ความหมายพระเคราะห์คู่ดาว

    

พระเคราะห์คู่ดาว มีความสำคัญในการอ่านดวงในการพยากรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจำในความหมายของดาวแต่ละดวง  นำมาผสมนำมาออกคำทำนาย ซึ่งในสมัยโบราณจะใช้พระเคราะห์คู่ดาวหลักๆ ที่ก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมา ก็คือ ..

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่ธาตุ .. 
อาทิตย์ (๑) - เสาร์ (๗) = คู่ธาตุไฟ    
จันทร์ (๒) - พฤหัส (๕) = คู่ธาตุดิน    
อังคาร (๓) - ราหู (๘) = คู่ธาตุลม  
พุธ (๔) - ศุกร์ (๖)  = คู่ธาตน้ำ

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่มิตร .. 
อาทิตย์ (๑) - พฤหัส (๕)
จันทร์ (๒) - พุธ (๔)
อังคาร (๓)  - ศุกร์ (๖) 
เสาร์ (๗) - ราหู (๘)

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่สมพล ..
อาทิตย์ (๑)  - ศุกร์ (๖) 
จันทร์ (๒) - ราหู (๘)
อังคาร (๓) - พฤหัส (๕)
พุธ (๔) - เสาร์ (๗)

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่ศัตรู .. 
อาทิตย์ (๑) - อังคาร (๓)
จันทร์ (๒) - พฤหัส (๕)
พุธ (๔) - ราหู (๘)
ศุกร์ (๖)  - เสาร์ (๗)
 
และส่วนพระเคราะห์คู่ดาวอื่นๆเราจะใช้อ่านดวงตามปกติแต่คู่ดาวอื่นๆนั้นอ่อนกำลังกว่าเท่านั้นเอง  ซึ่งจะมี

อาทิตย์ (๑) - จันทร์ (๒)
อาทิตย์ (๑) - พุธ (๔)
อาทิตย์ (๑) - ราหู (๘)
อาทิตย์(๑) - เกตุ (๙)
อาทิตย์ (๑) - มฤตยู (๐)

จันทร์ (๒) - อังคาร (๓)
จันทร์ (๒) - ศุกร์ (๖) 
จันทร์ (๒) - เสาร์ (๗)
จันทร์ (๒) - เกตุ (๙) 
จันทร์ (๒) - มฤตยู (๐) 

อังคาร (๓) - พุธ (๔) 
อังคาร (๓ - เสาร์ (๗) 
อังคาร (๓) - เกตุ (๙ ) 
อังคาร (๓) - มฤตยู (๐) 
 
พุธ(๔) - พฤหัส(๕)
พุธ(๔) - เกตุ(๙) 
พุธ(๔) -มฤตยู(๐) 
 
พฤหัส(๕) - ศุกร์ (๖) 
พฤหัส(๕) - เสาร์ (๗) 
พฤหัส(๕) - ราหู (๘) 
พฤหัส(๕) - เกตุ (๙) 
พฤหัส (๕) - มฤตยู (๐) 
 
ศุกร์ (๖) - ราหู (๘) 
ศุกร์ (๖) - เกตุ (๙) 
ศุกร์ (๖) - มฤตยู (๐) 
 
เสาร์ (๗) - เกตุ (๙) 
เสาร์ (๗) - มฤตยู (๐)
 

ราหู(๘) - เกตุ (๙) 
ราหู(๘) - มฤตยู (๐) 

เกตุ (๙) - มฤตยู (๐) 

จะเห็นว่าความหมายของพระเคราะห์คู่ดาวต่างๆ ของวิชาโหราศาสตร์นั้น  แต่ละคู่ดาวจะมีกำลังสนับสนุน ส่งเสริม เกื้อกูล หรือแม้นแต่หักล้างกัน ซึ่งเป็นจะการสนับสนุน ส่งเสริม เกื้อกูล หรือแม้นแต่หักล้างกัน ต้องดูจากธาตุ และภพเรือนไหน นั่นเอง

ในโหราศาสตร์ไทยเรามีความหมายดาว ที่แปลได้หลายความหมาย  ไม่ว่าจะเป็น บุคคล  สถานที่  เหตุการณ์  สิ่งของ  สภาวะอารมณ์  อุปนิสัยฯ  เมื่อนำดาวมาอ่านร่วมยิ่งทำให้การอ่านเป็นดาวคู่นี้ มีความหลายหลากมากขึ้น ยิ่งทำให้ออกทำนายได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเอง  

