ลัคนาราศีกรฎ

ยังลงเนื้อหาข้อมูล ยังไม่ครบ นะจ๊ะ
 
 
ลัคนาราศีกรกฎ
ลัคนาราศีกรกฎ  ธาตุน้ำ 
น้ำ น้ำจะมีรูปลักษณ์ตามภาชนะ ซึ่งจะไม่มีรูปลักษณะตายตัว จึงทำให้รู้ว่าน้ำจะปรับเข้าหาภาชนะ ฉะนั้นเราก็จะทราบเบื้องต้นแล้วว่า คนลัคนาราศีกรกฎ ปรับเข้ากับผู้คนอื่นได้ง่าย
 
ราศีกรกฎ เป็นต้นธาตุน้ำ
น้ำมีลักษณะเป็นอย่างไรนะ น้ำไม่มีรุปลักษณ์ น้ำจะมีรูปลักษณ์ตามลักษณะของภาชนะ นั่นก็หมายความว่าคนราศีกรกฎมีลักษณะเป็นคนว่าตามผู้อื่น คล้อยตามผู้อื่น 

ต้น หมายถึงมาก จึงทำให้รู้ว่าคุณลักษณะของคนลัคนาราศีกรกฎ จึงมีคุณลักษณะการปรับเข้ากับผู้คนได้ง่ายมากๆๆ

น้ำยังหมายถึงอะไรอีก น้ำ ไม่ให้ผลถึงความเด็ดขาด น้ำจะไม่ส่งผลถึงความแน่นอน จะไม่ส่งผลถึงความมั่นคง ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าคนลัคนาราศีกรกฎ นอกจากจะปรับตัวเข้ากับผู้คนแล้ว ยังเป็นคนที่ไม่เด็ดขาด ไม่แน่นอน ตามคุณลักษณะ ราศีธาตุน้ำ 
 
ราศีกรกฎต้นธาตุน้ำ มีดาวจันทร์(๒) เป็นเจ้าเรือน
ดาวจันทร์ ๒ เป็นดาวธาตุดิน ดินย่อมให้ความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น ความหนักแน่น แต่ดินอย่างดาวจันทร์ เป็นดินเหลว จึงทำให้รู้ว่า ดาวจันทร์(๒) ในราศีกรกฎ ขาดความมั่นคง ขาดความหนักแน่น แต่อย่างไรเสียก็ดาวจันทร์ ยังคงสภาวะธาตุดินอยู่ เพียงแต่ ขาดความมั่นคง ขาดความหนักแน่น เท่านั้น 

ดาวจันทร์ (๒) หมายถึง แม่ สตรี ครอบครัว หวั่นไหว อ่อนไหว ใจอ่อน ขี้สงสาร การเอาใจใส่ เรียบง่าย อบอุ่นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสงบ ชอบอยู่กับครอบครัว การผูกพันธ์  การช่วยเหลือเกื้อกูล มีระเบียบวินัย การเป็นผู้ตาม การไม่กระตือรือร้น บุคลิกภาพอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนิ่มนุ่มนวล 

นับทางลัคนาโลก ราศีกรกฎเป็นเจ้าเรือนพันธุ
พันธุหมายถึง แม่ ความเป็นครอบครัว บ้าน รากฐาน รากเหง้า ความผูกพันธ์ ความเป็นปึกแผ่น ทรัพยสินขนาดใหญ่ ภูมิลำเนา บ้านเกิด 

เมื่อเราอ่านทางลัคนาโลกซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุ จึงทำให้รู้ว่าคนลัคนาราศีกรกฎ ที่มีดาวจันทร์(๒) เป็นเจ้าเรือนเกษตรนี้ เป็นคนรักครอบครัว ผูกพันธ์กับครอบครัว ต้องการความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่นเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย การมีระเบียบวินัยในที่อยู่อาศัย การได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัว

ฉะนั้นเราจึงรู้ว่า คนลัคนาราศีกรกฎ เป็นคนอ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่าย ชอบที่จะอยู่กับครอบครัว มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้คน มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพี่น้อง ผูกพันกับครอบครัว ชอบอะไรเรียบๆง่ายๆ ไม่ค่อยมีกระตือรือร้น ดูเป็นคนไม่หนักแน่น จะทำอะไรมักทำตัวเป็นผู้ตามเสมอๆ

