ภพ/เรือน อริ

ความหมาย ภพ/เรือน .. อริ
 
อริ คือภพเรือนที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๖ จากลัคนา  

ความหมายหลักอริ จะหมายถึง อุปสรรค ขัดขวาง สิ่งกีดกั้น ความทุกข์ ความทรมาน การเจ็บปวด  การหยุดชะงัก ถูกช่วงชิง การพลาด ถูกถ่วงล่าช้า ความยากลำบาก ความทุกข์ยาก การข่มเหง 
การปรับปรุง การแก้ไข การแก้ปัญหา การเจ็บไข้เจ็บป่วย ความเสียหาย อุบัติเหตุ หนี้สิน ความทะเยอทะยาน ความทะยานอยาก การวิวาท การทำร้าย ความไม่ถูกต้อง  การขัดแย้ง การต่อต้าน การคัดค้าน โรคภัยไข้เจ็บ การยับยั้ง 

เหตุการณ์  การต่อสู้  การฝ่าฟัน  การประมูล  การช่วงชิง   การดิ้นรน  การต่อต้าน    อาการเจ็บป่วยของโรค  การทุกข์ทรมานเพราะเจ็บป่วย  บาดแผล การแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  การทะเลาะเบาะแว้ง  การพิพาท ข้อตกลง  การรบ หนี้สิน การฟ้องร้อง  คดีความ(มีพฤหัสและอังคาร เข้าร่วม)  สภาวะปัญหา   การขัดแย้งในทุกเรื่อง  การแก้ไขปัญหา  การรักษาพยาบาล   การซ่อม  ซ่อมตัวเราเอง  ซ่อมของ ซ่อมบ้าน  การปรับปรุงแก้ไข  ความยุ่งยาก  การปรับปรุงตัว  ความกลัว  การวิตกกังวลในจิตใจ  เรื่องรำคาญใจ  การอับอาย  การเบื่อหน่ายในการงาน  ปัญหาเรื่องการกิน  นิสัยที่นำไปสู่ปัญหา ความทรุดโทรมของสุขภาพ ซึ่งต้องอ่านดาวคู่กับเรือนวินาศ  การแตกแยกของหุ้นส่วน การหย่าร้างของคุ่ครอง  

สิ่งของ  เครื่องกีดขวาง สิ่งขวางกั้น ทรัพย์สินที่อยู่กรณีที่พิพาท อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา เข็มเย็บแผล อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร้าย อาวุธ อุปกรณ์ในการทำร้าย ปืน มีด หน้าไม้ สัตว์เลี้ยงในบ้าน 

บุคคล   ศัตรู  คู่อาฆาต  คู่ความ  นักมวย  คู่แข่ง  นักกีฬา  คนงาน  ลูกจ้าง  ลูกน้อง  คู่กรณี ที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา   ตำรวจปราบปราม  ทหารชายแดนที่ดูแลปกป้องประเทศ ทนาย  อัยการ  คนป่วย  คนพิการ  คนทุพพลภาพ  คนเสมือนไร้ความสามาร  คนไร้ความสามารถ  แพทย์ผู้ทำการรักษา 

.สถานที่  เขตต้องห้าม  เขตหวงห้าม  ที่ทุรกันดาร   เขื่อน   ประตูน้ำ   ฝาย   สนามแข่งขัน สนามกีฬา   สนามมวย   สนามรบ   เรือนจำ  โรงพัก  สถานีตำรวจ  สถานที่แสดงความขัดแย้ง   ศาล  สถานที่ซ่อมของ ซ่อมนาฬิกา  อู่ซ่อมรถ  อู่ซ่อมเรือ  โรงพยาบาล  คลินิก  สาธารณสุข  ห้องพยาาล  ที่อยู่อาศัยของเพื่อน  บ้านของน้องสาวน้องชาย 

หมายเหตุ : ในความหมายของ อรินี้ สามารถแปลออกมาแล้วนำมาใช้ได้ทั้งด้านดี และด้านร้ายได้ด้วย

เราใช้ความหมายของอริ เข้าร่วมการอ่านได้เลย 

อริ- กดุมภะ  หมาายถึง หนี้สิน 
อริ-กัมมะ หมายถึง แข่งขันในการงาน 
อริ-กัมมะ-ศุภะ  หมายถึง แข่งขันการงานเพื่อความสำเร็จ 
อริ-ตนุ หมายถึง เจ้าชะตากำลังเจ็บป่วย หรือ เจ้าชะตากำลังประสบปัญหา 
อริ-มรณะ หมายถึง การเจ็บป่วยหนัก
 
   
ยกตัวอย่างจากรูปดวง ราศีรกรกฎเป็นเจ้าเรือนอริ ไปอยู่ราศีเมถุน เป็นวินาศของเรือนอริ เป็นปุตตะแก่ลัคนา ซึ่งจะทำให้เจ้าชะตาเป็นพวกสุขนิยมในการกินเจริญอาหารแบบใหม่ๆ กินจุกจิก กินเก่ง กินได้เรื่อยๆ  ตามราศีเมถุนธาตุลม จนทำให้มีปัญหาสุขภาพ เรื่องน้ำหนัก จนทำให้เป็นปัญหาในระยะยาวได้        

หากดูจากรูปจากเห็นว่า อริ เป็นภพที่๖  ถัดจากตนุนั่นก็คือราศกันย์ เป็นภพอรินั่นเอง
ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึงปัญหาเรื่องราว หรือ สิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ในชีวิตของเจ้าชะตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเงิน การงาน ความรัก สถานะทางสังคม ุขภาพฯ

ซึ่งอุปสรรคนี้จะเป็นปัญหา มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการสัมพันธ์ดาวและธาตุ ซึ่งต้องดูความสัมพันธ์ดาวตนุเศษด้วยว่า ปัญหาหรืออุปสรรคนี้ ต้องไม่อยู่ในทุสถานะของตนุเศษด้วย 

นั่นก็คือจากตนุเศษ ถึงอริ ต้องไม่อยู่ใน อริ มรณะ และวินาส อันจะนำไปสู่อุปสรรค จนทำให้เจ้าชะตาไม่กล้าคิดแก้ไข หรือถดถอยหนีปัญหานั่นเอง ซึ่งเราจะได้กล่าวเรียนในบทต่อๆไป


 
        " งดมาม่านะ " 
 อ่านแล้วไม่ปลื้ม ไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ ให้เลย ผ่านไปได้เลยนะจ๊ะ 
หมายเหตุการอ่านดวงในเวปนี้ เป็นการอ่านดวงไทยตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
 
  
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 176,785