ลัคนาราศี

   ลัคนาราศี
 
ราศี ในทางโหราศาสตร์ใช้บอกตำแหน่งของดาว และเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ทำนายจุดดีจุดเสีย จุดเด่นจุดด้อย นิสัยใจคอ บุคลิก ความเป็นอยู่ ของเจ้าชะตา บทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของลัคนาราศี และราศีอีกแบบหนึ่งพบเจอบ่อย ๆ ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เช่น เกิดวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ อยู่ราศีนี้ เป็นคนราศีนี้ ชาวราศีนี้ หรือเรียกราศี ราศีแบบนี้คือ ราศีอาทิตย์ ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่ ณ.วันเวลานั้น ๆ หรือดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจักราศีต่าง ๆ เดี่ยวค่อยมาดูรายละเอียด , เกี่ยวกับเรื่องราศี ผมได้รับคำถามบ่อย ๆ สอบถามถึงข้อแตกต่าง หรือการดูคำทำนาย ผมขอเขียนอธิบายไล่เรียงตั้งแต่เริ่มต้น ในภาพรวมสรุป ๆ อาจเข้าใจยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แต่ลองค่อย ๆอ่าน ค่อย ๆทำความเข้าใจนะครับ ส่วนจะเลือกหรือจะใช้ราศีแบบไหนขึ้นอยู่กับสำนักข้อกำหนดแต่ละครูบาอาจารย์ หรือโหรผู้ทำนายกำหนดครับ

เริ่มต้นที่ดาวจริงบนฟ้าก่อน ท้องฟ้ามีดาวอยู่ 2 แบบ คือ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์คือวัตถุท้องฟ้า ดาวหรือกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นได้ ปรกติดาวฤกษ์จะอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีการเคลื่อนที่ อยู่นิ่งเหมือนวอลเปเปอร์บนฟ้า ( จริง ๆ แล้วมีเคลื่อนที่แต่น้อยมากพันปีหมื่นปีอาจเปลี่ยนตำแหน่งนิดเดียว จึงเสมือนว่าตำแหน่งคงที่ ) แต่เป็นเพราะโลกหมุน เราจะเห็นเสมือนดาวฤกษ์เคลื่อนที่ตลอดเวลา ตามมุมมองจากบนโลก กลุ่มดาวขึ้นทางทิศตะวันออกและ ตกทางทิศตะวันตกทุกวัน , ส่วนดาวเคราะห์ เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง มองเห็นได้เพราะมีแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ เช่น ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ หรือดาวอื่น ๆ ดาวเคราะห์เป็นดาวที่มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้นในแต่ละวันแต่ละเดือน ตำแหน่งดาวเคราะห์บนท้องฟ้าเมื่อมองจากโลกจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช้าเร็วขึ้นอยู่กับรอบวงโคจร

    จักรราศี(Zodiac)  
เป็นขอบเขตสมมุติบนท้องฟ้า อธิบายก็คือ มุมมองท้องฟ้า 360° เหมือนทรงกลม การระบุตำแหน่งดาวอาจจะยาก นักโหราศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย จึงกำหนดแบ่งท้องฟ้าออกเป็น12 กลุ่ม 12 ราศี คือ ราศีมกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีมิถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีพิจิก และราศีธนู แบ่งราศีละ 30° โดยการกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละราศี จะใช้กลุ่มดาวจักรราศีที่อยู่ใกล้เส้นสุริยวิถี (Ecliptic) ทั้ง 12 กลุ่มในการแบ่ง [ ดู www.myhora.com/astronomy/chart-ecliptic.aspx ] ทางดาราศาสตร์ท้องฟ้าจริง ๆ ความกว้างของกลุ่มดาวจักรราศี (Constellation) ก็ไม่เท่ากับ 30° เสมอบางกลุ่มดาว กว้างบ้างแคบบ้าง แต่ทางโหราศาสตร์จะใช้ราศีเท่ากับ 30° ทุกราศี
   ราศี (Zodiac) IFrame
ใช้ระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์ #1 โดยจะเทียบกับตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ กลุ่มดาวจักรราศีต่าง ๆ ที่อยู่นิ่งเป็นเสมือนวอลเปเปอร์พื้นหลัง ดาวเคราะห์มีฉากหลังเป็นกลุ่มดาวจักรราศีอะไรก็อยู่ราศีนั้น ๆ เช่น บนท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์ อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับกลุ่มดาว สิงโต (Leo) ทางโหราศาสตร์คือ จันทร์สถิตราศีสิงห์ หรือเห็นดาวศุกร์ ใกล้ ๆ กับกลุ่มดาวมิถุน (Gemini) คือ ศุกร์สถิตราศีมิถุน ส่วนดวงอาทิตย์ซึ่งจะขึ้นในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นกลุ่มดาว เพื่อเทียบตำแหน่งจักราศี นักโหราศาสตร์โบราณก็ใช้การสังเกต เช่น หลังจากดวงอาทิตย์ตก มองขอบฟ้าตะวันออกมีกลุ่มดาว สิงโต (Leo) ขึ้น ก็แสดงว่า อาทิตย์สถิตราศีกุมภ์ เพราะเป็นราศีตรงข้ามกับราศีสิงห์หรือกลุ่มดาวสิงโต (Leo) เป็นต้น
#1 การระบุตำแหน่งหรือพิกัดทางดาราศาสตร์ มีหลายแบบ เช่น พิกัดขอบฟ้า  (Horizontal Coordinates) , พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates) , พิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)

