ความหมายพระเคราะห์คู่ดาวพระเคราะห์คู่ดาว มีความสำคัญในการอ่านดวงในการพยากรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจำในความหมายของดาวแต่ละดวง  นำมาผสมนำมาออกคำทำนาย ซึ่งในสมัยโบราณจะใช้พระเคราะห์คู่ดาวหลักๆ ที่ก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมา ก็คือ ..

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่ธาตุ .. 
อาทิตย์ (๑) - เสาร์ (๗) = คู่ธาตุไฟ    
จันทร์ (๒) - พฤหัส (๕) = คู่ธาตุดิน    
อังคาร (๓) - ราหู (๘) = คู่ธาตุลม  
พุธ (๔) - ศุกร์ (๖)  = คู่ธาตน้ำ

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่มิตร .. 
อาทิตย์ (๑) - พฤหัส (๕)
จันทร์ (๒) - พุธ (๔)
อังคาร (๓)  - ศุกร์ (๖) 
เสาร์ (๗) - ราหู (๘)

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่สมพล ..
อาทิตย์ (๑)  - ศุกร์ (๖) 
จันทร์ (๒) - ราหู (๘)
อังคาร (๓) - พฤหัส (๕)
พุธ (๔) - เสาร์ (๗)

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่ศัตรู .. 
อาทิตย์ (๑) - อังคาร (๓)
จันทร์ (๒) - พฤหัส (๕)
พุธ (๔) - ราหู (๘)
ศุกร์ (๖)  - เสาร์ (๗)
 
และส่วนพระเคราะห์คู่ดาวอื่นๆเราจะใช้อ่านดวงตามปกติแต่คู่ดาวอื่นๆนั้นอ่อนกำลังกว่าเท่านั้นเอง  ซึ่งจะมี

อาทิตย์ (๑) - จันทร์ (๒)
อาทิตย์ (๑) - พุธ (๔)
อาทิตย์ (๑) - ราหู (๘)
อาทิตย์(๑) - เกตุ (๙)
อาทิตย์ (๑) - มฤตยู (๐)

จันทร์ (๒) - อังคาร (๓)
จันทร์ (๒) - ศุกร์ (๖) 
จันทร์ (๒) - เสาร์ (๗)
จันทร์ (๒) - เกตุ (๙) 
จันทร์ (๒) - มฤตยู (๐) 

อังคาร (๓) - พุธ (๔) 
อังคาร (๓ - เสาร์ (๗) 
อังคาร (๓) - เกตุ (๙ ) 
อังคาร (๓) - มฤตยู (๐) 
 
พุธ(๔) - พฤหัส(๕)
พุธ(๔) - เกตุ(๙) 
พุธ(๔) -มฤตยู(๐) 
 
พฤหัส(๕) - ศุกร์ (๖) 
พฤหัส(๕) - เสาร์ (๗) 
พฤหัส(๕) - ราหู (๘) 
พฤหัส(๕) - เกตุ (๙) 
พฤหัส (๕) - มฤตยู (๐) 
 
ศุกร์ (๖) - ราหู (๘) 
ศุกร์ (๖) - เกตุ (๙) 
ศุกร์ (๖) - มฤตยู (๐) 
 
เสาร์ (๗) - เกตุ (๙) 
เสาร์ (๗) - มฤตยู (๐)
 

ราหู(๘) - เกตุ (๙) 
ราหู(๘) - มฤตยู (๐) 

เกตุ (๙) - มฤตยู (๐) 

จะเห็นว่าความหมายของพระเคราะห์คู่ดาวต่างๆ ของวิชาโหราศาสตร์นั้น  แต่ละคู่ดาวจะมีกำลังสนับสนุน ส่งเสริม เกื้อกูล หรือแม้นแต่หักล้างกัน ซึ่งเป็นจะการสนับสนุน ส่งเสริม เกื้อกูล หรือแม้นแต่หักล้างกัน ต้องดูจากธาตุ และภพเรือนไหน นั่นเอง

ในโหราศาสตร์ไทยเรามีความหมายดาว ที่แปลได้หลายความหมาย  ไม่ว่าจะเป็น บุคคล  สถานที่  เหตุการณ์  สิ่งของ  สภาวะอารมณ์  อุปนิสัยฯ  เมื่อนำดาวมาอ่านร่วมยิ่งทำให้การอ่านเป็นดาวคู่นี้ มีความหลายหลากมากขึ้น ยิ่งทำให้ออกทำนายได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเอง  

ส่วนความหมายพระเคราะห์คู่ดาวที่รวบรวมมานี้ มาจากตำราของอาจารย์โหรฯ  จากหลายตำรา และกรณีที่ศึกษาหลากหลายอาจารย์  ในหนึ่งคู่ดาวก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปมากขึ้น  บางอาจารย์บ้างก็ว่าดี  บางอาจารย์บ้างก็ว่ากลางๆ  บางอาจารย์บ้างก็ว่าเสีย  ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสพการณ์ของท่านอาจารย์นั้นๆนั่นเอง   ซึ่งท่านทั้งหลายจะจดบันทึกเก็บเป็นสถิติเอาไว้  และนำมาถ่ายทอดสู่ต่อผู้ศึกษาและสนใจ ซึ่งใช้ในการประกอบการอ่านดวงต่อไป#คุณยายกลิ่นโสม142102100 141
#งัดแงะแกะดวงกับยายกลิ่นฯ174
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ 105 141
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด 325105100  
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม 322105145  
#เรียนโหราศาสตรไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยายกลิ่นโสม #htthttp://www.baankhunyai.com 323
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 
  

Visitors: 176,669