ส่วนความหมายพระเคราะห์คู่ดาวที่รวบรวมมานี้ มาจากตำราของอาจารย์โหรฯ  จากหลายตำรา และกรณีที่ศึกษาหลากหลายอาจารย์  ในหนึ่งคู่ดาวก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปมากขึ้น  บางอาจารย์บ้างก็ว่าดี  บางอาจารย์บ้างก็ว่ากลางๆ  บางอาจารย์บ้างก็ว่าเสีย  ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสพการณ์ของท่านอาจารย์นั้นๆนั่นเอง   ซึ่งท่านทั้งหลายจะจดบันทึกเก็บเป็นสถิติเอาไว้  และนำมาถ่ายทอดสู่ต่อผู้ศึกษาและสนใจ ซึ่งใช้ในการประกอบการอ่านดวงต่อไป     
 
 

   พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - จันทร์(๒) คู่ครัวเรือน คู่สามีภรรยา ส่งผลระดับปานกลางไม่ว่าจะด้านดีหรือไม่ดี 

อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอาทิตย์)

จันทร์(๒) หมายถึง ผู้ตาม  พระราชินี ผู้หญิง ความใส่ใจ การเอาใจ การโอบอ้อมอารี การโอนอ่อนผ่อนตาม การรับใช้ การดูแล (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวจันทร์(๒))

อาทิตย์(๑)_จันทร์(๒) จึงแสดงผลถึงเรื่องราวสภาวะในครอบครัว เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเล็กๆย่อยๆ กลุ่มคณะเล็กๆ การกระทบกระทั่ง การขัดแย้งที่ไม่รุนแรง  ไม่ใช่สอดคล้องกันซะทีเดียว เรื่องราวในกลุ่มเล็กๆ บ่งถึงความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อ

การร่วมธาตุ ดาวอาทิตย์(๑)ธาตุไฟ และดาวจันทร์(๒)ธาตุดิน ไฟย่อมทำให้ดินเกิดกระด้างแข็ง ส่งผลให้เกิดสภาวะแห่งความยุ่งยากใจ ความกดดันในเรื่องของจิตใจ

ด้านดี  เป็นเรื่องความสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มคณะ การเป็นกันเองประดุจคนในครอบครัว การใส่ใจดูแลกัน มีความจุกจิกแบบเล็กๆน้อยๆ ไม่ถึงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต  มีทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม ถ้าเป็นนายก็ใส่ใจลูกน้อง  ลูกน้องก็เอาใจใส่เชื่อฟังเจ้านาย

ด้านเสีย มักมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มคน ในหมู่คณะ  มีปัญหาเกิดจากการใช้อำนาจเกินไป การไม่เกรงอกเกรงใจ มักมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆ จนบานปลาย การแตกความสามัคคีแบบเล็กๆ ไม่ใหญ่โต 
 
       พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - พุธ(๔) = คู่วิชาการ 

อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์
  (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)
พุธ(๔) หมายถึง การพูดคุย การสื่อสาร การเจรจา ชอบที่จะติดต่อ 
  (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวพุธ )
 
อาทิตย์(๑)_พุธ(๔)  โดยทั่วไป แสดงผลถึงสภาวะแห่งเข้าสังคม การติดต่อ เรื่องราวในการพูดคุย การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้อะไรได้ไว มีปฎิภาณดี  ชอบพูดชอบคุย ชอบที่จะติดต่อสื่อสาร  การเจรจาธุรกิจการค้า คู่มือ เอกสารสัญญา  

การร่วมธาตุ ดาวอาทิตย์(๑)ธาตุไฟ และดาวพุธ(๔)ธาตุน้ำ เมื่อน้ำเจอไฟจึงทำให้เสมือนน้ำเดือด ชีวิตจึงสภาวะแห่งการไม่นิ่ง มีความคิดแห่งพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม
 
ด้านดี  เป็นนักพูดที่ดี  เหมาะแก่การติดต่อ ประสานงาน  คล่องแคล่วทางด้านการพูดและเอกสาร มีเทคนิคในการพูดคุย  ชอบศึกาหาความรู้ไปเรื่อยๆ  เป็นคนที่เก็บทริคเก็บเทคนิคได้ดี  ครูพักลักจำเก่ง
 
ด้านเสีย มักจะพูดจาอะไรจากเกินจริง ชอบที่ขะยกตนข่มท่าน พูดจใหญ่โต  มีความยุ่งยากในด้านการวางแผน และเอกสาร  เสียเปรียบด้านสัญญา มักเก็บความลับไม่อยู่ 
 
    พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - ราหู(๘) = คู่สว่างคู่มืด คู่ทะเยอทะยาน
 
อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)

ราหู(๘) หมายถึง ลุ่มหลง มัวเมา ผิดพลาด เจ้าเล่ห์ หลงผิด ทางอบาย   (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวราหู )
 
อาทิตย์(๑) - ราหู(๘) โดยทั่วไป แสดงเรื่องราวผูกพันถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน แต่ก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้เป็นผู้รู้เรื่องราวรอบตัวได้ดี เรียนรู้ทั้งสิ่งถูกและสิ่งผิด  สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง มีความสามารถเฉพาะตัวดี มักหลงหรือยึดติดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นระยะสั้นๆ เช่นบ้าเรียนก็เรียนเป็นพักๆ  หากบ้างานก็จะบ้างานไปเลยช่วงหนึ่ง 

การร่วมธาตุ ดาวอาทิตย์(๑)ธาตุไฟ และราหู(๘)ธาตุลม แสดงถึงสภาวะการผันผวน กลับไปมา แสดงการปรับตัวในการดำเนินชีวิต
 
ด้านดี  แสดงถึงการมีความรู้รอบด้าน เป็นคนที่มีปรับตัวเข้ากับสภาวะต่างๆได้ดี มีความมีเล่ห์มีเหลี่ยมชั้นเชิง มีความคล่องแคล่วสูงในการทำงาน  หรือในกิจการที่ทำ ทำงานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ หรือจะผิดกฎหมาย  ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยได้ดี มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสูง  มักมีเหตุต้องเดินทางบ่อยๆ  มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่เสมอๆ 
 
ด้านเสีย แสดงถึงการผันผวน การขึ้นๆลงๆของชีวิต การเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความซื่อตรง  มีการยึดติดหรือหลงติดในอำนาจ การคดโกง การทุจริต มีความผิดพลาดเกิดจากการหลงผิด มักถูกผูกมัดด้วยข้อตกลงสัญญา มีความหมายผูกติดกับคำว่าตัดไม่ตายขาดไม่ขาดใช้กับคนที่สนิท จะญาติพี่น้องหรือไม่ก็ได้ มักพลัดพรากจากบิดา มีปัญหาเรื่องสายตา  (อาทิตย์หมายถึงสายตา  ราหูหมายถึงมัว ไม่ชัด ผิดพลาด ) 

           
     พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - เกตุ(๙) = 
คู่ส่งเสริม
 
อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์
   (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)

เกตุ (๙) หมายถึง จิตวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ งอก ต่อ เติม เพิ่ม เสริม ขยาย 
   (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวเกตุ )
 
อาทิตย์(๑) - เกตุ(๙) โดยทั่วไป แสดงถึงด้านส่งเสริมให้ความหมายของอาทิตย์ รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะได้จะด้านดีและด้านเสีย
 
ด้านดี มีผู้คนเคารพนับถือมาก มีจุดมุ่งหวังเป้าหมายในชีวิตสูง มีคนมุ่งมั่นมาก รักเกรียติรักศักดิ์ศรีมาก มีความเป็นผู้นำสูง รับผิดชอบสูงมาก 

ด้านเสีย
 มีความทะนงตัวมากเกินไป ติดเกรียติติดศักดิ์ศรี  ชื่นชมในลาภยศถึงเข้าขั้นลุ่มหลงแต่จะไม่เหมือนแบบราหู  ชอบใช้อำนาจตามใจตัวเอาแต่ใจ   อารมณ์ผันผวนขึ้นๆลงๆ มักยุ่งวุ่นวายในเรื่องชื่อเสียง หน้าตา


 
 
      พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - มฤตยู(๐) 
คู่กดดัน คู่แปลกแยก
 
อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์
   (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)
มฤตยู (๐) หมายถึง อาเภท  ไกล อิสระ ลึกลับ 
   ( อ่านควมหมายเพิ่มเติมได้ที่ มฤตยู)
 
อาทิตย์(๑) - มฤตยู (๐) แสดงถึงด้านความกดดัน  การบีบคั้นของตัวเองเพื่อจะให้ได้มาถึงความสำเร็จ หรือเป้าหมาย เป็นคนที่ดูลึกลับเข้าใจยากและมีอิทธพล มีความคิดความทันต่อเหตุการณ์  นอกกรอบนอกกฎ  มักมีความคิดแปลกแยกนอกกรอบของสังคม นักวิเคราะห์  นักวิทยาศาสตร์  นักจิตศาสตร์  ไอเดียดีแต่แปลก  มักทำตัวสุดโต่ง 
 
