การใช้ตนุเศษพยากรณ์

     

        การใช้ตนุเศษพยากรณ์

     

      จากรูปดวง ...

      ลัคนาราศีเมถุน  ดาวพุธตนุเศษ

      จะเห็นได้ว่า เราคำนวณได้แล้วว่า ดาวพูธ(๔) เป็นตนุเศษ เราจะออกคำพยากรณ์ตนุเศษ เราก็ต้องอ่านความหมายดาวก่อน ชั้นแรก เราก็อ่านว่า นิสัยดาวพุธเป็นอย่างไร  พุธ ก็พูด แสดงถึง เจ้าชะตาจะต้องเป็นคนช่างพูด จำนรรจา ดาวพุธเป็นดาวธาตุอะไรค ดาวพุธเป็นดวธาตุน้ำ ลักษณะน้ำเป็นยังไงคะ น้ำก็จะปรับตัวเข้ากับทุกภาชนะ นั่นก็จะหมายความว่า เจ้าชะตาที่มีดาวพุธเป็นตนุเศษนี้ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากันกับทุกคน ทุกเหตุการรืได้ง่ายๆ ตามภาวะธาตุน้ำ 

     อ่านพุธ(๔)ตนุเศษ กันต่อนะคะ ดาวพุธ(๔) มาอยู่ที่ราศีตุลย์ ราศีตุลย์เป็นธาตุอะไรคะ ราศีตุลย์เป็นธาตุลม ลมมีลักษณะเป็นยังนะ ลมไม่มีรูปร่าง แต่ถ้าลมพัดผ่านตัวเราก็ก็สัมผัสเนอะ ฉะนั้นสภาวะจึงไม่แน่ไม่นอน กำหนดอะไรตายตัวไม่ได้ นั่นก็หมายความว่า เจ้าชะตาจะนิสัยใจคอเป็นคนดูสบายๆ ตามภาวะธาตุน้ำของดาวพุธ  แต่ไม่สมารถกำหนดความคิดให้แน่นอนได้ตามภาวะราศีตุลย์ธาตุลม 

     ราศีตุลย์ มีดาวศุกร์เจ้าเรือน ดาวพุธก็ธาตุน้ำ ดาวศุกร์ก็ธาตุน้ำ เมื่อดาวธาตุน้ำมาอยู่เรือนดาวธาตุน้ำ ย่อมกลืนรับกันดี นั่นก็หมยความว่าเจ้าชะตา น่าที่จะชอบพูด จำนรรจา ไปได้เรื่อยๆ(ตามภาวะธาตุน้ำ) สามารถพูดจากไปได้โดยไม่ติดไม่ขัด(ดาวพุธธาตุน้ำ ดาวศุกร์ธาตุน้ำ) 

     อ่านต่ออีกนิดนะ หากนับจากลัคนา ถึงราศีตุลย์ ก็จะเป็นเรือนปุตตะ  ปุตตะหมายถึงเด็กๆ สนุุกสนาน ชอบเล่น เราก็จะรู้ได้ว่าชะตาชอบที่พูด(ดาวพุธ) แต่ไมาสามารถพูดอะไรแน่ๆนอนๆได้(ราศีตุลย์ธาตุลม) และยังจะชอบพูดเล่นสนุกสนาน(ปุตตะ)

     อ่านต่ออีกนิดดดดด นะ 555 หากเราตั้งลัคนา ที่ราศีเมษ (เกษตรลัคนา/ลัคนาของโลก) ก็จะเห็นได้ว่า ที่ราศีตุลย์ที่ดาวพุธอยู่เป็นเจ้าเรือนปัตนิ  ปัตนิ หมายถึงอะไรได้บ้างคะ ปัตนิหมายถึง ความรัก คนรัก เพศตรงข้าม ฯ จึงทำให้รุ้ว่า เจ้าชะตา พูดจา(ดาวพุธ)  แต่การพูดนี้ไม่กำหนดอะไรตายตัว(ดาวพุธธาตุน้ำ มาอยู่ราศีธาตุลม) พูดจาอะไรไปเรื่อย (ดาวพุธ ดาวศุกร์) พูดเล่น (ดาวพุธ ปุตตะ) และจะพูดแบบนี้กับเพศตรงข้าม หรือคนรัก (ปัตนิเกษตรลัคนา ) หรือ เจ้าชะตาจะพุดเล่นทำนองนี้ กับคนที่เจ้าเริ่มชอบบ(ปุตตะ ปัตนิ)

    หากเราตั้งตนุเศษเป็นลัคนา แล้วนับจากตนุเศษไปหาลัคนา จะเห็นได้ว่าลัคนาที่ราศีเมถุน เป็นเจ้าเรือนศุภะ ศุภะหมายถึงอะไรบ้างคะ ศุภะหมายผู้ใหญ่ ความสำเร็จ ความราบรื่น ความสบายใจ ซึ่งหากเราเอาาความหมายข้างต้นมารวมกันก็จะได้ว่า .. เจ้าชะตา พูดจา(ดาวพุธ)  แต่การพูดนี้ไม่กำหนดอะไรตายตัว(พุธธาตุน้ำ มาอยู่ราศีธาตุลม) พูดจาอะไรไปเรื่อย (ดาวพุธ ดาวศุกร์) พูดเล่น (ดาวพุธปุตตะ) และจะพูดแบบนี้กับเพศตรงข้าม หรือคนรัก (ปัตนิเกษตรลัคนา ) หรือ เจ้าชะตาจะพุดเล่นทำนองนี้ กับคนที่เจ้าเริ่มชอบบ(ปุตตะ ปัตนิ) ทำให้รู้สึกถึงความราบรื่นใจ สบายใจ(ศุภะ)นั่นเอง 

     นี่คือตัวอย่างการอ่านตนุเศษ หรือ ความคิด ความอ่าน นิสัยใจคอ หรือสิ่งที่เจ้าชะตา คิดนึกไว้นั่นเอง 
     #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด 325105145   
     #เรียนดวงไทยฟรี ได้ที่ .. บ้านคุณยายกลิ่นโสม 323174
     #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322105145 
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 

      

Visitors: 178,805