช่วยเหลือเกื้อกูล มีระเบียบวินัย การเป็นผู้ตาม การไม่กระตือรือร้น บุคลิกภาพอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนิ่มนุ่มนวล หากเป็นการทำงานก็จะค่อยๆทำ ไม่รีบไม่ร้อน ทำงานช้า


ฉะนั้นเราจึงรุ้ว่า คนลัคนาราศีกรกฎ เป็นคนอ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่าย ไม่มั่นคง ขาดความหนักแน่น ชอบที่จะอยู่กับครอบครัว มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้คน มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพี่น้อง ชอบอะไรเรียบๆง่ายๆ ไม่ค่อยมีกระตือรือร้น ดูเป็นคนไม่หนักแน่น จะทำอะไรมักทำตัวเป็นผู้ตามเสมอๆ

 Smileywith love Smiley
#คุณยายกลิ่นโสม142102100 141
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด105100
#เรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ325105 141
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม 322105145  
#เรียนโหราศาสตรไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยายกลิ่นโสม #htthttp://www.baankhunyai.com 323
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 
Visitors: 155,451