และเมื่อในราศีกรกฎมีดาวจันทร์(๒) ซึ่งเป็นตนุลัคน์ 
ตนุลัคน์ หมายถึง ตัวตนของเจ้าชะตา บุคคลิก บ่งถึงวาสนา สิ่งที่ที่เจ้าชะตาเกี่ยวข้อง วิถีของเจ้าชะตา 

เมื่อตนุลัคน์ของเจ้าชะตา เป็นดาวจันทร์(๒) นั่นก็หมายความว่า เจ้าชะตาจะมีบุคลิก สุภาพ อ่อนโยน ดูใจดี แต่ดูมีความอ่อนไหวง่าย ใครว่าสิ่งใดก็จะมีการคล้อยตามได้ง่าย ใช้ชีวิตไม่หวือหวา ชอบใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆ ไม่ค่อยกระตือรือร้น มีความใส่ใจในครอบครัว มีความผูกพันธ์กับครอบครัว ชอบความมั่นคง แต่เป็นคนดูไม่หนักแน่น 

แต่ดาวจันทร์(๒) สถิตราศีกรกฎ นั่นหมายความว่า จันทร์ได้ตำแหน่งเกษตร 
เกษตร หมายถึง มั่นคง ถาวร เป็นปึกแผ่น  
เมื่อจันทร์ เข้าสถิตราศีกรกฎ ได้ตำแหน่งเกษตร นั่นก็หมายความว่า เจ้าชะตามีความมั่นคง แบบดาวจันทร(๒) 

จึงทำให้รู้ว่าเจ้าชะตา เป็นจะมีบุคลิก สุภาพ อ่อนโยน ดูใจดี แต่ดูมีความอ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่าย ใครว่าสิ่งใดก็จะมีการคล้อยตามได้ง่าย ใช้ชีวิตไม่หวือหวา ชอบใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆ ไม่ค่อยกระตือรือร้น มีความใส่ใจในครอบครัว มีความผูกพันธ์กับครอบครัว ชอบความมั่นคง แต่เป็นคนดูไม่หนักแน่น คนอ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่าย ชอบที่จะอยู่กับครอบครัว มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้คน มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพี่น้อง มีผูกพันธ์กับครอบครัว ชอบอะไรเรียบๆง่ายๆ ไม่ค่อยมีกระตือรือร้น ดูเป็นคนไม่หนักแน่น จะทำอะไรมักทำตัวเป็นผู้ตามเสมอๆ  เจ้าชะตาชอบที่จะอยู่นิ่งๆ ไม่ได้ชอบทำอะไรแบบเสี่ยงๆ ปลอดภัยไว้ก่อนว่าง้านเถอะ เรามานเป็นหญิงนี่นา

ความที่ดาวจันทร์ ถูกสร้างจากนางฟ้า 15 ตน นางฟ้าก็คือผู้หญิงแร่ะนะ ผู้หญิงคนเดียวก็เรื่องเยอะ เรื่องมาก มากเร่องเยอะแยะอยู่แล้ว แล้วนี่นางฟ้า 15 คนเชียวนะ ยายก็มันก็เรื่องเยอะมากกก มากเรื่องเยอด้วย ว่าไหมคะ 

ฉะนั้นเมื่อเรารวมความหมายจากข้างต้นแล้ว ยายก็เพิ่มเติมอีกนะ จันทร์น่ะเป็นหญิงใช่ไหม มันก็จะติดชอบพูด ชอบคุย ชอบเม้าส์มอยส์นิดๆ นินทาหน่อย ซึ่งมันก็สามารถไปสู่ปัญหาได้นั่นเอง 
 

