ความหมาย ดาวคู่สมพล

          ความหมายพระเคราะห์คู่ดาว ดาวคุ่สมพล

   
      พระเคราะห์คู่ดาว ดาวคู่สมพล

พระเคราะห์คู่ดาว ดาวคู่สมพล  มีความหมายไปในทางว่า.. มาก  มีอิทธิพล มีอำนาจ  มีพลัง มีกำลัง มีวาสนา มีความสามารถสูง ความเก่งกาจ   มีความทะนงตัวมาก มีไหวพริบ มีสติปัญญา มีฝีมือ มีความหมายไปในทางสำคัญ การถูกกดดัน  มีสภาวะบีบคั้น มีสภาวะผลักดัน  เป็นการที่จะได้มาต้องต่อสู้ลงทุนลงแรง มีความชำนาญในด้านต่างๆ ตามคุณสมบัติของดาวนั้นๆ  ซึ่งจะมีทั้งถูกต้อง และไม่ถูกต้อง นั่นเอง

ส่งผลถึง ด้านความสำเร็จ สร้างชื่อเสียง การเงิน การงาน ได้ แต่ต้องลงมือกระทำ เกิดจากความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีฝีมือของตนเอง มักจะแสดงออกมาในรูปแบบของการใช้อำนาจ  การถืออำนาจ การอวดดี อวดเก่ง มักจะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป 

     ดาวคุ่สมพล ในทางโหราศาสตร์ไทย เรามีด้วยกัน 4 คู่ คือ 
     อาทิตย์(๑)-ศุกร์(๖) 
     จันทร์(๒) - ราหู (๘)
     อังคาร(๓) - พฤหัส(๕)
     พุธ(๔) - เสาร์(๗)

สรุปพระเคราะห์คู่ดาว ดาวคู่สมพล เป็นคู่ดาวที่ไม่ได้ส่งผลถึงความสะดวกความสบาย เป็นคุ่ดาวที่ส่งผลถึงการลงมืกระทำจึงจะส่งผลถึงความสำเร็จ พระเคราะห์ดาวบาปพระเคราะห์ก็จะส่งผลค่อนข้างแรง ทั้งด้านดีและด้านเสีย จึงมีคำกล่าวที่ว่า พระเคราะห์ดาวคู่สมพลเทียบเท่าอุจน์
 
      อาทิตย์(๑)-ศุกร์(๖) คุ่มุ่งมั่น
อาทิตย์ (๑ ) หมายถึง เกรียติ  ศักดิ์ศรี หน้าตา (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)

ศุกร์(๖) หมายถึง การเงิน ความรัก คู่ครอง การแสวงหาเรื่องทางโลก (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวศุกร์)
 
อาทิตย์(๑) - ศุกร์(๖) มีความหมายไปในทาง มุ่งมั่น  ความทะเยอทะยาน การสร้างผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงาน และชื่อเสียง มีความสามารถในการบริหารการจัดการ มีความเป็นผู้นำเต็มตัว 
 
ด้านดี มีควมสามารถในการแสดงศีกยภาพในตัวเอง เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด มีความรู้มีความสามารถในด้านการบริหารงานใหญ่ๆ มักได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม องค์กรใหญ่มักเครดิตดี 
 
ด้านเสีย ถือดีหยิ่งทะนง จองหอง เอาแต่ใจตนเอง มักใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือทุจริต  เห็นแก่เงินเห็นแก่ชื่อเสียง  เกรียติยศ จนลืมศีลธรรม 
 
 
     จันทร์(๒) - ราหู (๘) คู่หนี้สิน
จันทร์(๒)  หมายถึง  การเอาใจใส่ การบริการ การช่วยเหลือ ( หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ความหมายดาวจันทร์ )
ราหู (๘) หมายถึง ลุ่มหลง มัวเมา (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ความหมายราหู )
 
จันทร์(๒) - ราหู (๘)  มีความหมายไปในทาง ความลุ่มหลงความสามารถของตนเอง  มีความสามารถในการหมุนเงิน หมุนเงินเก่ง จัดว่าเป็นคนมีเครดิต อาจจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้ ลูกหนี้ก็ได้ ขึ้นกับว่าเรือนและดาว และจุดเหตุการร์สัมพันธ์ไปในทางไหน  มีความฉลาดในการควบคุมผู้อื่น  หลงในอำนาจ  มักยึดติดในอำนาจหรือความสามารถของตนเอง 
 