โหราศาสตร์ใช้ตำแหน่งดาวในการผูกดวงชะตาและทำนาย ตำแหน่งดาวที่ใช้ในปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้การสังเกตุแบบโบราณ แต่จะใช้การบันทึกคำนวณสูตรและจัดทำปฏิทินโหราศาสตร์ขึ้น ยุคหลัง ๆ จะใช้ดาวตามปฏิทินโหราศาสตร์ ซึ่งคำนวณตำแหน่งดาวที่แม่นยำกว่า ปฏิทินโหราศาสตร์ในแต่ละวัน จะบอกว่าดาวแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งราศีอะไรบ้าง กี่องศา กี่ลิปดา และลักษณะการโคจรว่าปรกติหรือไม่ [ ดู www.myhora.com/ปฏิทิน/ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-นิรายนะ.aspx ]

ปฏิทินโหราศาสตร์ ในการคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสดาวในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ นิรายนะ และ สายนะ ทั้ง 2 ระบบแตกต่างหลัก ๆ ตรงจุดเริ่มราศีจะต่างกัน แม้วันเวลาสถานที่เดียวกัน ดาวดวงเดียวกันตำแหน่งบนฟ้าจุดเดียวกัน แต่การระบุตำแหน่งราศีจะต่างกัน เพราะจุดกำหนดเริ่มนับราศีจะต่างกัน

1.ระบบสายนะ(Tropical Zodiac / Movable Zodiac) ระบบเคลื่อนที่ หรืออ้างอิงฤดูกาล ใช้ในโหราศาสตร์สากล (Classical Astrology) โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) เริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ) ประมาณ 20 - 22 มีนาคม จะเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน

2.ระบบนิรายนะ (Sideral Zodiac / Fixed Zodiac) หรือระบบคงที่ ใช้ในโหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์ภารตะ พระเวท หรือทางอินเดีย พม่า เริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ/เถลิงศก) ประมาณวันที่ 13 - 17 เมษายน และเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน ปัจจุบันระบบนิรายนะ มีความแตกต่างกับสายนะ ประมาณ 23° - 24° (อายนางศะ) แต่ซึ่งละวันจะไม่เท่ากัน และทุก ๆ 72 ปี อายนางศะจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1° หรือปีละประมาณ 50 ฟิลิปดา
ระบบนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย ก็จะมีปฏิทินที่นิยมใช้อยู่ 2 แบบ คือ นิรายนะ ลาหิรี กับ สุริยยาตร์ ซึ่งทั้ง 2 แบบ วันเวลาจุดเริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ/เถลิงศก) ตามการคำนวณปฏิทินจะต่างกันเล็กน้อย ในรายละเอียดให้ดูตามปฏิทินนั้น ๆ ไป, ส่วนอายนางศะ ปฏิทินดาราศาสตร์ นิรายนะวิธี ในไทยนิยมใช้ แบบลาหิรี เป็นหลัก ,ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะ ลาหิรี กับ สุริยยาตร์ ชื่อเรียก วิธีคำนวณต่างกัน แต่โดยหลักการแล้วปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ จัดเป็นระบบนิรายนะ (Fixed Zodiac) อ้างอิงกลุ่มดาวแบบเดียวกัน หากดูตามชื่อที่นิยมใช้เรียกอาจเข้าใจว่าเป็นคนละแบบ

