อาทิตย์ (๑) กุมลัคน์

       

     อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์  

อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์  จะเป็นไงนะ
ลัคน์ หรือ ลัคนา หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อมของเจ้าชะตา ลักษณะบุคลิก หรือสิ่งที่เจ้าชะตาเผชิญ อยู่

ส่วนอาทิตย์ เราก็มาดูความหมายของดาวอาทิตย์ 
มีคำนิยามสั้นๆ ของอาทิตย์ คือ "ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ "  หรือ  "ทายสถานฟุ้งเฟื่องทายอาทิตย์" 
ถ้า้ป็นบุคคล จะ
หมายถึง พ่อผู้ให้กำเนิด  พระราชา  เจ้าเมือง  เจ้านาย  ผู้นำ  ผู้นำฝ่ายบริหาร  ผู้มีอำนาจในการปกครอง  ผู้ที่มีตำแหน่งสูง  คนที่มีความชื่นชอบจากประชาชน นายทหารชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา  ประธานาธิบดี  นายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ  ข้าราชการชั้นหัวหน้า  นายกเทศมนตรี  หัวหน้าปกครองบ้าน  ผู้ให้ชีวิต  สามีในดวงหญิง(ในบางตำรา)   เจ้าของกิจการ  ข้าราชการ  ผู้จัดการ  หัวหน้า  หัวหน้าช่างฯ

ถ้าแสดงถึงจิตใจ หมายถึง ความใจร้อน  ใจเร็ว  ใจไม่สงบ  หงุดหงิด  ติดยศ  ติดเกรียติ  ติดชื่อเสียง  ติดดูดี  ดิ้นรน  มักใหญ่ใฝ่สูง  ทะเยอทะยาน  ชอบควบคุมครอบงำ  ใจนักเลง  ไม่ชอบเสียหน้า  ชอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า 

แล้วถ้าเป็นบุคลิกภาพ หมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกโดดเด่น  ดูมีอำนาจ   ดูสง่า  ดูดี  ดูภูมิฐาน ดูน่าเชื่อถือ  น่านับถือ  ดูมีเกรียติ  ดูองอาจ  ดูน่าเกรงขาม 

ฉะนั้นเมื่ออาทิตย์มากุมลัคนา หรือ กุมลัคน์  อาทิตย์จึงบ่ม บุคลิกลักษณะ  นิสัยใจคอ ให้เจ้าชะตามีคุณลักษณะคล้อยตามดาวอาทิตย์ไป ถ้าในลัคนานั้นๆไม่มีดาวอื่นๆมาร่วมกุมลัคน์ด้วย
 
และเมื่ออาทิตย์ กุมลัคน์ จึงส่งผลให้เจ้าชะตา มีบุคคลิกลักษณะดูโดดเด่น ดูสง่าภูมิฐาน  องอาจ เป็นผู้นำ กล้าหาญ ทำอะไรรวดเร็ว ดูเด็ดขาด ดูใจร้อน คล่องแคล่ว ดูถือตัว ดูหยิ่งๆ  ดูไม่ชอบเล่น ดูเป็นคนเชื่อมั่นตนเอง ติดดื้อ ติดดี มากหน่อยติดรั้น เอาแต่ใจ ฯ
( หาอ่านเพิ่มเติมที่ความหมายดาวอาทิตย์นะจ๊ะ)

ถ้าอาทิตย์กุมลัคน์ อาทิตย์ได้ตำแหน่งดาวมาตราฐาน นั่นก็คือ เป็น.. 

อุจน์ ในราศีเมษ
นิจ ในราศีตุลย์ 
เกษตร ในราศีสิงห์ 
ประ ในราศีกุมภ์ 
ราชาโชค ในราศีเมถุน 
มหาจักร ในราศีกรกฎ 

ซึ่งทำให้มีนิสัยหรือบุคลลิกลักษณะ มากขึ้นหรือน้อยลงตามกำลังดาว เช่น... อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีเมษ ซึ่งอาทิตย์ได้ตำแหน่งมาตารฐานอุจน์ ก็จะทำให้เป็นคนติดเกรียติ ติดศักดิ์ศรี ใจร้อนใจเร็ว ติดทำอะไรรวดเร็ว อยู่ไม่มีนิ่ง อยู่เฉยไม่เป็น มากขึ้น หรือ...

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีตุลย์ ซึ่งอาทิตย์ได้ต่ำแหน่งมาตราฐานเป็นนิจ ก็จะเป็นคนตามคุณลักษณะอาทิตย์อยู่ดีนั่นแร่ะ แต่ว่ายืดหยุ่นได้มากขึ้น เช่น เป็นคนทำอะไรต้องดูดี พออาทิตย์มาเป็นนิจ ก็ติดว่าดูดีก็ไม่ตลอดเวลา หรือว่าทำอะไรรวดเร็ว พออาทิตย์มาอยู่ราศีตุลย์อย่างนี้ ก็จะกลับเป็นคนรอได้ รอเป็นขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้น 


     การที่อาทิตย์มากุมลัคน์ จะให้ส่งผลเป็นคุณได้นั้น ต้องเป็นอาทิตย์ที่มากุมลัคน์ ที่ไม่ได้มาจาก ทุสถานะเรือน นั่นก็คือ ต้องเป็นอาทิตย์ที่ไม่ได้มาจากเจ้าเรือน อริ มรณะ และวินาศ ถึงจะส่งผลเป็นคุณได้เต็มที่

ในทางกลับกัน.. ถ้าอาทิตย์กุมลัคน์ มาจากเรือนทุสถานะ นั่นคือเรือนอริ มรณะ และวินาศ โดยเบื้องต้นของการแปลความหมายชั้นแรกก่อน นั่นคือย่อมต้องตีความหมายเริ่มต้นเป็นให้โทษก่อน เช่น อริ  ก็แปลว่าปัญหา อุปสรรค ขัดขวาง ได้มาอะไรได้โดยไม่ง่าย  หรือ มรณะ ก็แปลว่า สูญเสีย พลัดพราก ตาย ไปจากเสีย หรือจะวินาศ ก็ด้วยเหมือนกัน แต่นะจ๊ะแต่เราก็ปรับตัวเราให้สดคล้องดวง เพื่อเป็นการปรับไม่ให้เกิดโทษตามดวงได้ค่ะ

    ฉะนั้น อาทิตย์กุมลัคน์ ในแต่ละราศี จะให้ผลและออกคำพยากรณ์ ที่แตกต่างกัน  #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141450
  #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม323
  #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322141
     -----------------------   
  ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100
    
Visitors: 176,669