ด้านดี เป็นนักบริหารที่ดี นักปกครอง รู้เท่าทันความคิดของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง  ค้นคว้าให้ได้ถึงความสำเร็จ ว่าง่ายๆก็คือหลงเชื่อว่ตนเองทำได้สำเร็จ เลยทำจนสำเร็จ  มักมีชีวิตเกี่ยวข้องกับชาวต่างซาติ  
 
ด้านเสีย มักมีหนี้สิน หมุนเงินไม่ทัน ถูกบีบจากอิทธิพลที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นกับว่า จันทร์ หรือ ราหูเป็นหลักหรือรอง  
           ถ้าจันทร์เป็นหลัก - ราหูเป็นรอง จะเป็นพวกดื้อตาใส 
           ถ้าราหูเป็นหลัก -จันทร์เป็นรอง  จะเป็นพวกโวยวาย ตามนิสัยราหู แต่จะไม่มีอะไร   ขึ้นกับว่าอ่าน เรือนดาวกระทบกันอย่างไร
           มักถูกผูกพันด้วยปัญหาที่ยื้อเยื้อ ชอบใช้โทสะ ชอบบังคับผู้อื่นตามอารมณ์ของราหู
 
 
      อังคาร(๓) - พฤหัส(๕) คู่แบบแผน 
อังคาร(๓) หมายถึง กล้า แอคทิค ขยัน กระตือรือร้น (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ความหมายดาวอังคาร )
พฤหัส(๕) หมายถึง ครูบาอาจารย์ ระเบียบ ความรู้  การศึกษา ( หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ความหมายดาวพฤหัส )
 
อังคาร(๓) - พฤหัส(๕) กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตัวเอง  มีความรู้ความสามารถสูง  การเอาจริงจังในการงานที่ได้รับการมอบหมาย ชอบที่จะเอาชนะความสามารถของตนเอง  ชอบที่ว่าด้วยเหตุผลและความถูกต้อง เด่นในเรื่องกฎบัตร กฎหมาย เป็นนักกฎหมายได้  มีความรอบรู้ในการช่าง สามารถเป็นวิศวะกรได้ สัมพันธ์ถึงดาวธาตุไฟ ก็วิศวะกรไฟฟ้า  ความรอบรู้ได้ถึงแพทย์ 
 
ด้านดี  ใช้อำนาจด้วยเหตุผลความถูกต้อง ตรงไปตรงมา อยู่ในกฎระเบียบ ขยัน อดทน ชอบศึกษา ค้นคว้า  มีความรับิดชอบในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ 
 
ด้านเสีย  ชอบเอาชนะคะคาน ความที่รอบรู้จึงมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป  ยึดติดในความรู้ความสามรถของตนเอง ไม่ใคร่ฟังใคร  ชอบชนะคะคานแม้นแต่กับผู้ใหญ่  เพราะถือว่าตนเก่ง เพราะตนรู้ ตนทำเป็น ชอบที่จะโชว์พราว ยอมรับคนอื่นได้ยาก ต้องเก่งกว่ตนจึงจะยอมรับได้ 
 
 
     พุธ(๔) - เสาร์(๗) คู่โครงการ
พุธ(๔) หมายถึง การพูด การเจรจา เอกสาร สัญญา  (หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวพุธ )
เสาร์(๗) หมายถึง เก่า  แก่ ช้า นาน ( หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวเสาร์ )
 
พุธ(๔) - เสาร์(๗)  วางแผนจัดการโครงการยวได้ดี  ช่างสังเกตุ  เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดี  มีความละเอียดในเอกสารต่างๆ  มีความคิดความอ่านสร้างสรรค์  พูดจาหนักแน่นน่าเชื่อถือ  
 
ด้านดี เป็นที่ปรึกษางานโครงการระยะยาวได้ดี  เป็นนักวางแผน นักวิเคราะห์ รู้จักรอโอกาส รู้จักรอจังหวะ 
 
ด้านเสีย ทำอะไรช้าเกินไป มีความยุ่งยากในการกระทำและความคิด  จุกจิกจู้จี้ขี้บ่น  ชอบเก็บตัวสันโดษ 


 
 #คุณยายกลิ่นโสม :: 141SmileySmiley
----------------------
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai

หมายเหตุจ๊ะ :  
โหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในบล๊อคนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะ
Visitors: 147,966