ด้านดี    มีความเชื่อมั่นสูงมากๆ มีสติปัญญาที่สามารถเอาชนะอุปสรรค  มีความสารถพิเศษเฉพาะตัว มีไอเดียความคิดที่ดีแบบแปลกๆ  มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ที่ไม่เหมือนใคร  มักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ที่คนทั่วไปจะเข้าใจ  นักประดิษฐกรรม 
 
ด้านเสีย  เป็นคนเจ้าโทสะโมหะได้ง่าย แต่จะเอะอะโวยวาย  เอาแต่ใจสูง ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดรวดเร็วเกินไปจนเกิดความเสียหาย มักใช้กฎเกณฑ์มาตราตนเองมาเปรียบเทียบหรือเป็นมาตรวัดผู้อื่น  เป็นคนยะโส โอหังค์  ชีวิตมักขาดความสุข  เป็นไปได้ว่า มักกำพร้าบิดา หรือ ไม่ว่าอาจจะมีปัญหาทางสายตา มักมีเหตุในชีวิตผกผัน เป็นคนนอกลู่นอกทาง คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน แหกคอ

 
ความหมายดาวคู่ จันทร์(๒)  อังคาร(๓) = คู่กังวล คู่หวาดระแวง
ดาวคู่นี้ส่งผลให้อิทธิพลปานกลาง 
 
จันทร์ หมายถึง ผู้ตาม  พระราชินี ผู้หญิง ความใส่ใจ การเอาใจ การโอบอ้อมอารี การโอนอ่อนผ่อนตาม การรับใช้ การดูแล
    (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวจันทร์)
 
อังคาร(๓) ขยันขันแข็ง ความกระตือรือร้น ความกล้า การเอาชนะ ความรุนแรง นักรบ
  (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอังคาร)
 
การแปรธาตุ ระหว่างดาวจันทร์ธาตุดิน และดาวอังคารธาตุลม  จึงทำให้ส่งผลถึงความผันผวนของจิตใจ 
 
ความหมายดาวคู่ จันทร์(๒)  อังคาร(๓)  โดยทั่วไป จะหมายถึง การเอาอกเอาใจใส่ ความระมัดระวัง การรอบคอบ  การคบชู้  การหมุนเงิน การกล้าแสดงออกของความรู้สึกของจิตใจ 
 
ด้านดี แสดงถึงสภาวะแห่งความระมัดระวัง ความรอบคอบ การกล้าที่แสดงภาวะที่แท้จริงออกของจิตใจ
 
ด้านเสีย แสดงถึงสภาวะแห่งความกังวล ความหวาดระแวง ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ 
 
พระเคราะห์ดาวคู่ จันทร์(๒) - ศุกร์(๖)
พระเคราะห์ดาวคู่ จันทร์(๒) - เสาร์(๗) = คู่พลัดพราก 
พระเคราะห์ดาวคู่ จันทร์(๒) - เกตุ(๙)
พระเคราะห์ดาวคู่ จันทร์(๒) - มฤตยู(๐)
พระเคราะห์ดาวคู่ อังคาร(๓) - พุธ(๔) = คู่วิวาทะ  คู่ปากเสียง
พระเคราะห์ดาวคู่ อังคาร(๓) - เสาร์(๗) = คู่หักล้าง คู่ปฎิวัติ
พระเคราะห์ดาวคู่ อังคาร(๓) - เกตุ(๙)
พระเคราะห์ดาวคู่ อังคาร(๓) - มฤตยู(๐)
พระเคราะห์ดาวคู่ พุธ(๔) - พฤหัส(๕)
พระเคราะห์ดาวคู่ พุธ(๔) - เกตุ(๙)
พระเคราะห์ดาวคู่ พุธ(๔) - มฤตยู(๐)
พระเคราะห์ดาวคู่ พฤหัส(๕) - ศุกร์(๖)
พระเคราะห์ดาวคู่ พฤหัส(๕) -เสารฺ์(๗)  = คู่พระคู่โจร 
พระเคราะห์ดาวคู่ พฤหัส(๕) -ราหู(๘)
พระเคราะห์ดาวคู่ พฤหัส(๕) -เกตุ(๙)
พระเคราะห์ดาวคู่ พฤหัส(๕) -มฤตยู(๐)
พระเคราะห์ดาวคู่ ศุกร์(๖) - ราหู(๘)
พระเคราะห์ดาวคู่ ศุกร์(๖) - เกตุ(๙)
พระเคราะห์ดาวคู่ ศุกร์(๖) - มฤตยู(๐)
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 164,282