   ลัคนา (Ascendant)   
ลัคนาไม่ใช่ดาว เป็นจุดตัดเส้นสุริยวิถี (Ecliptic) กับเส้นขอบฟ้า (Hirizon) ทางทิศตะวันออก ณ ช่วงเวลาสถานที่นั้น ๆ เป็นจุดเจ้าชะตาสำคัญที่ใช้ในการทำนาย ขอยกคำนิยามลัคนาจากท่าน อ.อารี สวัสดี  "ลัคนา คือจักรราศีทางทิศตะวันออก ณ เวลาประสงค์" อธิบายคือ ณ.เวลาสถานที่เกิด หรือวันเวลาที่ต้องการ นั้นๆ หันมองไปขอบฟ้าตะวันออก เห็นกลุ่มดาวจักราศีอะไรตรงขอบฟ้า ลัคนาก็สถิตราศีนั้น แม้ในความเป็นจริงฟ้าปิด อาจไม่เห็นดาว หรือเกิดกลางวันอาจมองไม่เห็นดาว แต่การคำนวณทางดาราศาสตร์ การเทียบตำแหน่ง หรือคำนวณหาค่าเฉลี่ย จะคำนวณตำแหน่งราศีลัคนาบนท้องฟ้าได้ 
 
การทำนายราศีอาทิตย์/ราศีลัคนา
การทำนายที่พบเห็นใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือราศีอาทิตย์ และราศีลัคนา ส่วนโหรผู้ทำนายจะใช้แบบไหน ก็ดูข้อกำหนดว่า โหรผู้ทำนายแจ้งไว้ เช่นคำนาย ราศีเมษผู้ที่เกิด 13 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม หรือราศีพฤษภาคม ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ก็ฉสดงว่าใช้ ราศีอาทิตย์ ทำนาย
  
   1. ราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี 
การทำนายจะใช้ตำแหน่งราศีอาทิตย์ ในวันเวลาสถานที่เกิด อยู่เป็นจุดตั้งรับ แล้วดูว่าดาวจรสัปดาห์นั้น ๆ เดือนนั้น ๆ ปีนั้น ๆ มีดาวจรอะไรมากระทบหรือทำมุมบ้าง ดีร้ายก็ทำนายไป ถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ อาทิตย์ ทำนาย เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวใหญ่ เป็นต้นกำเนิดสรรพสิ่งในโลก เป็นดาวประธานหรือศูนย์กลางของดาวในระบบสุริยะจักรวาล ในโหราศาสตร์และธรรมชาติ ดวงอาทิตย์มีความสำคัญมาก

คำทำนายราศี กำหนดช่วงราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน แสดงว่าโหรผู้ทำนาย ใช้อาทิตย์ราศี ปฏิทิน ระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย

คำทำนายราศี กำหนดช่วงราศีประมาณวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน แสดงว่าโหรผู้ทำนาย ใช้อาทิตย์ราศี ปฏิทิน ระบบสายนะ แบบโหราศาสตร์สากล 

   2. ราศีลัคนา/ลัคนาราศี
การทำนายจะใช้ตำแหน่งราศีลัคนา ในวันเวลาสถานที่เกิด เป็นจุดตั้งรับ แล้วดูว่าดาวจรสัปดาห์นั้น ๆ เดือนนั้น ๆ ปีนั้น ๆ มีดาวจรอะไรมากระทบหรือทำมุมบ้าง ดีร้ายก็ทำนายไป และในโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากมีลัคนาหลายแบบ แต่ละสำนักแต่ละโหรครูบาอาจารย์อาจใช้ต่างกัน หากเป็นไปได้ก็ควรดู ด้วยว่าโหรผู้ทำนาย หรือสำนักนั้น ๆ ใช้ลัคนาแบบไหน เพื่อได้จุดตั้งรับที่ตรงกัน
การทำนายลัคนาราศี จะถูกใช้บ่อยในตำราที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากโหราศาสตร์ไทยจะให้ความสำคัญกับลัคนามาก ทั้งร่างกาย จิตใจ จะต่างจากโหราศาสตร์สากล ซึ่งจะให้ความสำคัญกับอาทิตย์ เมอริเดียน จุดเมษ และจุดเจ้าชะตาอื่น ๆ ส่วนลัคนาในโหราศาสตร์สากล จะเน้นมุมมองไปทางสภาพแวดล้อมที่เจ้าชะตาไปอยู่ ที่ส่งผลความคิดความรู้สึกกับเจ้าชะตา

