พระคาถาเงินล้าน

  

ก่อนสวดพระคาถา ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย
องค์สมเด็จสัมามาพระพุทธเจ้า พระปัจจักเจกพระพุทธเจ้า หลวงปู่ปาน พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ)

ตั้ง นะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสส

พระคาถาเงินล้าน 
สัมปะจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม 
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ 
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม 
สัมปะติจฉามิ    
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆควรสวดพระคาถาเงินล้านทุกวัน

ควรสวดอย่างน้อยวันละ 9 จบเป็นประจำ ตอนไหนก็ได้ (หลวงปู่ปานท่านว่า สวด ๙ จบ เป็นพระคาถายาไส้)  หรือ
หากต้องการความคล่องตัว ก็ควรสวดขั้นต่ำวันละ 30 จบ  หรือ
หากอยู่ภาวะ วิกฤติมากๆ สวดพระคาถาวันละ 108 จบ
หากอยู่ภาวะ คับขัน วิกฤติมากๆ ให้สวดพระคาถา เช้า 108  - เย็น 108 
หากวิกฤติมากกว่านั้น สวดพระคาถาวันละ 500 จบ
แล้วจะเห็นทางออกของชีวิตว่าตนเอง คล่องตัวกว่าคนอื่นๆ 

การสวดพระคาถาจะให้ได้ผลดี ขณะสวดต้องวางกำลังใจให้ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ และต้องไม่สวดพระคาถาด้วยความอยาก เพราะความอยากเป็นกิเลส และ ถ้าสวดจนเกิดฌานจะยิ่งได้ผลดี ควรที่จะนั่งสมาธิหลังการสวดทุกครั้ง 

และ เมื่อสวดพระคาถาจบแล้วให้อธิษฐาน
ว่า .. ด้วยผลบุญที่ลูกได้สวดพระคาถาเงินล้านในวันนี้
ขอให้ผลบุญนี้ .. เป็นปัจจัยบุญให้ลูกเกิดความคล่องตัวในการเงิน การงาน นับจากนี้จวบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หมายเหตุ..
ควรทำบุญใส่บาตร หรือถวายสังฆทาน   เพื่อความคล่องตัวทุกประการ
หากไม่สามารถใส่บาตรได้  ให้ทำบุญใส่บาตร .. วิระทโย(บาตรหน้าพระพุทธ)ทุกวันแทน

..คำสอนหลวงพ่อองอาจ วัดวีระโชติธรรมาราม อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

พระราชพรหมยาน( หลวงพ่อฤาษีฯ ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
คำอธิบาย 
หลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ(องค์ปฐม)ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอกว่า คาถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 เวลา 23.59 น. องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาเหล่านี้ช่วย เพื่อพุทธบริษัท และลูกหลานของหลวงพ่อ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

คาถา"นาสังสิโม" หลวงพ่อให้ท่องเพิ่มเติมเมื่อปี 2532

คาถา"เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ" พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อ เมื่อ พฤศจิกายน 2533 เป็นภาษาโบราณ แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็น"คาถามหาลาภ" มีผลยิ่งใหญ่มาก

บทสวดพระคาถาเงินล้านบทนี้ เป็นการสวดเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงิน ให้ความคล่องตัวขึ้น เพราะในบทพระคาถา มีทั้งบทปัดเป่าอุสรรค หาลาภ เร่งลาภ ให้เงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ซึ่งหากสวดมากขึ้นเท่าไหร่ จะยิ่งเสริมให้ผู้สวดพระคาถา อุปสรรคคลายตัวลง เรงลาภเงินทองเข้ามากขึ้น จึงทำให้คล่องตัว ในการเงิน การงาน โชคลาภ สำเร็จ ได้มากขึ้นเท่านั้น

เมื่อรู้แล้วว่าการสวดพระคาถานี้ เสริมในการเรียกทรัพย์ ปัดเป่าอุปสรรค เสริมหนุนให้การงานคล่องตัว เปิดช่องทางชีวิต ให้บังเกิดความสำเร็จมากขึ้น อย่าลืมสวดพระคาถากันทุกวัน ให้ตนเองคล่องตัวมากขึ้นนะคะ 

ขอให้เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆและกัลยาณมิตรทุกคนโชคดี และผ่านพ้นวิกฤติ  เงินทองไหลมาเป็นเท่าทวีคูณนะจ๊ะ  สาธุ สาธุ ! 
​​​​​​​
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ฉบับวิทยาทาน ฺBy คุณยายกลิ่นโสม
#บ้านคุณยายกลิ่นโสม  www.baankhunyai.com

Visitors: 136,762