ความหมายดาวพฤหัส (๕)

      

    
   ความหมายดาวพฤหัส ที่คนเรียนดวงควรรู้
ความหมาย .. ดาวพฤหัส
 
เลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัส  เราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัส
 
ดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก)
 
ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน

ดาวพฤหัสโคจร ราศีละประมาณ ๑ ปี 

ดาวพฤหัส เป็นเจ้าเรือนสองเกษตร ราศีธนู และ ราศีมีน 

ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวร ร่ายพระเวทให้ฤาษี ๑๙ ตน ตามกำลังทักษาเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ ทรงกวางทองเป็น พาหนะ
 
ดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดิน ดาวพฤหัสเป็นดินแข็ง  ธรรมซาติดินอย่างดาวพฤหัส เป็นดินแข็งแห้งกร้าน จัดอยู่ในประเภทดินที่ดอนแข็งแน่น ไม่ทลายลงได้โดยง่าย สภาวะบ่งถึงความเข้มแข็งหนักแน่น ถึงแม้นว่าสภาวจะแข็ง แต่จะไม่รุนแรงหักโค่นใคร  ดาวพฤหัสนี้แสดงถึงความยึดมั่นความศรัทธา ใฝ่ในบุญกุศล คุณธรรมความดี การมีอุดมคติ บ่งถึงการแผ่ไปสู่ความดีงาม ความมั่นคง ความอุดมสมบรูณ์ ความสำเร็จ ความถูกต้อง ความมีสติ การอดทนอดกลั้น การช่วยเหลือ ความรู้ วิชาการ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จารีต ประเพณี การพิพากษา ตัดสินความต่างๆ หลักการ ต่างประเทศ ศาสนา โชคลาภ การเกิด การเจริญเติบโต เป็นคนฉลาดตามตัวหนังสือ  

บุคคล หมายถึง ผู้นำทางศาสนา คนสอนศาสนา นักสอนศาสนา นักบวช  พระ ผู้ทรงศีล ครู อาจารย์ ที่ปรึกษา นักวิชาการ  ผู้คุ้มครอง ผู้ปกครองเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา อัยการ จ่าศาล  ทนายความ นิติกร แพทย์ทั่วไป หมอทั่วไป คนขายยา เภสัช คนที่มีเหตุผล ผู้ใหญ่ทางการปกครอง เป็นผู้มีการศึกษาแบบมีดีกรี นักวิทยาศาสตร์  นักวิเคราะห์  อาจารย์  ครู  นายธนาคาร นักมานุษยวิทยา นักวิทยาศาสตร์ สมาชิกท้องถิ่น นักศาสนาศาสตร์ คนทำธุรกิจการเดินเรือ กิจการต่างประเทศ หมอดู(โหราศาสตร์) โหราจารย์
 
สถานที่ หมายถึงศูนย์รวมของจิตใจ ศูนย์รวมของการอบรม สถานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล สาธารณสุข คลินิก ศูนย์ดูแลสุขภาพ ร้านยา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัด หอประชุมทางศาสนา สถานที่เกี่ยวกับศาสนา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ วิหาร มัสยิด สำนักสงฆ์ ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ พระพรหม สถาบันการศึกษา โรงเรียน ห้องสมุด มหาวิทยาลัย หอสมุด สภาแห่งซาติ สถานที่ที่เกี่ยวกับติดต่อกฎหมาย ศาลสถิตยุติธรรม รัฐสภา กระทรวงการคลัง  สถานที่สบายใจ บ้านตากอากาศ ศาลาพักร้อน  ห้างสรรพสินค้า 

สิ่งของ หมายถึงสิ่งของเกี่ยวกับศาสนา พระพุทธรูป เทวรูป พระเครื่อง สังฆภัณฑ์ ข้าวของในวัดต่างๆ ตราเกี่ยวกับศาสนา หนังสือสวดมนต์  หนังสือธรรมะ หนังสือเกี่ยวกับศาสนา คัมภีรืต่างๆ  วัตถุมงคล ศาลพระภูมิ สิ่งที่เกี่ยวกับการรักษา เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค สมุนไพร หนังสือ ตำรา สิ่งของที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริมสุขภาพ  สิ่งที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎหมาย พรบ. หนังสือสัญญา เช็ค  โฉนด ตำหรับตำรา หนังสือกฎหมาย แบบเรียน เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปั้นดินเผา อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  เหรียญ ตรา  เครื่องจักรกล รถยนต์ น้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์   

เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวของความถูกต้อง การไตร่ตรอง การวางแผน ความรอบคอบ การศึกษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การปล่อยวาง ความเป็นไปตามธรรมซาติ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 
แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ชอบสร้างกุศล ใจดีใจอ่อนมีเมตตา ซื่อสัตย์ ใจกว้าง รักสงบ รักเหตุผล รักความยุติธรรม กตัญญู มีเหตุผล มีศักดิ์ศรี มีความเห็นอกเห็นใจ 
 
ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง รูปร่างใหญ่ท้วม ค่อนข้างอ้วน แต่ไม่ใช่อ้วนกลม เจ้าเนื้อ ขาวสมส่วน ติดอวบ ถ้าผิวสองสีค่อนขาว มีโครงกระดูก ตัวดูหนานิดๆ ตัวใหญ่ หน้าใหญ่ หน้าผากกว้าง หน้าผากใหญ่ แก้มใหญ่ มีแผลเป็น ตำหนิที่ใบหน้า ผมบาง 

อวัยวะ หมายถึง สมอง ช่องหู หัวใจ กระเพาะ ระบบการย่อยอาหาร ตับ หลอดเลือดดำ เส้นเลือดใหญ่ ตะโพก โคนขา ต้นขา กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจ ระบบเลือด

โรคภัยการเจ็บป่วย หมายถึง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับตับ โรคเกี่ยวกับเลือดเส้นที่สมอง
 
แสดงจริต หมายถึง ปัญญาจริต
                                          
วัน หมายถึง วันพฤหัสบดี
 
วัย หมายถึง วัยกลางคน
 
เพศ หมายถึง ชาย
 
รสซาติ หมายถึง หวาน ขนมหวาน
 
สัตว์ หมายถึง หนู กวาง สัตว์ใหญ่ที่อุดมสมบรูณ์ หรือ โครงสร้างใหญ่ ปลาวาฬ ปลาบึก ปลาฉลาม
 
ต้นไม้ หมายถึง ส่วนผล ต้นไม้เกี่ยวกับศาสนา ต้นสาระ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้ที่เกี่ยวกับการรักษา สมุนไพร ต้นหมาก ดอกบัว พุทรักษา พืชทุกชนิด พืชให้ผลกินได้ พืชให้ดอกสีส้ม แสด เหลืองเข้ม

ทิศ หมายถึง ประจิม(ทิศตะวันตก)
 
สี หมายถึง สีเหลืองแก่ๆ สีเหลืองเข้ม สีทอง สีส้ม สีแสด  สีดอกจำปา 
 
อัญมณี หมายถึง บุษราคัม แก้วไพฑรูย์
 
แร่-โลหะ หมายถึง แร่สังกะสี


ขอบคุณที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 

                   : โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 

 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 155,457