ในอดีตโหราศาสตร์ไทย การทำนายจะใช้ราศีลัคนาเป็นหลัก ไม่กี่สิบปีมานี้ เริ่มมีใช้ราศีอาทิตย์วิธีแบบสากลทำนาย อาจเพราะมีปัญหาเรื่องไม่ทราบเวลาเกิดเพื่อวางลัคนาที่แน่นอน ความยากในการวางลัคนาเพราะต้องผูกดวงชะตาและใช้เวลานาน ต้องสอบลัคนา หรือเหตุผลอื่น ๆ การทำนายราศีอาทิตย์ ทราบเพียงวันที่เกิด กับเดือนเกิด ก็สามารถทำนายได้ ซึ่งง่ายสะดวก จึงเป็นที่นิยมและพบเห็นบ่อยขึ้น
 
   วิธีตรวจสอบราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี 
จริง ๆ ราศีอาทิตย์นี้พอจะกะคร่าว ๆ ได้เพราะมีช่วงเวลาค่อนข้างแน่นอน และยาวนานหลายวัน แต่ถ้าเกิดช่วงใกล้ ๆ เปลี่ยนราศี ขอบราศี ของแต่ละเดือน ก็ควรตรวจสอบตำแหน่งอาทิตย์โดยละเอียดอีกครั้ง เพราะแต่ละเดือนแต่ละปี แต่ละช่วงเวลาสถานที่ ตำแหน่งอาทิตย์อาจอยู่ต่างราศีก็เป็นได้

   ระบบนิรายนะ จะแบ่งราศี เกิดประมาณวันที่ 13 - 17 ของเดือน
เข้าเวบ www.myhora.com/ดูดวง-โหราศาสตร์ไทย.aspx กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด เลือกปฏิทิน นิรายนะ ลาหิรี หรือ สุริยยาตร์ กดปุ่ม "ทำนาย" แล้วดูในตารางด้านล่าง หรือ รูปดวงราศีจักร ว่า ดาวอาทิตย์ (๑.อาทิตย์) อยู่ราศีอะไร

   ระบบสายนะ จะแบ่งราศี เกิดประมาณวันที่ 20 - 22 ของเดือน
เข้าเวบ www.myhora.com/ดูดวง-โหราศาสตร์สากล.aspx กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด กดปุ่ม "ทำนาย" แล้วดูในตารางดวงกำเนิด (Natal) ด้านขวา หรือ รูปดวง ว่า ดาวอาทิตย์ O อยู่ราศีอะไร ดูสัญลักษณ์ราศีตามสากล

ถ้าเกิดวันที่ดวงอาทิตย์ย้ายราศีพอดี 13 - 17 ของเดือนในระบบนิรายนะ หรือ วันที่ 20 - 22 ของเดือนในระบบสายนะ ก็ต้องมาดูเวลาเกิด ว่าก่อนหรือหลังอาทิตย์ย้ายราศี ในรายละเอียดข้างต้นจะคำนวณให้ทั้งหมดแล้ว

   วิธีตรวจสอบราศีลัคนา/ลัคนาราศี
ทำเช่นเดียวกับ วิธีตรวจสอบราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี แต่ให้ดูลัคนาว่าอยู่ ราศีอะไร
เข้าเวบ www.myhora.com/ดูดวง-โหราศาสตร์ไทย.aspx กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด เลือกปฏิทิน นิรายนะ ลาหิรี หรือ สุริยยาตร์ กดปุ่ม "ทำนาย" แล้วดูในตารางด้านล่าง หรือ รูปดวงราศีจักร ว่า ลัคนา อยู่ราศีอะไร ถ้าในระบบสายนะก็ดูว่า ลัคนา (Ascendant) หรือสัญลักษณ์ Asc/AC อยู่ราศีอะไร

และอย่างที่อธิบายข้างต้น ลัคนามีหลายแบบ แต่ละสำนักหรือครูบาอาจารย์ใช้อาจต่างกัน ที่คำนวณได้ อาจต่างจากที่เวบคำนวณได้เพราะเลือกแบบลัคนาต่างกัน ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ ให้ตรวจสอบแบบลัคนาก่อนว่าแบบเดียวกันหรือไม่ ปฏิทินแบบเดียวกันหรือไม่รวมถึงพิกัดสถานที่ด้วย หรือดูในหน้า โหราศาสตร์ไทย ให้คลิ๊กที่ "ปฏิทิน/ลัคนา" ตรงเมนูด้านขวาจะมีเปรียบเทียบลัคนาและสมผุสปฏิทินแต่ละแบบให้

