ความหมาย ดาวคู่อาทิตย์ จันทร์

    

      พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์ 

อาทิตย์ หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอาทิตย์)
 
เมื่อดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวใด ย่อมส่งผลให้ดาวอาทิตย์ ไม่บริสุทธิ์ ย่อมถูกของคุณลักษณะของดาวร่วมเรือนกลืนไป ทำให้ดาวอาทิตย์ไม่ส่งผลของดาวอาทิตย์อย่างเต็มที่ ยิ่งดาวอาทิตย์มีดาวร่วมเรือนกันหลายดวง ย่อมทำให้ดาวอาทิตย์ ถูกคุณลักษณะของดาวหลายๆดวง กลืนเข้าสู่ดาวอาทิตย์ ย่อมทำให้ ดาวอาทิตย์ กลืนลักษณะนิสัย กลืนบุคลิกท่าทางฯ ทำให้คุณลักษณะของดาวอาทิตย์หย่อนลงนั่นเอง
 
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีใด เรือนใด และร่วมกับดาวใด ที่จะทำให้ดาวอาทิตย์ส่งผลนั้น มีอิทธิพลมากหรือน้อย ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเราจะมาอ่านกันไปในลำดับไป         


 

         พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - จันทร์(๒) คู่ครัวเรือน คู่สามีภรรยา ส่งผลถึงเรื่องราวในครอบครัว 

อาทิตย์ หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอาทิตย์)

จันทร์ หมายถึง ผู้ตาม  พระราชินี ผู้หญิง ความใส่ใจ การเอาใจ การโอบอ้อมอารี การโอนอ่อนผ่อนตาม การรับใช้ การดูแล (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวจันทร์)

อาทิตย์(๑)_จันทร์(๒) จึงแสดงผลถึงเรื่องราวในครอบครัว เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเล็กๆย่อยๆ กลุ่มคณะเล็กๆ การกระทบกระทั่ง การขัดแย้งที่ไม่รุนแรง  ไม่ใช่สอดคล้องกันซะทีเดียว เรื่องราวในกลุ่มเล็กๆ 
บ่งถึงความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อ

ด้านดี  เป็นเรื่องความสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มคณะ การเป็นกันเองประดุจคนในครอบครัว การใส่ใจดูแลกัน มีความจุกจิกแบบเล็กๆน้อยๆ ไม่ถึงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต  มีทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม ถ้าเป็นนายก็ใส่ใจลูกน้อง  ลูกน้องก็เอาใจใส่เชื่อฟังเจ้านาย

ด้านเสีย มักมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มคน ในหมู่คณะ  มีปัญหาเกิดจากการใช้อำนาจเกินไป การไม่เกรงอกเกรงใจ มักมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆ จนบานปลาย การแตกความสามัคคีแบบเล็กๆ ไม่ใหญ่โต 

 หมายเหตุจ๊ะ : โหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในบล๊อคนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะ 

Visitors: 132,316