ความหมายดาว คู่ศัตรู

     
 
      พระเคราะห์คู่ดาว ดาวคู่ศัตรู 
 
พระเคราะห์คู่ดาว ดาวคู่ศัตรู  ความหมายไปในทาง การต่อสู้ การแข่งขัน การขัดแย้ง การชิงดี การมานะบากบั่น ความยุ่งยาก และอุปสรรคขัดขวาง การทำลาย
 
ชื่อก็บอกแล้วว่าศัตรู นั่นก็แสดงว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันย่อมขัดแย้งหักล้างกัน ย่อมไม่ช่วยเหลือ ย่อมต้องไม่เกื้อกูล ย่อมไม่ส่งเสริมกัน แน่นอน  
 
เมื่อดาวที่เป็นศัตรูกันมาอยู่ด้วย มาอยู่ในเรือนเดียวกัน ก็จะเหมือนคนที่ไม่ถูกกันมาอยู่ด้วย ย่อมทำให้มีปัญหา ย่อมเกิดการขัดแย้งกัน เมื่อคนที่อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันตีกัน ย่อมมีปัญหากัน ย่อมที่จะทำให้การทำสิ่งใดให้สำเร็จได้ ย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าปกติ ย่อมบากบั่นมานะกว่าปกติ  ต้องแข่งขันกับตนเองและยังต้องแข่งขันกับคนอื่นเพื่อส่งที่ต้องการ เพื่อสู่ความก้าวหน้า สู่ความสำเร็จที่ตนต้องการ       
 
อาทิตย์ (๑) - อังคาร(๓) ส่งผลเกิดรวดเร็ว
อาทิตย์(๑) ความมุ่งมั่น เกรียติ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง  (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวอาทิตย์)
 
อังคาร(๓) การเอาชนะ ความรุนแรงความขยันขันแข็ง ความกระตือรือร้น นักรบ(หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวอังคาร)
 
อาทิตย์ (๑) - อังคาร(๓) จะหมายความไปในทางรุนแรง  อาทิตย์เป็นดาวแรง อังคารเป็นดาวแรง เมื่อดาวแรง 2 ดวงมาอยู่ด้วยกันย่อมต้องกระทบกระทั่ง เพราะดาวทั้งสองดวงย่อมมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกันเอง ย่อมส่งผลให้เกิดผล ภาวะรุนแรง รวดเร็ว ฉับไว ตามคุณสมบัติดาว 
 
ด้านดี  มีความขยันขันแข็ง  การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กระตือรือร้น การอยากเอาชนะ มีความมานะอดทน ในการสร้างชื่อเสียงและเกรียติ  ตัดสินใจรวดเร็วไม่ละล้าละล้าง เด็ดขาด อารมณ์ขึ้นลงเร็ว 
 
ด้านเสีย  มักมีปัญหาที่เกิดความรุนแรง หักโค่น มักมีอุบัติเหตุ  มีความรุนแรงต่อชีวิตเสมอๆ มีความทะเยอทะยานเกินขอบเขต เจ้าโทสะ อารมณ์ผลุนผลัน ติดสินใจด้วยอารมณ์เป็นใหญ่ 

จันทร์(๒) - พฤหัส(๕) ส่งผลช้าๆ
จันทร์(๒) การใส่ใจเอาอกเอาใจ  การบริการ การเซอร์วิส  ช่วยเหลือ เกื้อกูล  (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวจันทร์)
พฤหัส(๕) ครูบาอาจารย์ ความรู้ ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์  (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวพฤหัส )
 
จันทร์(๒) - พฤหัส(๕) 
ดาวคู่นี้ เน้นความอึดอัดใจ ผะอืดผะอม ความทุกข์แบบระยะยาว ยืดเยื้อ เรื้อรัง มักให้ความช่วยเหลือคนอื่น แล้วเกิดเรื่องพัวันมาถึงตัว 
ความที่ดาวสองดวงนี้ เป็นดาวคู่ธาตุดิน จึงต้องนำควมหมายของคู่ธาตุดินมาร่วมด้วย เมื่อนำความหมายของคุ่ธาตุดินมาใช้จึงจะทำให้รู้ว่า ก่อนเกิดเรื่องราวของดาวคู่นี้จะต้องสะสม เรื่องราวต่างๆมาได้สักระยะประมาณหนึ่งแล้ว เมื่อจันทร์หมายถึงการเกรงใจ จันทร์ธาตุดิน พฤหัสหมายถึงความเมตตา แล้วพฤหัสก็ธาตุดินด้วย จึงเป็นการกลืนกัน ส่งเสริมกัน จึงทำให้เกิดความเมตตาช่วยเหลือกัน แต่เมื่อช่วยเหลือบ่อยๆนานๆ ย่อมรุ้สึกอึดอัด ผะอืมผะอม 
 
ด้านดี  ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล  อดทน  อดกลั้น  ได้ดี  มีเหตุผล  ตัดสินใจรอบคอบ  เข้าหาผู้ใหญาได้ดี  มักมีที่ดิน  หรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง 
 
