กฎเกณฑ์ทางโหราฯ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

กรุณากรอกข้อความ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • จตุรพิต.png
  ยังลงข้อมูล ไม่ครบนะจ๊ะ จตุรพิธตำแหน่งจตุรพิธ คือ ดาวบาปเคราะห์ทั้ง ๔ ดวงอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ย่อมส่งผลแสดงอิทธิพลให้เจ้าชะตามีความสุขความเจริญ

 • จตุสดัย.png
  สะดวกแล้วจะมาลง เนื้อหาข้อมูลเพิ่มนะจตุสดัยตำแหน่งจตุสดัย คือมีดาวอาทิตย์ (๑) กับ ดาวราหู (๘) อยู่ในราศีเมษหรือมีดาวพุธ (๔) กับ ดาวพฤหัสบดี (๕) อยู่ราศีกรกฏหรือ มีดาวจันทร์ (๒) กั...

 • ปกิณะโชค.png
  ปกิณะโชค ตำแหน่งปกิณะโชคคือ ดาวราหูอยู่ในราศีใดราศีหนึ่ง ย่อมส่งผลแสดงอิทธิพลให้เจ้าชะตามีความสุขความเจริญ

 • พลจันทร์ .png
  ตำราว่า พลจันทร์ นั้น ตำแหน่งพลจันทร์ (ดาวจันทร์ดี) คือ ดาวจันทร์อยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใน ๕ ราศีนี้ ย่อมแสดงอิทธิพลให้เจ้าชะตามีเสน่ห์รูปงาม เป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไป มีความเจริญรุ...

 • Screenshot 2024-05-30 104912.png
  ตำราว่า ดาวหินจันทร์ ตำแหน่งหินจันทร์ (ดาวจันทร์เสีย) คือ ดาวจันทร์อยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใน ๔ ราศีนี้ ย่อมแสดงอิทธิพลให้เจ้าชะตาไม่มีเสน่ห์ อับเฉา รูปไม่งาม

 • วงพินทุบาทว์คำว่าพินทุบาทว์หมายความว่าเป็นจุดด่าง จุดเสีย พินทุ แปลว่า จุดอุบาทว์ แปลว่า มืด บอด หมายคู่ความว่า ดวงมืด ดวงบอด ฉะนั้นคำว่า พินทุบาทว์ก็แปลว่าจุดมืดบอด,จุดช้ำ หรือจุด...
Visitors: 183,194