ลัคนาราศีกรกฎ

ลัคนา -> ราศีกรกฎ ธาตุน้ำ
ราศีกรกฎ แปลว่า ปู  จึงใช้ "ปู" เป็นสัญลักษณ์

ราศีกรกฎ ป็นราศีธาตุน้ำ
น้ำ น้ำจะมีรูปลักษณ์ตามภาชนะ ซึ่งจะไม่มีรูปลักษณะตายตัว จึงทำให้รู้ว่าน้ำจะปรับเข้าหาภาชนะ ขั้นต้น เราก็จะทราบแล้วว่า คนลัคนาราศีกรกฎ ปรับตัวเข้ากับผู้คนอื่นได้ง่าย อ่อนโยนมาก

และเมื่อราศีกรกฎ เป็นต้นธาตุน้ำ
ต้นหมายถึงมาก หมายถึงแรก , ก่อน จึงทำให้รู้ว่าคุณลักษณะของคนลัคนาราศีกรกฎ มีการปรับเข้ากับผู้คนได้ง่ายมาก

น้ำยังหมายถึงอะไรอีก น้ำ จะไม่ส่งผลถึงความเด็ดขาด น้ำจะไม่ส่งผลถึงความแน่นอน จะไม่ส่งผลถึงความมั่นคง ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าคนลัคนาราศีกรกฎ นอกจากจะปรับตัวเข้ากับผู้คนแล้ว ยังเป็นคนที่ไม่เด็ดขาด ไม่แน่นอน ตามคุณลักษณะ ราศีธาตุน้ำ

ราศีกรกฎ ธาตุน้ำ (ต้น) มีดาวจันทร์ ๒ เป็นเจ้าเรือน
ดาวจันทร์ ๒ เป็นดาวธาตุดิน ดินย่อมให้ความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น ความหนักแน่น
แต่ดาวจันทร(๒) ธาตุอยู่ราศีธาตุน้ำ ย่อมทำให้ดินอย่างดาวจันทร์ เหลว


และเมื่อดินอย่างดาวจันทร์ เป็นดินเหลว จึงทำให้รู้ว่า ดาวจันทร์(๒) ในราศีกรกฎ หาความมั่นคงได้ยาก จึงทำให้ดาวจันทร์(๒) ขาดความมั่นคง ขาดความหนักแน่น แต่อย่างไรเสียก็ดาวจันทร์ ยังคงสภาวะธาตุดินอยู่ เพียงแต่ ขาดความมั่นคง ขาดความหนักแน่น เท่านั้น

สถานที่ ก็จะเป็นตามธาตุน้ำ คือ ใก้ลน้ำ ลำธาร ลำคลอง ทะเลสาบ ที่ๆมีน้ำท่วม ที่ชายน้ำ ชายทะเล หาดทราย ใก้ลบ่อน้ำ เขื่อน บ่อเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ ท่าน้ำ ท่าเรือ ถนนเลียบแม่น้ำ สถานที่ริมน้ำ โรงเพาะสัตวน้ำ สระว่ายน้ำ

ดาวจันทร์ (๒) หมายถึง แม่ สตรี ครอบครัว หวั่นไหว อ่อนไหว ใจอ่อน ขี้สงสาร การเอาใจใส่ การเอื้อเฟื้อเผ่อแผ่ เรียบง่าย อบอุ่น รักสงบ ชอบอยู่กับครอบครัว การผูกพันธ์ การช่วยเหลือเกื้อกูล มีระเบียบวินัย การเป็นผู้ตาม การไม่กระตือรือร้น บุคลิกภาพอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนิ่มนุ่มนวล หากเป็นการทำงานก็จะค่อยๆทำ ไม่รีบไม่ร้อน ทำงานช้า


ฉะนั้นเราจึงรู้ว่า คนลัคนาราศีกรกฎ เป็นคนอ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่าย ไม่มั่นคง ขาดความหนักแน่น ชอบที่จะอยู่กับครอบครัว มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้คน มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพี่น้อง ชอบอะไรเรียบๆง่ายๆ ไม่ค่อยมีกระตือรือร้น ดูเป็นคนไม่หนักแน่น จะทำอะไรมักทำตัวเป็นผู้ตามเสมอๆ

 
 Smileywith love Smiley
#By_คุณยายกลิ่นโสม 102 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม 105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 102
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          
Smileywith love Smiley
#By_คุณยายกลิ่นโสม 102 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม 105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 102
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          
Visitors: 178,801