อย่างไรก็ตามดวงชะตาไม่ได้มีเฉพาะอาทิตย์กับลัคนา เพราะหากเป็นอย่างนั้นเกิดเดือนเดียวกัน หรือลัคนาราศีเดียวกัน ดวงชะตาช่วงนั้น ๆ ดีร้ายก็จะเหมือนกัน แบ่งคน 12 กลุ่ม ซึ่งหยาบเกินไป แต่ข้อดีก็สะดวกในการทำนายมากเพราะทำได้รวดเร็ว อาทิตย์กับลัคนาอาจทำนายได้คร่าว ๆ เบื้องต้นว่าดีร้าย ประมาณไหน ส่วนจะมากจะน้อย หรือเรื่องอะไรในรายละเอียด ต้องดูดาวกำเนิดและปัจจัยอื่น ๆ ประกอบเพื่อทำนาย

อีกเรื่องหนึ่งสำหรับท่านที่ใช้ราศีลัคนา เพื่ออ่านคำทำนายแบบราศีอาทิตย์ คืออ่านทั้ง 2 แบบ สลับ ๆ กัน ซึ่งจริง ๆ ก็ทำได้ แต่ก็ให้ระวังว่า โหรที่ทำนายใช้ราศีอาทิตย์แบบไหน เป็น ระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย หรือระบบสายนะ แบบโหราศาสตร์สากล เช่น กำหนดช่วงราศีวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน เป็นระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย ก็ควรใช้ลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทย ราศีแบบเดียวกัน , ถ้ากำหนดช่วงราศีวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน แล้วใช้ลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทย ราศีคนละระบบ ลัคนาราศีอาจมีความแตกต่างกับ อาทิตย์สายนะ ประมาณ 23° - 24° มีโอกาสที่ราศีเคลื่อนไป ถ้าในภาคคำนวณถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะฐานการคำนวณต่างกัน ส่วนภาคพยากรณ์หรือคำทำนายอาจอยู่ที่ความพึงพอใจ :)  ขอจบบทความเรื่องราศี ลัคนาราศีเพียงเท่านี้ก่อนครับ หวังว่าคงมีประโยชน์มี เพิ่มเติมจะมาอัปเดทให้ครับ หรือมีคำถามก็ถามมาได้ครับ

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ แร่ทอง - มายโหรา.คอมหมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้นบันทึก/เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

 

ขอบคุณที่มา :  https://www.myhora.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5-045.aspx  
#By_คุณยายกลิ่นโสม 102100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 
 ------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai  102100450
          

 • 2e06cf418b137be589454d170779dfce.jpg
  คุยกันเรื่องของ "ลัคนาราศี" ลัคนา (Ascendant)หรือลัคน์หมายถึง ตำแหน่งของขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก ซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของบุคคลหรือเหตุการณ์ใด ๆ ลัคนาในทางโหราศาสตร์ต...

 • 1 เมษ.jpg
  ลัคนาราศีเมษ (Aries) ลัคนาหมายถึง สภาวะแวดล้อม สิ่งที่ล้อมรอบของเจ้าชะตา สภาวะที่ปรากฎแก่สายตาคนรอบข้าง ราศีเมษเมษแปลว่า แกะ จึงใช้รูป "แกะ" เป็นสัญลักษณ์แทนราศีเมษ ราศีเมษเป็นรา...

 • afd9493d29c84fdd7a5245c2f09add9d.jpg
  ลัคนาราศีพฤษภ พฤษภ แปลว่า"โคผู้" ราศีพฤษภเป็นธาตุดิน ดินเป็นยังไงนะ ดินให้คุณสมบบัติความมั่นคงถวาร ความเป็นปึกแผ่น สะสมค่อยเป็นค่อยไป เชื่องช้าแต่ราศีพฤษภ เป็นราศีกลางธาตุ เราเรีย...

 • 3 เมถุน.jpg
  ลัคนาราศีเมถุน

 • 4 กรกฎ.jpg
  ลัคนาราศีกรกฎ ลัคนา -> ราศีกรกฎ ธาตุน้ำ ราศีกรกฎ แปลว่า ปู จึงใช้ "ปู" เป็นสัญลักษณ์ราศีกรกฎ ป็นราศีธาตุน้ำน้ำ น้ำจะมีรูปลักษณ์ตามภาชนะ ซึ่งจะไม่มีรูปลักษณะตายตัว จึงทำให้รู...

 • 5 สิงห์.jpg
  ลัคนาราศีสิงห์

 • 6 กันย์.jpg
  ลัคนาราศีกันย์

 • 7 ตุลย์.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 8 พิจิก.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 9 ธนู.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 10 มังกร.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 11 กุมภ์.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 12 มีน.jpg
  ยังไม่ได้ ใส่เนื้อหาข้อความ
Visitors: 176,671