ด้านเสีย  มักติดกับระเบียนแบบแผน  จนไม่สามารถจะขยับเขยื้อนหรือปรับอะไรได้  มักถูกผู้ใหญ่บังคับ มักติดอยู่กับความเกรงใจ จนเกิดความเสียหาย  เมื่อเกิดความเสียหายก็ยากที่แก้ไขได้  ความเสียหายมักเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน มักรับภาระแทนคนอื่นจนตัวเองเกิดความยุ่งยากขึ้นเสมอๆ     
  
 พุธ(๔) - ราหู(๘) ส่งผลถึงความผันผวน ไม่แน่นอน
พุธ(๔) หมายถึง การพูดคุย เจรจา  สังคม  สื่อสาร เอกสาร  (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวพุธ )
ราหู (๘) หมายถึง ลุ่มหลง มัวเมา เจ้าเล่ห์เพทุลาย หลอกลวง มายา (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวราหู )
 
 พุธ(๔) - ราหู(๘) ดาวคุ่นี้ เป็นคู่เล่ห์เหลี่ยมไหวพริบปฎิภาณ  เป็นคุ่หลอกลวง คู่คดโกง 
ความหมายองค์รวมจะหมายถึง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบปฎิภาณสูง ฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง  แต่มักทำอะไรแบบลวกๆ  ทำอะไรแบบฉาบฉวย เข้าใจในปัญหาคนอื่นได้ดี  พูดจาหว่านล้อมโน้มน้าวเก่ง เห็นมากๆในคนที่เป็นทนาย หรือ เซลล์แมน  คนที่ค้าขายพูดจาคล่อง
 
ด้านดี  ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์  เอาตัวรอดได้เก่ง พลิกแพลงเก่ง มักได้เปรียบในการแข่งขัน เน้นด้านดีเด่นในงานค้าขาย ทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ด้านเสีย เจ้า้ล่ห์เพทุบาย  มีเล่ห์กลโกง  โกหกโป้ปดเก่ง กระล่อน ไม่น่าไว้วางใจ  เสียหายเพราะถูกหลอก  หรือหลอกคนคนอื่น  ประมาท มักเกิดอุบัติเหตุบ่อย ให้ระวังอันตรายจากสัตว์สี่เท้า  หรือยานพาหนะ  

    ศุกร์ (๖)-เสาร์ (๗) ส่งผลช้าบ้างเร็วบ้าง
ศุกร์ (๖) หมายถึง การเงิน  ความรัก  คู่ครอง  ความสุขทางโลก  ของใหม่  (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวศุกร์ )
เสาร์ (๗) หมายถึง เก่าๆ แก่ๆ เชื่องช้า สันโดษ ของเก่า (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวเสาร์ )
 
    ศุกร์ (๖)-เสาร์ (๗)  ดาวคู่นี้ หมายถึงพะอืดพะอมขมขื่น  การพลัดพราก การปรับปรุงพัฒนา การเปลี่ยนแปลงจากระบเก่าของเก่ามาสู่ระบบใหม่  หากดวงดาวคู่นี้อยู่ในเรือนกัมมะ จะหมายถึงการปรับปรุงพัฒนาการงาน แต่ก็จะต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆ  แต่หากอยู่ในเรือนปัตนิ จะหมายถึงการพะอืดพะอม การไม่สมหวังในเรื่องของความรัก เสาร์เป็นดาวโทษทุกข์ จึงส่งผลไม่ว่าจะเรื่องใดๆ จะส่งผล ช้าบ้างเร็วบ้าง กำหนดตายตัวไม่ได้ 
ดาวศุกร์ หมายถึง ของใหม่ ความรัก การเงิน  ดาวเสาร์ หมายถึงของเก่า เมื่อนำความมารวมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาจากของเก่าไปสู่ของใหม่  อีกประการหนึ่งก็คือ ดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำ ส่วนดาวเสาร์เป็นดาวธาตุไฟ  น้ำกับไฟ ไฟกับน้ำ ย่อมไม่สามารถเข้ากันหรือกลืนกันได้ 
 
ด้านดี ดีในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่ง  การตายและการเกิด  ดีในเรื่องการเดินทางไกล 
 
ด้านเสีย การไม่จบวนเวียนไปเรื่อยๆ  หากเป็นเจ็บป่วยก็จักเป็นแบบเป็นๆหายๆ เรื้อรัง รักษานาน ทรมาน  มักผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า เกิดความเบื่อหน่าย การเงินหมุนเวียนไปมา 


หมายเหตุ :: 
: การอ่านดวงนี้เป็นการอ่านดวงสไตล์คุณยายกลิ่นโสมเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นแบบเรียนโหราศาสตร์ไทยได้

: การอ่านดวงนี้เป็นการอ่านเพียงพื้นดวงเท่านั้น มิได้อ่านดวงจรวัยจร เหตุการณ์ปี(ลัคนาปีนั้นๆ) และดาวจร

 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 183,167